1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 2688
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 2938
19150102 - Begrafning 2865
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 4221
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 2811
19150102 - Död. Båtel Larsson. 2814
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 2866
19150102 - Död. Ida Nathorst. 2782
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 2876
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 2796
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 4835
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 4518
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 5051
19150102 - Folkskolinspektören 2580
19150102 - Förlofning 2543
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 2672
19150102 - Från sjön. 4560
19150102 - Hemse. 2820
19150102 - I D. B. V:s sparbank 2586
19150102 - I härvarande kronohäkte 2673
19150102 - Kriget. 2709
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 4170
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 3908
19150102 - Riksbanksvinsten 2560
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 2661
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 3475
19150102 - Till häradsdomare 2434
19150102 - Till underlöjtnanter 2337
19150102 - Tulluppbörden 2404
19150102 - Visby. Det nya året 3559
19150104 - A. S. Frykman. 3478
19150104 - Ändring af Valars fyr. 3465
19150104 - Ändtligen kyla. 3325
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2548
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 2377
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 2405
19150104 - Borgenärerna 2406
19150104 - Britternas klockboj 3672
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 2276
19150104 - Död. Ivar Klafver. 2431
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 2356
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 2196
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 2117
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 2085
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 2183
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2162
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 3343
19150104 - Ett minornas offer ? 3089
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 2105
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 2088
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3300
19150104 - Förbud mot flundrefiske 3104
19150104 - Från landsbygden. Vall. 3116
19150104 - Från sjön. 2855
19150104 - Hafvet ger åter. 3100
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2858
19150104 - Kriget. 2007
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2906
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2807
19150104 - Passagerarelista. 2874
19150104 - Rådstupredikan 4809
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 2607
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 4821
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 2549
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 2531
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 2494
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 2612
19150104 - Till statsgeologer 2503
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 2572
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 2543
19150104 - Visby Biografteater. 2081
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1747
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1777
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1791
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1767
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1831
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 2484
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 2437
19150105 - Fältkrigsrätt 2487
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 2465
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3026
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1844
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1904
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1876
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1781
19150105 - Lysning 1874
19150105 - Nya släktnamn. 2689
19150105 - Prosit Neujahr! 1964
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1998
19150105 - Sextiett år 2707
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2667
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2770
19150105 - Sliteångaren Othem, 2909
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 3010
19150105 - Tack för godt arbete. 3315
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 4862
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 13224
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 6569
19150107 - A. A. Leatz död. 4565
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 3609
19150107 - Båtarna. 16020
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 3678
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 2544
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 2527
19150107 - Entreprenadauktion 3370
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 14658
19150107 - Förlofningar. 5668
19150107 - Från hamnen. 3477
19150107 - G. Wahlberg död. 3419
19150107 - I Konkurs 5037
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 14587
19150107 - Kriget. 3873
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 4663
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 10645
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 4382
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 3293
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 4228
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 2048
19150107 - Sällskapet D. B. V. 2707
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 2105
19150107 - Sirius Biografteater. 2252
19150107 - Sjuttio år 2616
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 3389
19150107 - Som andre lärare 3368
19150107 - Söndagsskolfest 2735
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 5172
19150107 - Student- och realskolexamina. 2740
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 2846
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 4726
19150107 - Tillkännagifvande. 3844
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 12381
19150107 - Vid inställelse 4350
19150107 - Vintern har kommit. 3092
19150107 - Visby Biografteater. 2458
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 3035
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2179
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 2060
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1974
19150108 - Borgenärerna 1891
19150108 - Bröllop 1939
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1984
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1781
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1799
19150108 - E. Maddison 1723
19150108 - Exekutiv auktion. 1825
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1770
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1811
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1890
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1667
19150108 - Födde och döde i Visby. 1770
19150108 - Förbud. 1806
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3158
19150108 - Från sjön. 2459
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1915
19150108 - Hamnarna. 1811
