Norra kontraktet.
Visbystads- o. landsförsamlingar.
Johan Fredrik Johansson.

Johan Fredrik Johansson

F. i Värö, Hall. län, 1875 7/9. Prv. 1903; reseombud i Evangel. fosterlandsstiftelsens tjänst 03—05; bitr. lär. vid Johannelunds missionsinst. 05—06; bitr. sjönianspastor i Hamburg 06—07; predikant vid försörjningsinrättn. i Visby samt vid Gotlands sjukhem fr. 07; stadsmissionär fr. s. år; 2:e dom-kyrkoadj. fr. oS.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.