Konsistorium. Johan August Gylling.

Johan August Gylling

F. i Näsby, Jönk. län, 1852 8/5. Stud. i Lund 71; fil. kand. 77; fil. lic. 85; fil. dokt. 86. Docent i romerska litteraturen vid Lunds univ. 89; lektor i lat. o. grek. spr. vid Visby h. allm. lärov. fr. 90. Utg. språkvetenskapliga afhandlingar; medarb. i tidn.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.