1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 3150
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 3382
19150102 - Begrafning 3330
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 4678
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 3268
19150102 - Död. Båtel Larsson. 3274
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 3323
19150102 - Död. Ida Nathorst. 3225
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 3330
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 3252
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 5317
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 5004
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 5560
19150102 - Folkskolinspektören 3035
19150102 - Förlofning 2989
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 3127
19150102 - Från sjön. 5042
19150102 - Hemse. 3280
19150102 - I D. B. V:s sparbank 3024
19150102 - I härvarande kronohäkte 3122
19150102 - Kriget. 3170
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 4644
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 4385
19150102 - Riksbanksvinsten 2993
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 3108
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 3937
19150102 - Till häradsdomare 2851
19150102 - Till underlöjtnanter 2788
19150102 - Tulluppbörden 2832
19150102 - Visby. Det nya året 4026
19150104 - A. S. Frykman. 3952
19150104 - Ändring af Valars fyr. 3908
19150104 - Ändtligen kyla. 3761
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2990
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 2810
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 2838
19150104 - Borgenärerna 2833
19150104 - Britternas klockboj 4110
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 2715
19150104 - Död. Ivar Klafver. 2860
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 2767
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 2608
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 2523
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 2494
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 2586
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2561
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 3763
19150104 - Ett minornas offer ? 3522
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 2530
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 2475
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3721
19150104 - Förbud mot flundrefiske 3499
19150104 - Från landsbygden. Vall. 3535
19150104 - Från sjön. 3222
19150104 - Hafvet ger åter. 3475
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 3223
19150104 - Kriget. 2359
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 3254
19150104 - Militärbrefkortens användning. 3121
19150104 - Passagerarelista. 3237
19150104 - Rådstupredikan 5202
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 2904
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 5223
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 2819
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 2798
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 2758
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 2856
19150104 - Till statsgeologer 2759
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 2825
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 2793
19150104 - Visby Biografteater. 2346
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1983
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 2015
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 2041
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1987
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 2070
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 2741
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 2697
19150105 - Fältkrigsrätt 2767
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 2754
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3345
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 2154
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 2194
19150105 - Från landsbygden. Hall. 2176
19150105 - Julbjudning för de fattiga 2078
19150105 - Lysning 2198
19150105 - Nya släktnamn. 3062
19150105 - Prosit Neujahr! 2324
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 2355
19150105 - Sextiett år 3061
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 3021
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 3125
19150105 - Sliteångaren Othem, 3277
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 3369
19150105 - Tack för godt arbete. 3682
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 5306
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 13858
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 7140
19150107 - A. A. Leatz död. 4989
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 4040
19150107 - Båtarna. 16704
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 4095
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 2908
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 2874
19150107 - Entreprenadauktion 3772
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 15330
19150107 - Förlofningar. 6142
19150107 - Från hamnen. 3868
19150107 - G. Wahlberg död. 3817
19150107 - I Konkurs 5492
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 15341
19150107 - Kriget. 4347
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 5115
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 11220
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 4806
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 3667
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 4658
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 2405
19150107 - Sällskapet D. B. V. 3081
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 2457
19150107 - Sirius Biografteater. 2617
19150107 - Sjuttio år 2973
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 3788
19150107 - Som andre lärare 3813
19150107 - Söndagsskolfest 3138
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 5662
19150107 - Student- och realskolexamina. 3148
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 3258
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 5171
19150107 - Tillkännagifvande. 4259
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 13030
19150107 - Vid inställelse 4791
19150107 - Vintern har kommit. 3478
19150107 - Visby Biografteater. 2871
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 3432
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2549
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 2394
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 2308
19150108 - Borgenärerna 2217
19150108 - Bröllop 2250
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 2293
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 2082
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 2105
19150108 - E. Maddison 2011
19150108 - Exekutiv auktion. 2124
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 2034
19150108 - Falholmen fridlyst område. 2087
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 2148
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1915
19150108 - Födde och döde i Visby. 1999
19150108 - Förbud. 2047
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3439
19150108 - Från sjön. 2722
19150108 - Genom exekutiv auktion, 2159
19150108 - Hamnarna. 2052
19150108 - Hedersgåfva. 2126
19150108 - Kriget. 2050
19150108 - Mazettis 1939
