Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.
Fredrik Vilhelm Jonson.

Fredrik Vilhelm Jonson

F. i Frösön, Jämtl. län, 1876 7/4. Mog.-ex. 94; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 98; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 99. Bitr. ingeniör vid järnvägs- o. vattenbyggnader 99-1901; anst. vid konstruktions- o. vattenbyggnader i Nordamerika 01-03; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 04; delägare i ingeniörsfirman Unander & Jonson, Sthlm, fr. s. år.