1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 2966
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 3203
19150102 - Begrafning 3139
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 4490
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 3073
19150102 - Död. Båtel Larsson. 3083
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 3138
19150102 - Död. Ida Nathorst. 3043
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 3138
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 3062
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 5115
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 4810
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 5343
19150102 - Folkskolinspektören 2850
19150102 - Förlofning 2800
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 2939
19150102 - Från sjön. 4842
19150102 - Hemse. 3084
19150102 - I D. B. V:s sparbank 2836
19150102 - I härvarande kronohäkte 2924
19150102 - Kriget. 2983
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 4454
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 4189
19150102 - Riksbanksvinsten 2802
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 2918
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 3747
19150102 - Till häradsdomare 2674
19150102 - Till underlöjtnanter 2607
19150102 - Tulluppbörden 2654
19150102 - Visby. Det nya året 3837
19150104 - A. S. Frykman. 3762
19150104 - Ändring af Valars fyr. 3706
19150104 - Ändtligen kyla. 3576
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2809
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 2632
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 2659
19150104 - Borgenärerna 2649
19150104 - Britternas klockboj 3928
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 2527
19150104 - Död. Ivar Klafver. 2684
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 2596
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 2435
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 2358
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 2318
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 2411
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2386
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 3592
19150104 - Ett minornas offer ? 3334
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 2346
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 2307
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3545
19150104 - Förbud mot flundrefiske 3325
19150104 - Från landsbygden. Vall. 3362
19150104 - Från sjön. 3056
19150104 - Hafvet ger åter. 3309
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 3056
19150104 - Kriget. 2211
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 3086
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2976
19150104 - Passagerarelista. 3076
19150104 - Rådstupredikan 5055
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 2774
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 5093
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 2705
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 2680
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 2655
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 2747
19150104 - Till statsgeologer 2650
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 2719
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 2696
19150104 - Visby Biografteater. 2247
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1887
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1919
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1950
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1889
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1966
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 2625
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 2596
19150105 - Fältkrigsrätt 2653
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 2638
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3215
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 2039
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 2066
19150105 - Från landsbygden. Hall. 2051
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1940
19150105 - Lysning 2060
19150105 - Nya släktnamn. 2898
19150105 - Prosit Neujahr! 2182
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 2193
19150105 - Sextiett år 2910
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2864
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2961
19150105 - Sliteångaren Othem, 3109
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 3220
19150105 - Tack för godt arbete. 3510
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 5132
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 13635
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 6926
19150107 - A. A. Leatz död. 4805
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 3868
19150107 - Båtarna. 16463
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 3921
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 2749
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 2715
19150107 - Entreprenadauktion 3607
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 15067
19150107 - Förlofningar. 5962
19150107 - Från hamnen. 3676
19150107 - G. Wahlberg död. 3640
19150107 - I Konkurs 5298
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 15105
19150107 - Kriget. 4144
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 4937
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 11027
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 4628
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 3500
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 4489
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 2234
19150107 - Sällskapet D. B. V. 2923
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 2303
19150107 - Sirius Biografteater. 2459
19150107 - Sjuttio år 2820
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 3620
19150107 - Som andre lärare 3625
19150107 - Söndagsskolfest 2962
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 5493
19150107 - Student- och realskolexamina. 2974
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 3081
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 4989
19150107 - Tillkännagifvande. 4089
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 12815
19150107 - Vid inställelse 4608
19150107 - Vintern har kommit. 3296
19150107 - Visby Biografteater. 2689
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 3255
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2368