19150108 - Passagerarelista. 2891
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 2680
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 2216
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 2706
19150108 - Vinterväder. 2147
19150108 - Visby torgpris. 1979
19150109 - Allmänna läroverken. 3095
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2636
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 2630
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1943
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 2229
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 2192
19150109 - Drätselkammaren 2570
19150109 - F. K. P. R. i Visby 2695
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 2139
19150109 - Från sjön. 2736
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 2047
19150109 - Kriget. 2212
19150109 - Med Ansökan 2698
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2934
19150109 - Mönstring förrättas 1991
19150109 - På sin 70-årsdag 2691
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 2717
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2645
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 2668
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 2744
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 2164
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 2739
19150109 - Smörmarknaden. 2690
19150109 - Stadsfullmätige 1971
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2656
19150109 - Tyska trupper 2176
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2722
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2661
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2609
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2669
19150109 - Vintervädret fortfar 2606
19150111 - Årsdagar. 2871
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 2118
19150111 - En anslående julfest 2629
19150111 - Fastlandsbeväringen 2651
19150111 - Från hamnen. 2630
19150111 - Från sjön. 2728
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 2778
19150111 - Hastigt dödsfall. 2608
19150111 - Jordfästning 2622
19150111 - Kriget. 2091
19150111 - Länsstyrelsen. 2635
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 2754
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2605
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2611
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2520
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2602
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2621
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2528
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 2070
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 2805
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2508
19150111 - Slädparti 2638
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2524
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2609
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2535
19150111 - Till grafvens frid 2641
19150111 - Till landtmannaskolan 2948
19150111 - Töväder med regn och slask 2777
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 2084
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2691
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 2019
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1964
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 2017
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1875
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1973
19150112 - Entrepremadauktion 2111
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2653
19150112 - Från sjön. 2634
19150112 - Kaffebjudning 2644
19150112 - Kälkbacksåkningen 2758
19150112 - Kriget. 2131
19150112 - Major Leatz griftefärd 2791
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 2783
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 3033
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2440
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 2123
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 2753
19150112 - Slädföret 2571
19150112 - Tingspredikan 2711
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2638
19150112 - Världshistoriska gestalter. 2068
19150113 - Afliden åldring. 2888
19150113 - Allm. läroverken. 2570
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 2878
19150113 - Arfsynd, 2931
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2639
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2658
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2590
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 2085
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 2039
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1956
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 2060
19150113 - Domkapitlet 2596
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2602
19150113 - Falskt alarm 2541
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2497
19150113 - Från hamnen. 2770
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 2631
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2546
19150113 - I sitt 60:de år 2563
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2441
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2521
19150113 - Interpellation. 2562
19150113 - Kriget 1987
19150113 - Landtmannavecka 2551
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2538
19150113 - Minfaran. 2560
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2478
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2636
19150113 - Passagerarelista. 2554
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 2011
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2547
19150113 - Som instruktör 2568
19150113 - Stadsfullmäktige 2540
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2555
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1924
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2582
19150113 - Temperatur och lufttryck 1858
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2475
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2480
19150113 - Till vice ordförande 2466
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2544
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1900
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1922
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1963
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1920
19150114 - Ett godt slädfölje 2541
19150114 - Från sjön. 2574
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2792
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2210
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2553
19150114 - Kriget. 1977
19150114 - Lagfart 2521
19150114 - Landstormskurserna. 2515
19150114 - Neutralitetsvakten. 2649
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2505
19150114 - Passagerarelista. 2575
19150114 - Rapphönsen 2533
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1925
19150114 - Sirius Biografteater. 2519
19150114 - Sirius Biografteater. 2185
19150114 - Temperatur och lufttryck 2809
19150114 - Till riksdagen 2774
19150114 - Tjänstledighet 2616
19150114 - Vedboden 2538
19150114 - Vintersporten i Visby 2522
19150114 - Visby Biografteater. 2525
19150114 - Visby Biografteater. 2189
19150114 - Visby friförsamling 2583
19150116 - Ångf. Klintehamn 2482
19150116 - Ett biografdrama, 2691
19150116 - Hamndirektionen 2500
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2494
