Lärbro o. Hellvi.
Carl Petter Sik.

Carl Petter Sik

F. i Visby 1842 25/9. Stud. i Upps. 60. Prv. 69; kommin. i Visby 70; hospitalspred. därst. 72; kyrkoherde i Lärbro fr. 74; preses vid prästmötet 1901; kontr.-prost 03-07; teol. dokt. 07.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.