Alfva o. Hemse.
Carl Timotlieus Lange.

Carl Timotlieus Lange

F. i Hejde, Gotl. län, 1823 7/12. Stud. i Upps. 41. Prv. 50; aman. vid Visby domkapitel 49; pred. vid länscellfäng. i Visby 53; domkyrkosyssloman 57; kyrkoherde i Alfva fr. 61.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.