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 2238
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 2172
19150108 - Borgenärerna 2068
19150108 - Bröllop 2104
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 2159
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1942
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1977
19150108 - E. Maddison 1877
19150108 - Exekutiv auktion. 1995
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1922
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1971
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 2041
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1805
19150108 - Födde och döde i Visby. 1891
19150108 - Förbud. 1948
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3328
19150108 - Från sjön. 2617
19150108 - Genom exekutiv auktion, 2057
19150108 - Hamnarna. 1953
19150108 - Hedersgåfva. 2031
19150108 - Kriget. 1940
19150108 - Mazettis 1842
19150108 - Passagerarelista. 2780
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 2581
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 2116
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 2614
19150108 - Vinterväder. 2060
19150108 - Visby torgpris. 1891
19150109 - Allmänna läroverken. 3004
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2536
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 2541
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1853
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 2122
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 2097
19150109 - Drätselkammaren 2460
19150109 - F. K. P. R. i Visby 2590
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 2046
19150109 - Från sjön. 2636
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1954
19150109 - Kriget. 2119
19150109 - Med Ansökan 2590
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2818
19150109 - Mönstring förrättas 1894
19150109 - På sin 70-årsdag 2584
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 2619
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2541
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 2567
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 2631
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 2066
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 2641
19150109 - Smörmarknaden. 2580
19150109 - Stadsfullmätige 1880
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2554
19150109 - Tyska trupper 2083
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2626
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2565
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2514
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2561
19150109 - Vintervädret fortfar 2503
19150111 - Årsdagar. 2774
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 2019
19150111 - En anslående julfest 2518
19150111 - Fastlandsbeväringen 2549
19150111 - Från hamnen. 2530
19150111 - Från sjön. 2630
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 2679
19150111 - Hastigt dödsfall. 2506
19150111 - Jordfästning 2526
19150111 - Kriget. 1999
19150111 - Länsstyrelsen. 2526
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 2651
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2507
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2518
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2423
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2507
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2522
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2432
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1980
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 2697
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2418
19150111 - Slädparti 2542
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2428
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2514
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2428
19150111 - Till grafvens frid 2542
19150111 - Till landtmannaskolan 2861
19150111 - Töväder med regn och slask 2683
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1983
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2597
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1926
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1873
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1933
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1785
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1879
19150112 - Entrepremadauktion 2023
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2558
19150112 - Från sjön. 2541
19150112 - Kaffebjudning 2538
19150112 - Kälkbacksåkningen 2658
19150112 - Kriget. 2027
19150112 - Major Leatz griftefärd 2683
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 2684
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2924
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2340
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 2026
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 2650
19150112 - Slädföret 2475
19150112 - Tingspredikan 2596
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2531
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1967
19150113 - Afliden åldring. 2790
19150113 - Allm. läroverken. 2480
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 2779
19150113 - Arfsynd, 2826
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2540
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2548
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2499
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1980
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1935
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1864
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1954
19150113 - Domkapitlet 2497
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2512
19150113 - Falskt alarm 2438
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2417
19150113 - Från hamnen. 2662
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 2532
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2449
19150113 - I sitt 60:de år 2468
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2343
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2430
19150113 - Interpellation. 2470
19150113 - Kriget 1885
19150113 - Landtmannavecka 2452
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2444
19150113 - Minfaran. 2461
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2391
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2537
19150113 - Passagerarelista. 2443