19150108 - Hedersgåfva. 1889
19150108 - Kriget. 1790
19150108 - Mazettis 1707
19150108 - Passagerarelista. 2630
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 2434
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1949
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 2462
19150108 - Vinterväder. 1915
19150108 - Visby torgpris. 1750
19150109 - Allmänna läroverken. 2851
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2399
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 2390
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1719
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1970
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1955
19150109 - Drätselkammaren 2317
19150109 - F. K. P. R. i Visby 2439
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1869
19150109 - Från sjön. 2479
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1790
19150109 - Kriget. 1944
19150109 - Med Ansökan 2434
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2665
19150109 - Mönstring förrättas 1756
19150109 - På sin 70-årsdag 2447
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 2469
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2406
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 2423
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 2477
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1894
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 2496
19150109 - Smörmarknaden. 2447
19150109 - Stadsfullmätige 1742
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2402
19150109 - Tyska trupper 1901
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2481
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2425
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2372
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2415
19150109 - Vintervädret fortfar 2357
19150111 - Årsdagar. 2607
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1868
19150111 - En anslående julfest 2375
19150111 - Fastlandsbeväringen 2404
19150111 - Från hamnen. 2377
19150111 - Från sjön. 2465
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 2516
19150111 - Hastigt dödsfall. 2366
19150111 - Jordfästning 2395
19150111 - Kriget. 1819
19150111 - Länsstyrelsen. 2391
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 2497
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2369
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2384
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2277
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2355
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2383
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2277
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1810
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 2542
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2276
19150111 - Slädparti 2395
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2289
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2362
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2268
19150111 - Till grafvens frid 2396
19150111 - Till landtmannaskolan 2726
19150111 - Töväder med regn och slask 2537
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1826
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2457
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1783
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1729
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1788
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1644
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1729
19150112 - Entrepremadauktion 1883
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2407
19150112 - Från sjön. 2392
19150112 - Kaffebjudning 2389
19150112 - Kälkbacksåkningen 2499
19150112 - Kriget. 1863
19150112 - Major Leatz griftefärd 2542
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 2521
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2746
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2182
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1868
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 2507
19150112 - Slädföret 2337
19150112 - Tingspredikan 2450
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2385
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1817
19150113 - Afliden åldring. 2631
19150113 - Allm. läroverken. 2335
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 2617
19150113 - Arfsynd, 2652
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2378
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2383
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2340
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1846
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1799
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1732
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1817
19150113 - Domkapitlet 2333
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2340
19150113 - Falskt alarm 2298
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2275
19150113 - Från hamnen. 2517
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 2370
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2307
19150113 - I sitt 60:de år 2313
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2202
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2283
19150113 - Interpellation. 2316
19150113 - Kriget 1737
19150113 - Landtmannavecka 2304
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2310
19150113 - Minfaran. 2323
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2248
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2392
19150113 - Passagerarelista. 2280
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1757
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2311
19150113 - Som instruktör 2324
19150113 - Stadsfullmäktige 2292
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2314
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1695
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2333
19150113 - Temperatur och lufttryck 1635
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2234
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2242
19150113 - Till vice ordförande 2233
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2306
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1655
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1696
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1721
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1684
19150114 - Ett godt slädfölje 2292
19150114 - Från sjön. 2318
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2550
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1928
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2318
19150114 - Kriget. 1714
19150114 - Lagfart 2286
19150114 - Landstormskurserna. 2271
19150114 - Neutralitetsvakten. 2404
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2253
19150114 - Passagerarelista. 2300
19150114 - Rapphönsen 2276
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1678
19150114 - Sirius Biografteater. 2266
19150114 - Sirius Biografteater. 1917
19150114 - Temperatur och lufttryck 2540
19150114 - Till riksdagen 2512
19150114 - Tjänstledighet 2366
19150114 - Vedboden 2284
19150114 - Vintersporten i Visby 2273
19150114 - Visby Biografteater. 2268
19150114 - Visby Biografteater. 1918
19150114 - Visby friförsamling 2327
19150116 - Ångf. Klintehamn 2234
19150116 - Ett biografdrama, 2421
19150116 - Hamndirektionen 2249