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1872
19150116 - Kriget. 2039
19150116 - Mellan lif och död 2546
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 18886
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 2823
19150116 - Red. af G. A 2525
19150116 - Sårade belgiska soldater 1938
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1949
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2489
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1766
19150116 - Temperatur och lufttryck 2479
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2444
19150116 - Venia 2471
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2481
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2477
19150118 - 85 år. 2553
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2465
19150118 - Åter natturer? 2456
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2366
19150118 - Död i främmande land. 2590
19150118 - En ansökan om anslag 2507
19150118 - Ett svagt tecken 2455
19150118 - Femtio år 2498
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2404
19150118 - Från landsbygden. 2496
19150118 - Från Stenkyrka 2497
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2411
19150118 - I första förslagsrummet 2540
19150118 - Konkursernas antal 2459
19150118 - Neutralitetsvakten. 2460
19150118 - Ny skolkökskurs 2517
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2492
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2477
19150118 - Pensionsmöte 2449
19150118 - Prästerligt förordnande. 2392
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2330
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2411
19150118 - Som inspektör 2499
19150118 - Till ordförande 2450
19150118 - Till sjukbesökare 2417
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2411
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1990
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2423
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1836
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1860
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1856
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1806
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1766
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1828
19150119 - Död. Olof Larsson. 1884
19150119 - E. o. kommunalstämma 2450
19150119 - En nioårig gosse, 2358
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2399
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1824
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2387
19150119 - Kriget. 1820
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2436
19150119 - Munhygienens betydelse 2382
19150119 - Neutralitetsvakten. 2362
19150119 - Olycksfall i halkan. 2389
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2435
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 2750
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1883
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2408
19150119 - Stipendium. 2491
19150119 - Temperatur och lufttryck 2376
19150119 - Till ordförande 2592
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2498
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2643
19150119 - Venia 2590
19150119 - Vikarie 1850
19150120 - Apoteken. 2499
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1874
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1741
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1794
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1793
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1911
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1703
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2374
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2464
19150120 - Femtio år 2425
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2454
19150120 - Förlofning 2336
19150120 - Från landsbygden. 2583
19150120 - Från sjön. 2497
19150120 - Genom offentlig auktion 2029
19150120 - I aktiebolagsregistret 2614
19150120 - Kriget. 1907
19150120 - Lysning till äktenskap 2392
19150120 - Mossodlare på Gotland 2383
19150120 - Offentlig auktion. 1894
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2334
19150120 - Omslag i vädret 2381
19150120 - Postverket. 2793
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 3190
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1957
19150120 - Sjuttiotre år 2451
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2363
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2379
19150120 - Stor Auktion 1792
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1931
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 2647
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2362
19150121 - Apoteket i Hemse 2540
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2479
19150121 - Audiens hos konungen 2404
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1790
19150121 - En högtidlig begrafning 2429
19150121 - Fältkrigsrätt 2427
19150121 - Folkskoleväsendet. 2350
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2413
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2314
19150121 - Från domkapitlet. 2408
19150121 - Från hamnen. 2383
19150121 - Från Sjön. 2345
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2481
19150121 - Halkan 2436
19150121 - Hundskatt 1747
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2358
19150121 - Jordfästningen 2431
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2483
19150121 - Kriget. 1913
19150121 - Passagerarelista. 2363
19150121 - Rikstelefonen 2375
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1855
19150121 - Silferbröllop 2446
19150121 - Sirius Biografteater. 2032
19150121 - Skolrådet 2344
19150121 - Slite. 2461
19150121 - Sliteångaren Othem, 2366
19150121 - Som extra polisman 2457
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1758
19150121 - Tjänstledighet 2526
19150121 - Venia 2479
19150121 - Vinterpostföringen. 2318
19150121 - Visby Biografteater. 2035
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1778
19150122 - Auktion 1823
19150122 - Auktion å virke och ved. 1784
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1810
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1904
19150122 - Bonniers månadshäften 2341
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1695
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1790
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 1708
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1735
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1778
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2570
19150122 - Extra skolmöte 1736
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1736
19150122 - Från hamnen. 2360
19150122 - Genom auktion, 1773
19150122 - Genom offentlig auktion, 1913
19150122 - Hamnuppbörden 2322
19150122 - I här förda föreningsregister 1796
19150122 - Knut Arnelius 2368
19150122 - Kriget. 1880
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2379
19150122 - Militärbefälhafvaren 2274
19150122 - På Visbybiografen 2535
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1849
19150122 - Skogsauktion. 1812
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2330
19150122 - Temperatur och lufttryck 2256
19150122 - Till sekreterare 2360
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2337
19150122 - Ur dagens post. 1874
19150122 - Venia 2499
19150123 - Arbetareföreningens 2381
