Levede o. Gerum.
Anders Alberth Sjögren.

Anders Alberth Sjögren

F. i Bjälbo, Österg. län, 1851 7/4. Prv. 76; pred. vid Prinsessan Eugenies barn- o. sjukhem i Västerhejde 77-1905; vice pastor i Levede fr. 05.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.