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1921
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2451
19150113 - Som instruktör 2462
19150113 - Stadsfullmäktige 2441
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2456
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1824
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2482
19150113 - Temperatur och lufttryck 1768
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2365
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2383
19150113 - Till vice ordförande 2371
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2446
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1799
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1819
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1875
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1820
19150114 - Ett godt slädfölje 2440
19150114 - Från sjön. 2469
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2695
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2108
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2459
19150114 - Kriget. 1873
19150114 - Lagfart 2427
19150114 - Landstormskurserna. 2413
19150114 - Neutralitetsvakten. 2549
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2410
19150114 - Passagerarelista. 2455
19150114 - Rapphönsen 2424
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1831
19150114 - Sirius Biografteater. 2424
19150114 - Sirius Biografteater. 2091
19150114 - Temperatur och lufttryck 2712
19150114 - Till riksdagen 2686
19150114 - Tjänstledighet 2518
19150114 - Vedboden 2444
19150114 - Vintersporten i Visby 2426
19150114 - Visby Biografteater. 2417
19150114 - Visby Biografteater. 2085
19150114 - Visby friförsamling 2486
19150116 - Ångf. Klintehamn 2386
19150116 - Ett biografdrama, 2587
19150116 - Hamndirektionen 2399
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2389
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1768
19150116 - Kriget. 1941
19150116 - Mellan lif och död 2445
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 18789
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 2723
19150116 - Red. af G. A 2415
19150116 - Sårade belgiska soldater 1843
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1860
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2389
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1671
19150116 - Temperatur och lufttryck 2374
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2351
19150116 - Venia 2372
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2384
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2381
19150118 - 85 år. 2438
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2369
19150118 - Åter natturer? 2357
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2268
19150118 - Död i främmande land. 2491
19150118 - En ansökan om anslag 2412
19150118 - Ett svagt tecken 2356
19150118 - Femtio år 2403
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2313
19150118 - Från landsbygden. 2390
19150118 - Från Stenkyrka 2398
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2318
19150118 - I första förslagsrummet 2446
19150118 - Konkursernas antal 2365
19150118 - Neutralitetsvakten. 2378
19150118 - Ny skolkökskurs 2421
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2385
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2378
19150118 - Pensionsmöte 2349
19150118 - Prästerligt förordnande. 2297
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2232
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2305
19150118 - Som inspektör 2396
19150118 - Till ordförande 2354
19150118 - Till sjukbesökare 2323
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2314
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1890
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2330
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1751
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1760
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1762
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1709
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1665
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1734
19150119 - Död. Olof Larsson. 1794
19150119 - E. o. kommunalstämma 2364
19150119 - En nioårig gosse, 2272
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2301
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1724
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2293
19150119 - Kriget. 1725
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2326
19150119 - Munhygienens betydelse 2295
19150119 - Neutralitetsvakten. 2268
19150119 - Olycksfall i halkan. 2294
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2332
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 2653
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1778
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2311
19150119 - Stipendium. 2389
19150119 - Temperatur och lufttryck 2278
19150119 - Till ordförande 2483
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2393
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2540
19150119 - Venia 2483
19150119 - Vikarie 1757
19150120 - Apoteken. 2390
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1765
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1656
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1711
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1706
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1811
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1610
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2278
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2360
19150120 - Femtio år 2325
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2362
19150120 - Förlofning 2233
19150120 - Från landsbygden. 2481
19150120 - Från sjön. 2401
19150120 - Genom offentlig auktion 1928
19150120 - I aktiebolagsregistret 2512
19150120 - Kriget. 1802
19150120 - Lysning till äktenskap 2286
19150120 - Mossodlare på Gotland 2280
19150120 - Offentlig auktion. 1794
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2243
19150120 - Omslag i vädret 2289
19150120 - Postverket. 2676
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 3081
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1856
19150120 - Sjuttiotre år 2362
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2270
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2296
19150120 - Stor Auktion 1701
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1840
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 2540
