Konsistorium. Sven Johan Hjalmar Jansson.

Sven Johan Hjalmar Jansson

F. i Stockholm 1863 8/2. Stud. i Upps. 82; fil. kand. 85; fil. lic. 93; fil. dokt. s. år. Lektor i hist. med geografi o. modersmålet vid Visby h. allm. lärov. fr. 99. Utg. histor. o. pedagog, afhandlingar.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.