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2237
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1615
19150116 - Kriget. 1776
19150116 - Mellan lif och död 2291
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 2294
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 2552
19150116 - Red. af G. A 2275
19150116 - Sårade belgiska soldater 1674
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1702
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2239
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1545
19150116 - Temperatur och lufttryck 2225
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2213
19150116 - Venia 2225
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2250
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2229
19150118 - 85 år. 2301
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2222
19150118 - Åter natturer? 2203
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2126
19150118 - Död i främmande land. 2352
19150118 - En ansökan om anslag 2260
19150118 - Ett svagt tecken 2203
19150118 - Femtio år 2266
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2169
19150118 - Från landsbygden. 2253
19150118 - Från Stenkyrka 2258
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2176
19150118 - I första förslagsrummet 2293
19150118 - Konkursernas antal 2225
19150118 - Neutralitetsvakten. 2227
19150118 - Ny skolkökskurs 2277
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2253
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2230
19150118 - Pensionsmöte 2197
19150118 - Prästerligt förordnande. 2163
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2096
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2170
19150118 - Som inspektör 2257
19150118 - Till ordförande 2217
19150118 - Till sjukbesökare 2178
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2175
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1757
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2185
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1624
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1618
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1633
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1571
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1533
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1614
19150119 - Död. Olof Larsson. 1653
19150119 - E. o. kommunalstämma 2209
19150119 - En nioårig gosse, 2135
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2169
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1607
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2152
19150119 - Kriget. 1577
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2176
19150119 - Munhygienens betydelse 2146
19150119 - Neutralitetsvakten. 2122
19150119 - Olycksfall i halkan. 2149
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2193
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 2477
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1631
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2180
19150119 - Stipendium. 2250
19150119 - Temperatur och lufttryck 2132
19150119 - Till ordförande 2334
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2261
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2386
19150119 - Venia 2328
19150119 - Vikarie 1639
19150120 - Apoteken. 2258
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1641
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1543
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1590
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1581
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1662
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1475
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2135
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2237
19150120 - Femtio år 2178
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2211
19150120 - Förlofning 2092
19150120 - Från landsbygden. 2311
19150120 - Från sjön. 2252
19150120 - Genom offentlig auktion 1799
19150120 - I aktiebolagsregistret 2382
19150120 - Kriget. 1638
19150120 - Lysning till äktenskap 2142
19150120 - Mossodlare på Gotland 2138
19150120 - Offentlig auktion. 1652
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2108
19150120 - Omslag i vädret 2157
19150120 - Postverket. 2535
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2903
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1703
19150120 - Sjuttiotre år 2217
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2128
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2147
19150120 - Stor Auktion 1568
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1714
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 2361
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2127
19150121 - Apoteket i Hemse 2279
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2219
19150121 - Audiens hos konungen 2172
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1561
19150121 - En högtidlig begrafning 2187
19150121 - Fältkrigsrätt 2184
19150121 - Folkskoleväsendet. 2106
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2167
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2090
19150121 - Från domkapitlet. 2174
19150121 - Från hamnen. 2146
19150121 - Från Sjön. 2128
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2231
19150121 - Halkan 2196
19150121 - Hundskatt 1521
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2129
19150121 - Jordfästningen 2198
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2254
19150121 - Kriget. 1660
19150121 - Passagerarelista. 2092
19150121 - Rikstelefonen 2144
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1593
19150121 - Silferbröllop 2209
19150121 - Sirius Biografteater. 1789
19150121 - Skolrådet 2093
19150121 - Slite. 2206
19150121 - Sliteångaren Othem, 2120
19150121 - Som extra polisman 2218
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1519
19150121 - Tjänstledighet 2260
19150121 - Venia 2214
19150121 - Vinterpostföringen. 2085
19150121 - Visby Biografteater. 1789
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1559
19150122 - Auktion 1592
19150122 - Auktion å virke och ved. 1546
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1577
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1643
19150122 - Bonniers månadshäften 2112
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1476
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1547
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 1485
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1517
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1570
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2321
19150122 - Extra skolmöte 1516
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1522
19150122 - Från hamnen. 2130
19150122 - Genom auktion, 1546
19150122 - Genom offentlig auktion, 1688
19150122 - Hamnuppbörden 2086
19150122 - I här förda föreningsregister 1565
19150122 - Knut Arnelius 2117
19150122 - Kriget. 1627
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2141
19150122 - Militärbefälhafvaren 2051
19150122 - På Visbybiografen 2291
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1621
19150122 - Skogsauktion. 1603
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2108
19150122 - Temperatur och lufttryck 2043
19150122 - Till sekreterare 2141
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2104
19150122 - Ur dagens post. 1641
