Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.
Ernst Robert Åkerdahl.

Ernst Robert Åkerdahl

F. i Stockholm 1875 21/2. Mog.-ex. 94; elev vid Tekn. högskolan 94; afg.-ex. 98. Bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 99; ingeniör vid statsbanan genom Bohus län 99-1900, i Västra o. Östra väg-o. vattenbyggn.-distr. 1900-04, vid Kimstad-Norrköpings järnvägsbyggnad 04-06 o. vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. fr. 06; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 06; uppgjort förslag till järnvägar, landsvägar, bro- o. kajbyggnader m. m.; arbetsledare vid större landsbyggnader.