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2268
19150121 - Apoteket i Hemse 2430
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2391
19150121 - Audiens hos konungen 2313
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1686
19150121 - En högtidlig begrafning 2334
19150121 - Fältkrigsrätt 2333
19150121 - Folkskoleväsendet. 2262
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2318
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2229
19150121 - Från domkapitlet. 2316
19150121 - Från hamnen. 2294
19150121 - Från Sjön. 2262
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2375
19150121 - Halkan 2345
19150121 - Hundskatt 1650
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2266
19150121 - Jordfästningen 2333
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2405
19150121 - Kriget. 1816
19150121 - Passagerarelista. 2237
19150121 - Rikstelefonen 2288
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1744
19150121 - Silferbröllop 2355
19150121 - Sirius Biografteater. 1926
19150121 - Skolrådet 2256
19150121 - Slite. 2363
19150121 - Sliteångaren Othem, 2274
19150121 - Som extra polisman 2362
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1659
19150121 - Tjänstledighet 2422
19150121 - Venia 2380
19150121 - Vinterpostföringen. 2229
19150121 - Visby Biografteater. 1946
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1682
19150122 - Auktion 1724
19150122 - Auktion å virke och ved. 1683
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1705
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1812
19150122 - Bonniers månadshäften 2254
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1603
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1686
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 1616
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1645
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1683
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2476
19150122 - Extra skolmöte 1644
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1648
19150122 - Från hamnen. 2270
19150122 - Genom auktion, 1673
19150122 - Genom offentlig auktion, 1817
19150122 - Hamnuppbörden 2228
19150122 - I här förda föreningsregister 1693
19150122 - Knut Arnelius 2262
19150122 - Kriget. 1777
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2288
19150122 - Militärbefälhafvaren 2186
19150122 - På Visbybiografen 2440
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1764
19150122 - Skogsauktion. 1722
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2234
19150122 - Temperatur och lufttryck 2182
19150122 - Till sekreterare 2272
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2235
19150122 - Ur dagens post. 1785
19150122 - Venia 2397
19150123 - Arbetareföreningens 2290
19150123 - Auktion i Buttle. 1720
19150123 - Auktion. 1875
19150123 - Dagens postbåt 2319
19150123 - Domkapitlets yttrande 2260
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2215
19150123 - Fårösunds framtid. 2352
19150123 - Femtio år 2241
19150123 - För utevaro 2342
19150123 - Gotlands missionsförening 2223
19150123 - Kriget. 1686
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2301
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2299
19150123 - Passagerarelista. 2227
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2205
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1677
19150123 - Temperatur och lufttryck 2255
19150123 - Tyska härförare. 1685
19150123 - Ur dagens post. 1693
19150123 - Vinterpostfarten. 2168
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2235
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2346
19150125 - Borgenärerna 1754
19150125 - Bröderna Gullbergs 2300
19150125 - Deltagande. Helge. 1581
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1574
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1602
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1444
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1616
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1640
19150125 - Dödsfall. 2534
19150125 - För lösdrifveri 2282
19150125 - Från hamnen. 2445
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2311
19150125 - Genom auktion 1669
19150125 - Högre allmänna läroverket. 2172
19150125 - Konkursärende. 2367
19150125 - Kriget. 1602
19150125 - Legala notiser. 1689
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2247
19150125 - På 50-årsdagen 2186
19150125 - Sällskapet G. G. 2239
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1631
19150125 - Skogsauktion. 1658
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2204
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2444
19150125 - Slädföret 2218
19150125 - Som adjungerad ledamot 2453
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 2187
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2364
19150125 - T. f. växelprotestant. 2350
19150125 - Temperatur och lufttryck 2285
19150125 - Visby skyttegille 2273
19150125 - Visby teater 2215
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 2110
19150126 - Årsfest 2391
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1674
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1592
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2336
19150126 - Från Sjön. 2252
19150126 - Halare än någonsin 2316
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2299
19150126 - Kriget. 1639
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2302
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2282
19150126 - På villande haf. 2437
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1588
19150126 - Temperatur och lufttryck 2122
19150126 - Ur dagens post. 1572
19150126 - Visbybion 2197
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2318
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2384
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2323
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 2193
19150127 - Död. Carl Procopée. 1584
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1747
19150127 - Död. Helena Johansson. 1575
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1502
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1567
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1505
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2325
19150127 - En häst stupade 2212
19150127 - Ett rikligt snöfall 2175
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2343
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2295
19150127 - Femtio år 2363
