Sjonhem o. Viklau.
Nils Gustaf Andersson.

Nils Gustaf Andersson

F. i Orlunda, Österg. län, 1848 31/12. Stud. i Upps. 72. Prv. 80; kyrkoherde i Sjonhem fr. 82.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.