Barlingbo o. Ekeby.
Carl Bergwall.

Carl Bergwall

F. i Ringarum, Österg. län, 1800 28/11. Stud. i Upps. 21. Prv. 26; kotnmin. i Dalhem 46; kyrkoherde i Barlingbo fr. 51; prost 58. Led. af Prästståndet vid Riksd. 59-60, 62—63 o. 65-66. † i Barlingbo, Gotl. län, 1900 2/4.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.