Östergarn, Ardre o. Gammelgarn.
Carl Johan Husander.

Carl Johan Husander

F. i När, Gotl. län, 1860 11/11. Stud. i Upps. 82; folkskollär.-ex. 99. Prv. 88; folkskollär., klockare, kantor o. orgelnist i Eke 1901; komminister i Dalhem fr. s. år.



Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.