19150122 - Venia 2231
19150123 - Arbetareföreningens 2152
19150123 - Auktion i Buttle. 1598
19150123 - Auktion. 1726
19150123 - Dagens postbåt 2183
19150123 - Domkapitlets yttrande 2124
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2083
19150123 - Fårösunds framtid. 2218
19150123 - Femtio år 2096
19150123 - För utevaro 2210
19150123 - Gotlands missionsförening 2089
19150123 - Kriget. 1546
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2162
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2165
19150123 - Passagerarelista. 2058
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2075
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1536
19150123 - Temperatur och lufttryck 2116
19150123 - Tyska härförare. 1541
19150123 - Ur dagens post. 1550
19150123 - Vinterpostfarten. 2029
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2105
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2201
19150125 - Borgenärerna 1632
19150125 - Bröderna Gullbergs 2168
19150125 - Deltagande. Helge. 1456
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1452
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1460
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1325
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1494
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1501
19150125 - Dödsfall. 2395
19150125 - För lösdrifveri 2139
19150125 - Från hamnen. 2309
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2158
19150125 - Genom auktion 1548
19150125 - Högre allmänna läroverket. 2047
19150125 - Konkursärende. 2228
19150125 - Kriget. 1480
19150125 - Legala notiser. 1538
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2100
19150125 - På 50-årsdagen 2046
19150125 - Sällskapet G. G. 2100
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1505
19150125 - Skogsauktion. 1538
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2073
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2299
19150125 - Slädföret 2088
19150125 - Som adjungerad ledamot 2327
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 2051
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2208
19150125 - T. f. växelprotestant. 2212
19150125 - Temperatur och lufttryck 2150
19150125 - Visby skyttegille 2130
19150125 - Visby teater 2082
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1965
19150126 - Årsfest 2237
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1553
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1457
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2193
19150126 - Från Sjön. 2113
19150126 - Halare än någonsin 2180
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2153
19150126 - Kriget. 1513
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2158
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2131
19150126 - På villande haf. 2257
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1472
19150126 - Temperatur och lufttryck 1980
19150126 - Ur dagens post. 1454
19150126 - Visbybion 2049
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2168
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2261
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2194
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 2058
19150127 - Död. Carl Procopée. 1457
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1617
19150127 - Död. Helena Johansson. 1469
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1374
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1431
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1389
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2173
19150127 - En häst stupade 2085
19150127 - Ett rikligt snöfall 2040
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2185
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2169
19150127 - Femtio år 2209
19150127 - Förre telegrafdirektören 2448
19150127 - Från hamnen. 2365
19150127 - Från landsbygden. Väte. 2424
19150127 - Genom offentlig auktion 1801
19150127 - Halkan i våra gator 2074
19150127 - Hälsovårdsnämden 2296
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2099
19150127 - Kejsar Wilhelm 1642
19150127 - Kriget. 1568
19150127 - Offentlig auktion. 1764
19150127 - Passagerarelista. 2263
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2091
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 2033
19150127 - Postverket. 2306
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1411
19150127 - Som chefläkare 2265
19150127 - Svea hofrätt 2452
19150127 - Temperatur och lufttryck 2201
19150127 - Ur dagens post. 1630
19150127 - Vedauktion. 1649
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2242
19150128 - Auktion å virke och ved 1489
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1336
19150128 - Död. August Olofsson. 1570
19150128 - Död. Carl Procopée. 1569
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2133
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1531
19150128 - Femtio år 2288
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2364
19150128 - I här förda handelsregister 1600
19150128 - I och omkring kriget. 1384
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2120
19150128 - Kriget. 1607
19150128 - Passagerarelista. 2226
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2128
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1368
19150128 - Sjökaptenssociteten 2065
19150128 - Temperatur och lufttryck 1996
19150128 - Till hospitalsläkare 2091
19150128 - Till kronoarrendator 2256
19150128 - Tjänstledighet 2193
19150128 - Vid inställelse 2187
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2058
19150129 - Auktion. 1613
19150129 - Borgenärerna 1621
19150129 - Dagsbåten, 1383
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1373
19150129 - Död. Maria. 1545
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1533
19150129 - Efterlysta 2265
19150129 - Fältkrigsrätt, 1476
19150129 - Fastighetsauktion. 1337
19150129 - Femtio år 2133
19150129 - Femtio år fylde 1412
19150129 - Femtiofem år 1215
19150129 - Födde och döde i Visby. 1301
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2225
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2183
19150129 - Genom auktion 1307
19150129 - Genom offentlig auktion. 1282
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1386
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1383
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1561
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1907
19150129 - Kriget. 1489
19150129 - Landshöfding Roos 1438
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1998
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1270
19150129 - Sjökaptenssociteten 2153
19150129 - Stor Auktion 1552
19150129 - Temperatur och lufttryck 1861
19150129 - Till hospitalsläkare 1875
19150129 - Till kronoarrendator 2120
19150129 - Tjänstledighet 2083
19150129 - Ur dagens post. 1455
19150129 - Vedauktion. 1480
19150129 - Vid inställelse 2056
19150129 - Vigsel 1441
19150130 - Aflagd examen. 2084
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2232
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1582
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1393
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1861
19150130 - Fångtransport 2042
19150130 - Från ordensvärlden. 1889
19150130 - Kriget. 1408
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1389
19150130 - Passagerarelista. 2022
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1816
