Hablingbo o. Slite.
Johan Niklas Marianus Löthberg.

Johan Niklas Marianus Löthberg

F. i Västkinde, Gotl. län, 1842 8/12. Stud. i Upps. 62. Prv. 66; kommin. i Östergarn 71; kyrkoherde i Hablingbo fr. 81.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.