Hafdhem o. Näs.
Gustaf Magnus Tycho Kellström.

Gustaf Magnus Tycho Kellström

F. i Bunge, Gotl. län, 1866 29/4. Stud. i Upps. 84. Prv. 91; kyrkoh. i Alskog 97; folkskoleinspektör fr. 1904; kyrkoherde i Hafdhem fr. 06.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.