19150130 - Pensionskonferens 2093
19150130 - Räfskinnen 2071
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1192
19150130 - Temperatur och lufttryck 1830
19150130 - Till kapten 2041
19150130 - Till två månaders fängelse 1939
19150130 - Ur dagens post. 1352
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1989
19150130 - Vinterpostfarten. 2089
19150130 - Visby Biografteater. 1227
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1896
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1288
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1220
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 1027
19150201 - Auktion. 1304
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1234
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1286
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1160
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1198
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1089
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1226
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1138
19150201 - Fältskjutning. 948
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1110
19150201 - För i värnpliktslagen 1004
19150201 - Från hamnen. 1088
19150201 - Gotlands militärförening 1079
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1053
19150201 - I härvarande kronohäkte 1095
19150201 - I sitt 70:de år 1058
19150201 - Kriget. 1147
19150201 - Legala notiser. 1051
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1093
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 898
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1103
19150201 - Passagerarelista. 1075
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 954
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 969
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 1004
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1077
19150201 - Skogsauktion. 1109
19150201 - Temperatur och lufttryck 958
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 1056
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 1000
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1097
19150201 - Visby Biografteater. 1104
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1072
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1142
19150202 - Dödsfall. 1058
19150202 - En trefligt slädparti 1226
19150202 - Femtio år 1271
19150202 - Förestående chefskifte 1094
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1256
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1092
19150202 - Kriget. 1284
19150202 - Passagerarelista. 1895
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1214
19150202 - Sliteångaren Othem 1304
19150202 - Stor Auktion 1256
19150202 - Temperatur och lufttryck 1047
19150202 - Till folkekollärare 1082
19150202 - Till löjtnant 976
19150202 - Ur dagens post. 1157
19150202 - Väghinder. 1279
19150202 - Våra biografer 1252
19150202 - Vinterpostfarten. 1068
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 952
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 1011
19150203 - Auktion. 1123
19150203 - Dagens postbåt, 1037
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 971
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 1025
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1099
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 1029
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1060
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1066
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1061
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1166
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1151
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 1033
19150203 - K. m:t har bifallit 1261
19150203 - Kriget. 1289
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1881
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1471
19150203 - Passagerarelista. 1157
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1099
19150203 - Sjuttio år 1075
19150203 - Som adjungerad ledamot 1282
19150203 - Temperatur och lufttryck 1007
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1076
19150203 - Tulluppbörden 1064
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 987
19150203 - Ur dagens post. 1093
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1167
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 1022
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 991
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 965
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 990
19150204 - Borgenärerna 1086
19150204 - Ded skadade återstäld. 1084
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1178
19150204 - För första gången i elden. 1862
19150204 - Från hamnen. 1182
19150204 - Från sjön. 1091
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 984
19150204 - Kriget. 1049
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 967
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 968
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 1015
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 928
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1035
19150204 - Sjuttiofem år 904
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 970
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 969
19150204 - Temperatur och lufttryck 939
19150204 - Till sysslomän 905
19150204 - Vinterpostfarten. 912
19150205 - Ång. Åhus dödslista 920
19150205 - Auktion å skog. 1114
19150205 - Auktion. 1040
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 897
19150205 - Död. Jakob Olsson. 1010
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 1042
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1251
19150205 - En läkare med generals rang. 966
19150205 - En soldat med 97 sår. 976
19150205 - Fältkrigsrätt, 895
19150205 - Fältskjutning 1017
19150205 - Femtio år 956
19150205 - Födde och döde i Visby. 975
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 914
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 973
19150205 - Fornfynd. 1113
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1214
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1096
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1121
19150205 - Genom auktion, 1050
19150205 - Kriget. 1075
19150205 - Läkarekåren. 1090
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1155
19150205 - Lösöreauktionen. 1165
19150205 - Lotsångaren Vega, 1138
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1089
19150205 - Offentlig auktion. 1288
19150205 - Passagerarelista. 1837
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1248
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1072
19150205 - Temperatur och lufttryck 1032
19150205 - Till grafvens frid 1070
19150205 - Tysk härförare. 1080
19150205 - Ur dagens post. 1048
19150205 - Utnänningsrykte. 1019
19150205 - Våra biografer 1062
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 1052
19150205 - Vinterpostfarten. 1070
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1130
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1832
19150206 - Ång. Hansa, 1149
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1924
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1298
19150206 - Död. Olof Godman. 1247
19150206 - En festdag 1105
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1089
19150206 - Ett understöd 1163
19150206 - Fälttjänstöfningar 1039
