Västkinde o. Bro.
Carl Gustaf Amandus Hedgren.

F. i Badelunda, Västm. län, 1854 8/7. Stud. i Upps. 75. Prv. 86; komtnin. i Dalhem 88; kyrkoherde i Västkinde fr. 94.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.