Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.
Alban Wilhelm Lange.

Alban Wilhelm Lange

F. i Styrsö, Göteb. o. B. län, 1875 26/9. Mog.-ex. 95; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 99; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn. kåren s. år. Anst. vid byggnadsarbeten i Sthlm 99-1900; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 1900-01; e. o. tjänsteman i Patent- o. registreringsverket 1900-01; bitr. ingeniör i Öfre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 01-05; ingeniör vid hus- o. byggnadsafd. vid Ingen.-dep. vid Flottans stat. i Karlskrona 05-07; hamningeniör i Helsingborg fr. 07; löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren 06.