19150206 - Förlofning 993
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1101
19150206 - Från sjön. 949
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 967
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1129
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 1023
19150206 - I Sitt 65:te år 1094
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1242
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 1021
19150206 - Kriget. 1115
19150206 - Passagerarelista. 1820
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1147
19150206 - Skogsauktion. 1078
19150206 - Stor Auktion 1046
19150206 - Temperatur och lufttryck 984
19150206 - Till organist och folkskollärare 1035
19150206 - Ur dagens post. 1024
19150206 - Venia 980
19150206 - Vid fältkrigsrättens 1046
19150208 - Antalet emigranter 918
19150208 - Auktion. 1093
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1080
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1076
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 996
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 976
19150208 - Fältskjutning. 986
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1114
19150208 - Från landsbygden. Österby. 978
19150208 - Från sjön. 1030
19150208 - Genom auktion 1109
19150208 - Genom offentlig auktion 1008
19150208 - I första förstagsrummet 955
19150208 - I konkurs 1010
19150208 - Kriget. 1077
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1068
19150208 - Passagerarelista. 1849
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1120
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1788
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1195
19150208 - Små sår... 1209
19150208 - Snöplogen måste fram. 1044
19150208 - Temperatur och lufttryck 973
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 967
19150208 - Vakansförordnande 1025
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 947
19150208 - Visby kyrkotidning. 1003
19150208 - Visby stadsmission 958
19150209 - Borgenärerna 1205
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 988
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1128
19150209 - En nöjenas renässans synes 1049
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 992
19150209 - Från sjön. 917
19150209 - Kriget. 1068
19150209 - Krigsbilder. 1126
19150209 - Långvarig hvilotid. 1032
19150209 - Många processer. 1007
19150209 - På grund af snötjocka 1062
19150209 - Postverket. 1185
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2219
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1148
19150209 - Temperatur och lufttryck 1049
19150209 - Vid inställelsen 1164
19150210 - Ansvarsfrihet 1080
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 1037
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 1022
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 912
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 990
19150210 - Dagens postbåt, 918
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1098
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 991
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 865
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 934
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1069
19150210 - E. MADDISON 924
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 1005
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 970
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1147
19150210 - Från sjön. 994
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1257
19150210 - Hemse. 1053
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1107
19150210 - I aktiebolagsregistret 969
19150210 - I sitt sjuttionde år 1010
19150210 - Infäste 909
19150210 - Kriget. 924
19150210 - Kulspruteförsöken. 926
19150210 - Läkarekåren. 894
19150210 - Offentlig auktion 1017
19150210 - Pilodling för korgflätning. 869
19150210 - Rektorsförordnande 916
19150210 - Skogsauktion. 970
19150210 - Stadsfullmäktige 906
19150210 - Temperatur och lufttryck 968
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 1030
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 1032
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 871
19150211 - Från sjön. 864
19150211 - Fransk härförare. 891
19150211 - Hemse. 940
19150211 - Kriget. 924
19150211 - Krigsbilder. 931
19150211 - Kustartilleriets indelning. 981
19150211 - Lagfart 968
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 961
19150211 - Som lagfaren ledamot 914
19150211 - Som tillfälligt biträde 909
19150211 - Temperatur och lufttryck 889
19150211 - Till suppleant för ordföranden 965
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 971
19150212 - Auktion å skog. 1017
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 1000
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 1021
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 993
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 935
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 981
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 1003
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1057
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1060
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 990
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1127
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 991
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1135
19150212 - Fältskjutning 988
19150212 - Födde och Döde i Visby. 919
19150212 - Föreningen för understöd 963
19150212 - Från landsbygden. När. 1216
19150212 - Kriget. 1026
19150212 - Lärbro Skyttegille 1089
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1126
19150212 - Lösöreauktion. 1083
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1182
19150212 - Offentlig auktion. 1124
19150212 - Passagerarelista. 1877
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1239
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 1643
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 1044
19150212 - Sjuttiotre år 1146
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 985
19150212 - Temperatur och lufttryck 1032
19150212 - Till befälharvare 1061
19150212 - Två nya arbeten 952
19150212 - Uppbördsstämmor 1019
19150212 - Ur dagens post. 1082
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1155
19150212 - Vinterpostfarten. 973
19150212 - Vinterturer. 998
19150212 - Visby biografens 1373
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1221
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1832
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2586
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1874
19150213 - Dagens postbåt, 1801
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2412
19150213 - En allvarsam olycka, 1978
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2365
19150213 - Fartygsauktion. 1960
19150213 - Fodret får bortföras. 2540
19150213 - Från de östra slagfälten. 2073
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2127
19150213 - Från sjön. 1897
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2599
19150213 - Hjältegrafvar 1892
19150213 - I styrelsen 1809
19150213 - Karl Liljeborg, 1873
19150213 - Kriget. 2176
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2211
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1860
19150213 - Postkontoret i Visby 1843
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1898
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 2016
