Othem o. Boge.
Gustaf Adolf Gradelius.

Gustaf Adolf Gradelius

F. i Hällstad, Älfsb. län 1846 21/2. Stud. i Upps. 73. Prv. 77; kyrkoherde i Othem fr. 80.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.