Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.
Ernst Valdemar Anderson.

Ernst Valdemar Anderson

F. i Ullervad, Skarab. län, 1876 28/4. Mog.-ex. 95; elev vid Tekn. högskolan 96; afg.-ex. 1900. Väg-o. vattenbyggnadsingeniör s. år; ingeniör vid aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån, Sthlm, fr. 02; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07.