Klinte o. Fröjel.
Sven Gustaf Hulteman.

Sven Gustaf Hulteman

F. i Hjelmseryd, Jönk. län, 1849 25/12. Stud. i Upps. 76. Prv. 78; kommin. i Sanda 79; kyrkoherde i Klinte fr. 84.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.