Hejde o. Väte.
Georg Edvard Alfvegren.

Georg Edvard Alfvegren

F. i Lojsta, Gotl. län, 1846 19/9. Stud. i Upps. 68. Prv. 70; kyrkoh. i Ejsta 79; kontr.-prost 89-1903; kyrkoherde i Hejde fr. 92. Utg. predikningar öfver 3 årg. högmässotexter o. de gamla episteltexterna samt öfversättningar o. tidningsuppsatser; minnestecknare vid prästmötet 07.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.