Konsistorienotarie. Josef Adrian Norrby Söderström.

Josef Adrian Norrby Söderström

F. i När, Gotl. län. 18731 3/5. vStud. i Upps. 93; jur. kand. 99. E. o. notarie i Svea liofr. s. år; aman. vid domkapitlet i Visby 1902; notarie därst, fr. 03.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.