Grötlingbo o. Fide.
Oskar Andreas Eberhard Jacobsson.

Oskar Andreas Eberhard Jacobsson

F. i Roma, Gotl. län, 1850 20/11. Stud. i Upps. 71. Prv. 84; kommin. i Dalhem 85; kyrkoherde i Grötlingbo fr. 87.Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.