19150123 - Auktion i Buttle. 1809
19150123 - Auktion. 1968
19150123 - Dagens postbåt 2408
19150123 - Domkapitlets yttrande 2343
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2302
19150123 - Fårösunds framtid. 2449
19150123 - Femtio år 2322
19150123 - För utevaro 2440
19150123 - Gotlands missionsförening 2322
19150123 - Kriget. 1779
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2394
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2391
19150123 - Passagerarelista. 2344
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2304
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1766
19150123 - Temperatur och lufttryck 2342
19150123 - Tyska härförare. 1768
19150123 - Ur dagens post. 1777
19150123 - Vinterpostfarten. 2259
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2322
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2447
19150125 - Borgenärerna 1841
19150125 - Bröderna Gullbergs 2397
19150125 - Deltagande. Helge. 1667
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1653
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1681
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1514
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1702
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1728
19150125 - Dödsfall. 2637
19150125 - För lösdrifveri 2369
19150125 - Från hamnen. 2535
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2409
19150125 - Genom auktion 1758
19150125 - Högre allmänna läroverket. 2255
19150125 - Konkursärende. 2451
19150125 - Kriget. 1696
19150125 - Legala notiser. 1783
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2339
19150125 - På 50-årsdagen 2270
19150125 - Sällskapet G. G. 2327
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1722
19150125 - Skogsauktion. 1746
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2301
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2532
19150125 - Slädföret 2312
19150125 - Som adjungerad ledamot 2553
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 2271
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2464
19150125 - T. f. växelprotestant. 2443
19150125 - Temperatur och lufttryck 2374
19150125 - Visby skyttegille 2372
19150125 - Visby teater 2310
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 2207
19150126 - Årsfest 2488
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1773
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1681
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2433
19150126 - Från Sjön. 2342
19150126 - Halare än någonsin 2411
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2389
19150126 - Kriget. 1736
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2402
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2379
19150126 - På villande haf. 2539
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1666
19150126 - Temperatur och lufttryck 2205
19150126 - Ur dagens post. 1660
19150126 - Visbybion 2291
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2405
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2487
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2415
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 2284
19150127 - Död. Carl Procopée. 1674
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1834
19150127 - Död. Helena Johansson. 1652
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1581
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1645
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1585
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2432
19150127 - En häst stupade 2310
19150127 - Ett rikligt snöfall 2262
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2445
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2384
19150127 - Femtio år 2456
19150127 - Förre telegrafdirektören 2690
19150127 - Från hamnen. 2620
19150127 - Från landsbygden. Väte. 2680
19150127 - Genom offentlig auktion 2015
19150127 - Halkan i våra gator 2307
19150127 - Hälsovårdsnämden 2536
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2331
19150127 - Kejsar Wilhelm 1869
19150127 - Kriget. 1759
19150127 - Offentlig auktion. 2003
19150127 - Passagerarelista. 2525
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2346
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 2254
19150127 - Postverket. 2535
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1611
19150127 - Som chefläkare 2496
19150127 - Svea hofrätt 2683
19150127 - Temperatur och lufttryck 2429
19150127 - Ur dagens post. 1828
19150127 - Vedauktion. 1864
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2467
19150128 - Auktion å virke och ved 1715
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1521
19150128 - Död. August Olofsson. 1755
19150128 - Död. Carl Procopée. 1750
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2376
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1714
19150128 - Femtio år 2516
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2608
19150128 - I här förda handelsregister 1806
19150128 - I och omkring kriget. 1587
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2363
19150128 - Kriget. 1827
19150128 - Passagerarelista. 2473
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2372
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1575
19150128 - Sjökaptenssociteten 2295
19150128 - Temperatur och lufttryck 2238
19150128 - Till hospitalsläkare 2302
19150128 - Till kronoarrendator 2482
19150128 - Tjänstledighet 2423
19150128 - Vid inställelse 2406
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2298
19150129 - Auktion. 1820
19150129 - Borgenärerna 1818
19150129 - Dagsbåten, 1569
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1564
19150129 - Död. Maria. 1735
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1749
19150129 - Efterlysta 2507
19150129 - Fältkrigsrätt, 1675
19150129 - Fastighetsauktion. 1552
19150129 - Femtio år 2362
19150129 - Femtio år fylde 1607
19150129 - Femtiofem år 1399
19150129 - Födde och döde i Visby. 1505
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2462
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2406
19150129 - Genom auktion 1528
19150129 - Genom offentlig auktion. 1483
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1605
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1581
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1814
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 2135
19150129 - Kriget. 1702
19150129 - Landshöfding Roos 1615
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2261
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1485
19150129 - Sjökaptenssociteten 2382
19150129 - Stor Auktion 1771
19150129 - Temperatur och lufttryck 2081
19150129 - Till hospitalsläkare 2083
19150129 - Till kronoarrendator 2339
19150129 - Tjänstledighet 2294
19150129 - Ur dagens post. 1656
19150129 - Vedauktion. 1696
19150129 - Vid inställelse 2270
19150129 - Vigsel 1661
19150130 - Aflagd examen. 2327
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2463
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1799
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1591
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 2093
19150130 - Fångtransport 2270
19150130 - Från ordensvärlden. 2115
19150130 - Kriget. 1601
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1594
19150130 - Passagerarelista. 2274
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 2043
19150130 - Pensionskonferens 2315
19150130 - Räfskinnen 2302
