Biskop. Knut Henning Gezelius von Schéele.

Biskop. Knut Henning Gezelius von Schéele

F. i Stockholm 1838 3/5. Stud. i Upps. 56; fil. kand. 63; fil. dokt. s. år; teol. kand. 67. Docent i teolog, prenotioner vid Upps. univ. s. år; prv. 72; rektor o. lär. vid Högre elem.-lärov. för flickor i Upps. 72—76; förste teol. adj. vid Upps. univ. 73; teol. dokt. 77; koutr.-prost 77—79; e. o. prof. i teolog, prenotioner o. teolog, encyklopedi 77; prof. i samma ämnen 79; inspektor för Upps. folkskollär.-semin. 80—85; biskop öfver Visby stift fr. 85; ordf. i Dir. för Navigationsskolan i Visby 1901—03 o. v. ordf. fr. 03; jur. liedersdokt. vid Yale univ., Amerika, 01. Teologisk författare. Led. af Riksd. 2:a k. fr. 1900.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.