Polhemsgården

Polhemsgården

Hembygdsgård: Cristopher Polhems barndomshem.
I lördags vid den årliga lammgrillningsfesten invigdes gårdskorset vid Polhemsgården i Tingstäde av kyrkoherde Bernt Fransson som talade om att samlas i korsets tecken. Andakten inramades av psalmerna 201, 175, 297 och Fädernas kyrka. För musiken svarade kantor Magdalena Fransson. Katarina och Björn Björn medverkade på nyckelharpa.
I hälsningsanförandet berättade Werner Olofsson om hur idéen om ett gårdskors växt fram och förverkligats. Tingstäde församling har bidragit med medel och många har deltagit i korsets tillblivelse vid en rad olika kulturaktiviteter under vilka gårdskorset utformning och placering växt fram och kan nu med stolthet känna delaktighet i den vackra skapelsen som så fint harmonierar med gårdsmiljön.
Man beundrade Helmer Westerberg, Fårösunds skickliga snickeriarbete med korset och Karl-Rune Wickmans, Lummelunda, fina vindflöjel som delvis haft Tingstäde kyrkas vindflöjel som förebild samt den gamla kvarnstenen från Lunds (skänkt av Ottilia Gahnström) vilken nu utgör fundament för gårdskorset. Korset restes den 23 juli då Martin Gahnström, Lärbro med sin gripkloförsedda grävmaskin satte det på plats.
Hantverkarna i Gårdskommittén Bengt Eliasson, Bengt Norman och Werner Olofsson fick erkännande för bestyret med gårdskorset samt för förnämlig renovering av kammaren i Polhemsgårdens flygelbyggnad som nu blir studie- och arkivkammare. Kammaren har möblerats med äldre möbler vilka skänkts av Carl Ringvall och Knut Falck och som har renoverats av Gårdskommittén.
Tingstäde hembygdsförenings ordförande Olle Olofsson som även basar för Gårdskommittén bör ha en särskild eloge för sitt sätt att entusiasmera Gårdskommittén och att samla duktiga hantverkare omkring sig.
Den idogt arbetande festkommittén - dagen till ära i prydlig likformig klädsel - hade grillat åtta lamm intill idylliska näckrosprunkande Furubjersån. Det nygrillade lammköttet med potatis, sallad, hembakat bröd och Gotlandsdricka lät sig väl smaka. Att lammgrillningen vid Polhemsgården är en av sommarens höjdpunkter tycktes de drygt 200 deltagarna vara överens om där man sökte skugga under de mäktiga lövträden och såg ut att trivas gott i den natursköna oas som Polhemsgården är för tingstädeborna. Några såg fram emot att få titta på Allan Lewin och Gillis Nilssons videofilm om gårdskorsets resning och invigning.

Text: Ove Pettersson
Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 11 augusti 1992