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1395
19150130 - Temperatur och lufttryck 2046
19150130 - Till kapten 2269
19150130 - Till två månaders fängelse 2160
19150130 - Ur dagens post. 1545
19150130 - Val af tillfälliga utskott 2219
19150130 - Vinterpostfarten. 2322
19150130 - Visby Biografteater. 1448
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 2116
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1480
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1400
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 1199
19150201 - Auktion. 1484
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1394
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1467
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1337
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1359
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1269
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1398
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1298
19150201 - Fältskjutning. 1105
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1261
19150201 - För i värnpliktslagen 1164
19150201 - Från hamnen. 1248
19150201 - Gotlands militärförening 1232
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1212
19150201 - I härvarande kronohäkte 1257
19150201 - I sitt 70:de år 1216
19150201 - Kriget. 1305
19150201 - Legala notiser. 1199
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1269
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 1047
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1260
19150201 - Passagerarelista. 1243
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 1133
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 1125
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 1156
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1226
19150201 - Skogsauktion. 1279
19150201 - Temperatur och lufttryck 1110
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 1217
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 1147
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1242
19150201 - Visby Biografteater. 1264
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1213
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1314
19150202 - Dödsfall. 1207
19150202 - En trefligt slädparti 1415
19150202 - Femtio år 1458
19150202 - Förestående chefskifte 1243
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1434
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1258
19150202 - Kriget. 1483
19150202 - Passagerarelista. 2138
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1398
19150202 - Sliteångaren Othem 1491
19150202 - Stor Auktion 1443
19150202 - Temperatur och lufttryck 1223
19150202 - Till folkekollärare 1245
19150202 - Till löjtnant 1134
19150202 - Ur dagens post. 1344
19150202 - Väghinder. 1474
19150202 - Våra biografer 1439
19150202 - Vinterpostfarten. 1227
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 1108
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 1175
19150203 - Auktion. 1309
19150203 - Dagens postbåt, 1195
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 1110
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 1168
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1255
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 1196
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1230
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1243
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1250
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1368
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1320
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 1211
19150203 - K. m:t har bifallit 1467
19150203 - Kriget. 1490
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 2107
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1678
19150203 - Passagerarelista. 1356
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1291
19150203 - Sjuttio år 1246
19150203 - Som adjungerad ledamot 1464
19150203 - Temperatur och lufttryck 1175
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1248
19150203 - Tulluppbörden 1230
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 1161
19150203 - Ur dagens post. 1259
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1344
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 1185
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 1159
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 1132
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 1147
19150204 - Borgenärerna 1243
19150204 - Ded skadade återstäld. 1272
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1369
19150204 - För första gången i elden. 2085
19150204 - Från hamnen. 1374
19150204 - Från sjön. 1264
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 1148
19150204 - Kriget. 1215
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 1121
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 1129
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 1184
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 1081
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1191
19150204 - Sjuttiofem år 1054
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 1164
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 1129
19150204 - Temperatur och lufttryck 1095
19150204 - Till sysslomän 1059
19150204 - Vinterpostfarten. 1061
19150205 - Ång. Åhus dödslista 1107
19150205 - Auktion å skog. 1292
19150205 - Auktion. 1202
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 1057
19150205 - Död. Jakob Olsson. 1192
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 1205
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1440
19150205 - En läkare med generals rang. 1126
19150205 - En soldat med 97 sår. 1138
19150205 - Fältkrigsrätt, 1043
19150205 - Fältskjutning 1169
19150205 - Femtio år 1106
19150205 - Födde och döde i Visby. 1135
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 1063
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 1122
19150205 - Fornfynd. 1292
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1391
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1273
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1283
19150205 - Genom auktion, 1210
19150205 - Kriget. 1241
19150205 - Läkarekåren. 1286
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1334
19150205 - Lösöreauktionen. 1338
19150205 - Lotsångaren Vega, 1333
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1265
19150205 - Offentlig auktion. 1495
19150205 - Passagerarelista. 2085
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1454
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1246
19150205 - Temperatur och lufttryck 1198
19150205 - Till grafvens frid 1237
19150205 - Tysk härförare. 1268
19150205 - Ur dagens post. 1234
19150205 - Utnänningsrykte. 1193
19150205 - Våra biografer 1235
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 1233
19150205 - Vinterpostfarten. 1246
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1325
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 2060
19150206 - Ång. Hansa, 1340
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 2158
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1494
19150206 - Död. Olof Godman. 1422
19150206 - En festdag 1284
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1257
19150206 - Ett understöd 1331
19150206 - Fälttjänstöfningar 1206
19150206 - Förlofning 1146
