Konsistorium. Johan Alfred Fagerholm.

Johan Alfred Fagerholm

F. i Vimmerby 1848 14/3. Stud. i Upps, 67; fil. kand. 73; fil. dokt. 75. Hufvudlär. i fysik o. kemi samt lär. i matern, vid Stlilms Ateneum 75—78; lektor i matern, o. fysik vid Visby 11. allin, lärov. fr. 79; led. i Dir. för Navigationsskolan i Visby fr. 80. Utg. afhandlingar i matern, o. fysik.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.