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1902
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2186
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1957
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 2001
19150213 - Temperatur och lufttryck 1932
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2604
19150213 - Till ordförande 1910
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2348
19150213 - Upprop. 2018
19150213 - Visby-Bios 1987
19150215 - Afsked 1928
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2324
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1980
19150215 - Böndagar 1916. 2287
19150215 - Död. Arvid Jansson. 2007
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1814
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2123
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2390
19150215 - Från odlingslånefonden 2064
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2136
19150215 - Historien om de förtennade 1884
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1910
19150215 - Hospitalen. 1949
19150215 - Hvems är kofferten? 1937
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1903
19150215 - I urarfva konkurs 1960
19150215 - Inställelse 2084
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 2041
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2069
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2533
19150215 - Passagerarelista. 2006
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2203
19150215 - Rektorsförordnande 1860
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1878
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1880
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2353
19150215 - Till folkskollärare 1995
19150215 - Till kommendörkapten 1916
19150215 - VÄTE, 13 febr. 2032
19150215 - Vid första förhöret 1940
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1871
19150215 - Vid skolköket i Visby 1861
19150215 - Vinterbåtarna. 1886
19150215 - Visby Varpklubb 1929
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1748
19150216 - Dagens postbåt 1884
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1812
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 2471
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1792
19150216 - EKE, 15 februari. 1984
19150216 - Fridlysningstid 1936
19150216 - Kollekt 1978
19150216 - Passagerarelista. 1910
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1870
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1886
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1883
19150216 - Temperatur och lufttryck 1858
19150216 - Till revisor 1874
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1873
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1994
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1890
19150217 - Det var ingen mina. 2094
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1929
19150217 - Förlofning 1900
19150217 - Från hamnen. 1866
19150217 - Från sjön. 1899
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1833
19150217 - Gotlands nation 2114
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1850
19150217 - I aktiebolagsregistret 2137
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1895
19150217 - Passagerarelista. 1868
19150217 - Postångaren Polhem 1753
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1968
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1773
19150217 - Stadens markprocesser. 1835
19150217 - Till sin hedersledamot 1982
19150217 - Värdefull auktion. 2022
19150217 - Venia 1972
19150217 - Visby teater. 2099
19150218 - De svenska badorterna 1131
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1079
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1155
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 1037
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1116
19150218 - Enskild fältskjutning 1064
19150218 - Fältkrigsrätt 1018
19150218 - Femtio år 971
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1177
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1060
19150218 - Från sjön. 945
19150218 - Härmed infordras 1030
19150218 - Kriget. 1045
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 952
19150218 - Minnesgåfva. 937
19150218 - Pengar i gömmorna. 937
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 1042
19150218 - Statsbidraget 1008
19150218 - Temperatur och lufttryck 1008
19150218 - Till adjungerad ledamot 1148
19150218 - Till öfverstelötnant 919
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1292
19150218 - Venia 1060
19150219 - Ång. Klintehammn 1068
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1070
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1053
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 1027
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1099
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1058
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1054
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1203
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1065
19150219 - Borgerligt äktenskap 1098
19150219 - Dagens postbåt, 974
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1159
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1056
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1301
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1252
19150219 - Enskild fältskjutning 1057
19150219 - Fältkrigsrätt, 993
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1162
19150219 - Förlofning 950
19150219 - Från domkapitlet. 1246
19150219 - Från sjön. 1275
19150219 - Genom offentlig auktion, 1187
19150219 - Gotlands fiskare. 1725
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 928
19150219 - Kriget. 1220
19150219 - Lastångaren Othem, 1269
19150219 - Lösöreauktion. 1154
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1281
19150219 - Neutralitetsmärket. 1892
19150219 - Passagerarelista. 1145
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1234
19150219 - Ronehamn. 1356
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1226
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1382
19150219 - Smittfritt. 1153
19150219 - Temperatur och lufttryck 1298
19150219 - Trafikinkomsterna 1157
19150219 - Ur dagens post. 1230
19150219 - Värdefull auktion. 1134
19150219 - Visby Bio 1535
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1462
19150220 - Årsdagar. 1290
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1255
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1425
19150220 - Den sista färden. 1286
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1375
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1334
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1263
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1257
19150220 - En intensiv tjocka 1242
19150220 - Fartygsauktion. 1303
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1289
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1399
19150220 - Från sjön. 1234
19150220 - I här förda föreningsregister 1130
19150220 - Kriget. 1229
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1261
19150220 - Major Ernst Hellgren 1187
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1368
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1389
19150220 - Temperatur och lufttryck 1365
19150220 - Till poststationsföreståndare 1358
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1518