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1297
19150206 - Från sjön. 1108
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 1137
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1301
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 1203
19150206 - I Sitt 65:te år 1265
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1435
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 1197
19150206 - Kriget. 1303
19150206 - Passagerarelista. 2076
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1339
19150206 - Skogsauktion. 1260
19150206 - Stor Auktion 1217
19150206 - Temperatur och lufttryck 1135
19150206 - Till organist och folkskollärare 1218
19150206 - Ur dagens post. 1211
19150206 - Venia 1139
19150206 - Vid fältkrigsrättens 1215
19150208 - Antalet emigranter 1064
19150208 - Auktion. 1266
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1259
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1274
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 1156
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 1122
19150208 - Fältskjutning. 1142
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1292
19150208 - Från landsbygden. Österby. 1144
19150208 - Från sjön. 1199
19150208 - Genom auktion 1274
19150208 - Genom offentlig auktion 1165
19150208 - I första förstagsrummet 1107
19150208 - I konkurs 1185
19150208 - Kriget. 1269
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1257
19150208 - Passagerarelista. 2097
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1301
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 2007
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1375
19150208 - Små sår... 1413
19150208 - Snöplogen måste fram. 1231
19150208 - Temperatur och lufttryck 1143
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 1127
19150208 - Vakansförordnande 1174
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 1091
19150208 - Visby kyrkotidning. 1161
19150208 - Visby stadsmission 1123
19150209 - Borgenärerna 1376
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 1146
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1324
19150209 - En nöjenas renässans synes 1205
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 1145
19150209 - Från sjön. 1069
19150209 - Kriget. 1236
19150209 - Krigsbilder. 1296
19150209 - Långvarig hvilotid. 1204
19150209 - Många processer. 1172
19150209 - På grund af snötjocka 1244
19150209 - Postverket. 1375
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2492
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1327
19150209 - Temperatur och lufttryck 1222
19150209 - Vid inställelsen 1347
19150210 - Ansvarsfrihet 1251
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 1199
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 1179
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 1068
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 1172
19150210 - Dagens postbåt, 1066
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1243
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 1131
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 1006
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 1105
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1238
19150210 - E. MADDISON 1075
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 1156
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 1125
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1331
19150210 - Från sjön. 1153
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1463
19150210 - Hemse. 1209
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1256
19150210 - I aktiebolagsregistret 1118
19150210 - I sitt sjuttionde år 1175
19150210 - Infäste 1064
19150210 - Kriget. 1085
19150210 - Kulspruteförsöken. 1087
19150210 - Läkarekåren. 1046
19150210 - Offentlig auktion 1195
19150210 - Pilodling för korgflätning. 1027
19150210 - Rektorsförordnande 1060
19150210 - Skogsauktion. 1110
19150210 - Stadsfullmäktige 1045
19150210 - Temperatur och lufttryck 1120
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 1201
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 1173
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 1020
19150211 - Från sjön. 1007
19150211 - Fransk härförare. 1058
19150211 - Hemse. 1106
19150211 - Kriget. 1063
19150211 - Krigsbilder. 1080
19150211 - Kustartilleriets indelning. 1124
19150211 - Lagfart 1116
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 1115
19150211 - Som lagfaren ledamot 1066
19150211 - Som tillfälligt biträde 1073
19150211 - Temperatur och lufttryck 1037
19150211 - Till suppleant för ordföranden 1157
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 1135
19150212 - Auktion å skog. 1194
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 1159
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 1181
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 1158
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 1074
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1118
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 1164
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1217
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1209
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 1130
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1282
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 1146
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1298
19150212 - Fältskjutning 1148
19150212 - Födde och Döde i Visby. 1069
19150212 - Föreningen för understöd 1129
19150212 - Från landsbygden. När. 1376
19150212 - Kriget. 1199
19150212 - Lärbro Skyttegille 1235
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1279
19150212 - Lösöreauktion. 1251
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1372
19150212 - Offentlig auktion. 1322
19150212 - Passagerarelista. 2123
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1442
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 1962
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 1209
19150212 - Sjuttiotre år 1344
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1145
19150212 - Temperatur och lufttryck 1187
19150212 - Till befälharvare 1230
19150212 - Två nya arbeten 1092
19150212 - Uppbördsstämmor 1170
19150212 - Ur dagens post. 1245
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1326
19150212 - Vinterpostfarten. 1143
19150212 - Vinterturer. 1169
19150212 - Visby biografens 1580
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1404
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 2065
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2836
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 2112
19150213 - Dagens postbåt, 2025
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2648
19150213 - En allvarsam olycka, 2207
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2621
19150213 - Fartygsauktion. 2185
19150213 - Fodret får bortföras. 2793
19150213 - Från de östra slagfälten. 2303
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2380
19150213 - Från sjön. 2133
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2860
19150213 - Hjältegrafvar 2124
19150213 - I styrelsen 2033
19150213 - Karl Liljeborg, 2108
19150213 - Kriget. 2415
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2474
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 2088
19150213 - Postkontoret i Visby 2061
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 2133
