Burs o. Stånga.
Lars Johan Åsberg.

Lars Johan Åsberg

F. i Björsäter, Skarab. län, 1847 18/6. Stud. i Fund 75. Prv. 79; kyrkoherde i Burs fr. 87.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.