Hejnum o. Bäl.
Karl Peter Kristiansson.

Karl Peter Kristiansson

F. i Hablingbo, Gotl. län, 1858 5/5. Stud. i Upps. 82. Prv. 88; kommin. i Östergarn 95; kyrkoherde i Hejnum fr. 99.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.