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 2251
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 2136
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2433
19150213 - Student- och realskoleexamina. 2183
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 2224
19150213 - Temperatur och lufttryck 2161
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2866
19150213 - Till ordförande 2145
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2583
19150213 - Upprop. 2270
19150213 - Visby-Bios 2227
19150215 - Afsked 2163
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2557
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 2232
19150215 - Böndagar 1916. 2539
19150215 - Död. Arvid Jansson. 2232
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 2043
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2357
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2623
19150215 - Från odlingslånefonden 2315
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2402
19150215 - Historien om de förtennade 2106
19150215 - Högre allmänna läroverket. 2140
19150215 - Hospitalen. 2184
19150215 - Hvems är kofferten? 2178
19150215 - I krigsskolans officerskurs 2132
19150215 - I urarfva konkurs 2190
19150215 - Inställelse 2328
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 2291
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2293
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2770
19150215 - Passagerarelista. 2252
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2454
19150215 - Rektorsförordnande 2086
19150215 - Sökande till en notarietjänst 2128
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 2138
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2629
19150215 - Till folkskollärare 2248
19150215 - Till kommendörkapten 2161
19150215 - VÄTE, 13 febr. 2290
19150215 - Vid första förhöret 2175
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 2098
19150215 - Vid skolköket i Visby 2087
19150215 - Vinterbåtarna. 2129
19150215 - Visby Varpklubb 2164
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1958
19150216 - Dagens postbåt 2121
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 2031
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 2713
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 2017
19150216 - EKE, 15 februari. 2240
19150216 - Fridlysningstid 2178
19150216 - Kollekt 2194
19150216 - Passagerarelista. 2160
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 2091
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 2102
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 2097
19150216 - Temperatur och lufttryck 2076
19150216 - Till revisor 2095
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 2103
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 2209
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 2114
19150217 - Det var ingen mina. 2322
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 2155
19150217 - Förlofning 2131
19150217 - Från hamnen. 2091
19150217 - Från sjön. 2117
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 2065
19150217 - Gotlands nation 2343
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 2070
19150217 - I aktiebolagsregistret 2358
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 2117
19150217 - Passagerarelista. 2099
19150217 - Postångaren Polhem 1976
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 2200
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 2006
19150217 - Stadens markprocesser. 2050
19150217 - Till sin hedersledamot 2215
19150217 - Värdefull auktion. 2234
19150217 - Venia 2203
19150217 - Visby teater. 2365
19150218 - De svenska badorterna 1296
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1258
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1348
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 1193
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1316
19150218 - Enskild fältskjutning 1242
19150218 - Fältkrigsrätt 1160
19150218 - Femtio år 1122
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1349
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1213
19150218 - Från sjön. 1094
19150218 - Härmed infordras 1178
19150218 - Kriget. 1212
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 1108
19150218 - Minnesgåfva. 1088
19150218 - Pengar i gömmorna. 1076
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 1189
19150218 - Statsbidraget 1171
19150218 - Temperatur och lufttryck 1175
19150218 - Till adjungerad ledamot 1295
19150218 - Till öfverstelötnant 1054
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1473
19150218 - Venia 1207
19150219 - Ång. Klintehammn 1205
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1214
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1193
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 1178
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1263
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1214
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1205
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1340
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1232
19150219 - Borgerligt äktenskap 1260
19150219 - Dagens postbåt, 1114
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1298
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1213
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1449
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1425
19150219 - Enskild fältskjutning 1233
19150219 - Fältkrigsrätt, 1129
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1317
19150219 - Förlofning 1097
19150219 - Från domkapitlet. 1414
19150219 - Från sjön. 1419
19150219 - Genom offentlig auktion, 1346
19150219 - Gotlands fiskare. 1970
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 1064
19150219 - Kriget. 1375
19150219 - Lastångaren Othem, 1408
19150219 - Lösöreauktion. 1300
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1420
19150219 - Neutralitetsmärket. 2015
19150219 - Passagerarelista. 1310
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1406
19150219 - Ronehamn. 1500
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1368
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1518
19150219 - Smittfritt. 1291
19150219 - Temperatur och lufttryck 1436
19150219 - Trafikinkomsterna 1279
19150219 - Ur dagens post. 1373
19150219 - Värdefull auktion. 1266
19150219 - Visby Bio 1701
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1639
19150220 - Årsdagar. 1453
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1401
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1601
19150220 - Den sista färden. 1428
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1521
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1473
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1413
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1427
19150220 - En intensiv tjocka 1381
19150220 - Fartygsauktion. 1442
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1440
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1577
19150220 - Från sjön. 1376
19150220 - I här förda föreningsregister 1273
19150220 - Kriget. 1379
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1410
19150220 - Major Ernst Hellgren 1326
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1523
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1546
19150220 - Temperatur och lufttryck 1524
19150220 - Till poststationsföreståndare 1529
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1686