19150222 - Afsked 1098
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1514
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1491
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1345
19150222 - Död. ANNA. 1478
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1310
19150222 - Egendomsaffär. 1317
19150222 - En obemannad fiskebåt 1385
19150222 - En pensionsfråga. 1269
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1561
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1636
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1587
19150222 - Från hamnen. 1661
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1683
19150222 - Från sjön. 1637
19150222 - Kriget. 1687
19150222 - Landshöfding Roos 1487
19150222 - Legala notiser. 1589
19150222 - Ny skolkökskurs 1495
19150222 - Passagerarelista. 1600
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1711
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1639
19150222 - Tandläkareexamen 1506
19150222 - Telegrafverket. 1466
19150222 - Temperatur och lufttryck 1603
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1470
19150222 - Till underläkare 1501
19150222 - Tjockan och båtarna. 1291
19150222 - Värdefull auktion. 1376
19150222 - Vårtecken. 1309
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1262
19150222 - Visby Bio. 1585
19150222 - Visby skyttegille 1622
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1415
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1507
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1442
19150223 - Femtio år 1533
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1501
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1415
19150223 - Från sjön. 1409
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1431
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1407
19150223 - Kriget. 1463
19150223 - Krigsbilder. 1392
19150223 - Militärbegrafning 1327
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1417
19150223 - På epidemisjukhuset 1416
19150223 - Passagerarelista. 1269
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1282
19150223 - Temperatur och lufttryck 1345
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1356
19150223 - Tysk härförare. 1232
19150223 - Ur dagens post. 1467
19150223 - Vinterpostfarten. 1477
19150223 - Visby automataktiebolag 1396
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1266
19150224 - Auktion å ved och takspån 1316
19150224 - Bröllop 1216
19150224 - Dalhems landstormsförening 1570
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1419
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1350
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1318
19150224 - Fårösund. 1412
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1364
19150224 - Från hamnen. 1419
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1463
19150224 - Från sjön. 1334
19150224 - Genom auktion 1357
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1356
19150224 - Kriget. 1408
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1239
19150224 - Lösöreauktion. 1274
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1304
19150224 - Passagerarelista. 1161
19150224 - Ronehamn. 1472
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1480
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1329
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1411
19150224 - Temperatur och lufttryck 1389
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1388
19150224 - Till vik. folkskollärare 1464
19150224 - Ur dagens post. 1456
19150225 - Ång. Klintehamn, 1216
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1445
19150225 - Auktion å virke och ved 1355
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1226
19150225 - Borgenärerna 1273
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1240
19150225 - Domkapitlet 1136
19150225 - En lönefråga. 1027
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1226
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1382
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1236
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1365
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1371
19150225 - Från sjön. 1305
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1226
19150225 - Inskrifningsrevisionen 1001
19150225 - Kriget. 1161
19150225 - Lysning 1054
19150225 - Ny tandläkare. 1233
19150225 - Påfven ber för freden. 1271
19150225 - Såsom rymmare 1201
19150225 - Sirius 1500
19150225 - Temperatur och lufttryck 1290
19150225 - Till telegrafkommissarie 1143
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1373
19150225 - Ur dagens post. 1359
19150225 - Visby Bio 1507
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1168
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1245
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1295
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1230
19150226 - Auktion i Helvi. 1186
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1091
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1220
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1238
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1125
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1140
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1143
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1221
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1120
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1112
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1123
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1150
19150226 - Dagens postbåt 1079
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1155
19150226 - En utställning 1169
19150226 - Fastlandspost 1116
19150226 - Födda. 1126
19150226 - Från artillerikåren. 1249
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1218
19150226 - I och om kriget. 1083
19150226 - Kriget. 1138
19150226 - Kungörelse. 1368
19150226 - Lösöreauktion. 1142
19150226 - Passagerarelista. 1075
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1138
19150226 - Tack. Jansson. 1127
19150226 - Temperatur och lufttryck 1287
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1265
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1252
19150226 - Ur dagens post. 1326
19150226 - Venia 1475
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1151
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1381
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1258
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1146
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1202
19150227 - En bräckt skena 1309
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1125
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1080
19150227 - Från domkapitlet. 1348
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1144
19150227 - Från sjön. 1103
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1144
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1477
19150227 - Kriget. 1170
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1223
19150227 - Naturskydd. 1275
19150227 - Passagerarelista. 1265
19150227 - Sjuttiosex år 1158
19150227 - Tack. LILY. 1191
19150227 - Temperatur och lufttryck 1361
19150227 - Tidigare post. 1163
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1262
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1330
19150227 - Ur dagens post. 1388
19150227 - Vinterpostfarten. 940