19150222 - Afsked 1253
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1676
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1660
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1501
19150222 - Död. ANNA. 1637
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1458
19150222 - Egendomsaffär. 1520
19150222 - En obemannad fiskebåt 1534
19150222 - En pensionsfråga. 1428
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1731
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1797
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1758
19150222 - Från hamnen. 1837
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1861
19150222 - Från sjön. 1807
19150222 - Kriget. 1865
19150222 - Landshöfding Roos 1655
19150222 - Legala notiser. 1757
19150222 - Ny skolkökskurs 1655
19150222 - Passagerarelista. 1772
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1911
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1803
19150222 - Tandläkareexamen 1682
19150222 - Telegrafverket. 1634
19150222 - Temperatur och lufttryck 1765
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1634
19150222 - Till underläkare 1663
19150222 - Tjockan och båtarna. 1454
19150222 - Värdefull auktion. 1529
19150222 - Vårtecken. 1461
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1420
19150222 - Visby Bio. 1781
19150222 - Visby skyttegille 1837
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1601
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1712
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1649
19150223 - Femtio år 1750
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1722
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1600
19150223 - Från sjön. 1597
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1637
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1607
19150223 - Kriget. 1712
19150223 - Krigsbilder. 1589
19150223 - Militärbegrafning 1505
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1609
19150223 - På epidemisjukhuset 1609
19150223 - Passagerarelista. 1473
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1440
19150223 - Temperatur och lufttryck 1527
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1542
19150223 - Tysk härförare. 1400
19150223 - Ur dagens post. 1666
19150223 - Vinterpostfarten. 1689
19150223 - Visby automataktiebolag 1585
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1429
19150224 - Auktion å ved och takspån 1516
19150224 - Bröllop 1412
19150224 - Dalhems landstormsförening 1764
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1627
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1567
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1526
19150224 - Fårösund. 1612
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1555
19150224 - Från hamnen. 1623
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1683
19150224 - Från sjön. 1537
19150224 - Genom auktion 1547
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1534
19150224 - Kriget. 1608
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1414
19150224 - Lösöreauktion. 1446
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1491
19150224 - Passagerarelista. 1354
19150224 - Ronehamn. 1659
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1675
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1512
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1609
19150224 - Temperatur och lufttryck 1586
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1588
19150224 - Till vik. folkskollärare 1673
19150224 - Ur dagens post. 1671
19150225 - Ång. Klintehamn, 1411
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1649
19150225 - Auktion å virke och ved 1538
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1428
19150225 - Borgenärerna 1443
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1397
19150225 - Domkapitlet 1299
19150225 - En lönefråga. 1188
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1395
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1564
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1389
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1557
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1545
19150225 - Från sjön. 1455
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1409
19150225 - Inskrifningsrevisionen 1170
19150225 - Kriget. 1337
19150225 - Lysning 1212
19150225 - Ny tandläkare. 1396
19150225 - Påfven ber för freden. 1435
19150225 - Såsom rymmare 1357
19150225 - Sirius 1696
19150225 - Temperatur och lufttryck 1449
19150225 - Till telegrafkommissarie 1312
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1565
19150225 - Ur dagens post. 1545
19150225 - Visby Bio 1709
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1321
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1407
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1482
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1382
19150226 - Auktion i Helvi. 1366
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1239
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1407
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1411
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1279
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1303
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1303
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1409
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1276
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1282
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1282
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1313
19150226 - Dagens postbåt 1235
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1339
19150226 - En utställning 1313
19150226 - Fastlandspost 1271
19150226 - Födda. 1276
19150226 - Från artillerikåren. 1407
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1373
19150226 - I och om kriget. 1248
19150226 - Kriget. 1320
19150226 - Kungörelse. 1575
19150226 - Lösöreauktion. 1289
19150226 - Passagerarelista. 1274
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1302
19150226 - Tack. Jansson. 1305
19150226 - Temperatur och lufttryck 1448
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1451
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1418
19150226 - Ur dagens post. 1519
19150226 - Venia 1673
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1322
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1580
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1465
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1311
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1379
19150227 - En bräckt skena 1484
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1293
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1253
19150227 - Från domkapitlet. 1526
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1344
19150227 - Från sjön. 1278
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1319
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1678
19150227 - Kriget. 1367
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1393
19150227 - Naturskydd. 1477
19150227 - Passagerarelista. 1477
19150227 - Sjuttiosex år 1326
19150227 - Tack. LILY. 1356
19150227 - Temperatur och lufttryck 1530
19150227 - Tidigare post. 1320
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1435
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1513
19150227 - Ur dagens post. 1565
19150227 - Vinterpostfarten. 1094