19150127 - Förre telegrafdirektören 2602
19150127 - Från hamnen. 2516
19150127 - Från landsbygden. Väte. 2580
19150127 - Genom offentlig auktion 1934
19150127 - Halkan i våra gator 2207
19150127 - Hälsovårdsnämden 2431
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2231
19150127 - Kejsar Wilhelm 1768
19150127 - Kriget. 1687
19150127 - Offentlig auktion. 1906
19150127 - Passagerarelista. 2419
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2244
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 2168
19150127 - Postverket. 2439
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1530
19150127 - Som chefläkare 2405
19150127 - Svea hofrätt 2592
19150127 - Temperatur och lufttryck 2336
19150127 - Ur dagens post. 1750
19150127 - Vedauktion. 1779
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2377
19150128 - Auktion å virke och ved 1632
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1444
19150128 - Död. August Olofsson. 1683
19150128 - Död. Carl Procopée. 1670
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2280
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1632
19150128 - Femtio år 2422
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2517
19150128 - I här förda handelsregister 1715
19150128 - I och omkring kriget. 1501
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2278
19150128 - Kriget. 1733
19150128 - Passagerarelista. 2365
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2279
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1491
19150128 - Sjökaptenssociteten 2201
19150128 - Temperatur och lufttryck 2143
19150128 - Till hospitalsläkare 2220
19150128 - Till kronoarrendator 2387
19150128 - Tjänstledighet 2331
19150128 - Vid inställelse 2319
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2198
19150129 - Auktion. 1731
19150129 - Borgenärerna 1735
19150129 - Dagsbåten, 1480
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1487
19150129 - Död. Maria. 1654
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1663
19150129 - Efterlysta 2409
19150129 - Fältkrigsrätt, 1589
19150129 - Fastighetsauktion. 1463
19150129 - Femtio år 2269
19150129 - Femtio år fylde 1531
19150129 - Femtiofem år 1319
19150129 - Födde och döde i Visby. 1428
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2370
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2312
19150129 - Genom auktion 1425
19150129 - Genom offentlig auktion. 1398
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1517
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1501
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1717
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 2044
19150129 - Kriget. 1609
19150129 - Landshöfding Roos 1538
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2156
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1401
19150129 - Sjökaptenssociteten 2280
19150129 - Stor Auktion 1672
19150129 - Temperatur och lufttryck 1989
19150129 - Till hospitalsläkare 1992
19150129 - Till kronoarrendator 2244
19150129 - Tjänstledighet 2205
19150129 - Ur dagens post. 1577
19150129 - Vedauktion. 1611
19150129 - Vid inställelse 2179
19150129 - Vigsel 1578
19150130 - Aflagd examen. 2231
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2371
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1714
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1505
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 2003
19150130 - Fångtransport 2176
19150130 - Från ordensvärlden. 2029
19150130 - Kriget. 1516
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1510
19150130 - Passagerarelista. 2160
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1962
19150130 - Pensionskonferens 2224
19150130 - Räfskinnen 2205
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1315
19150130 - Temperatur och lufttryck 1964
19150130 - Till kapten 2171
19150130 - Till två månaders fängelse 2068
19150130 - Ur dagens post. 1462
19150130 - Val af tillfälliga utskott 2126
19150130 - Vinterpostfarten. 2227
19150130 - Visby Biografteater. 1356
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 2022
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1395
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1324
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 1122
19150201 - Auktion. 1412
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1325
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1393
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1256
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1290
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1197
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1325
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1231
19150201 - Fältskjutning. 1047
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1192
19150201 - För i värnpliktslagen 1091
19150201 - Från hamnen. 1185
19150201 - Gotlands militärförening 1173
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1146
19150201 - I härvarande kronohäkte 1191
19150201 - I sitt 70:de år 1150
19150201 - Kriget. 1239
19150201 - Legala notiser. 1135
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1199
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 988
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1196
19150201 - Passagerarelista. 1171
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 1053
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 1056
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 1098
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1168
19150201 - Skogsauktion. 1208
19150201 - Temperatur och lufttryck 1048
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 1158
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 1083
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1183
19150201 - Visby Biografteater. 1189
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1154
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1244
19150202 - Dödsfall. 1146
19150202 - En trefligt slädparti 1336
19150202 - Femtio år 1382
19150202 - Förestående chefskifte 1178
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1358
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1192
19150202 - Kriget. 1400
19150202 - Passagerarelista. 2025
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1316
19150202 - Sliteångaren Othem 1411
19150202 - Stor Auktion 1367
19150202 - Temperatur och lufttryck 1144
19150202 - Till folkekollärare 1173
19150202 - Till löjtnant 1070
19150202 - Ur dagens post. 1272
19150202 - Väghinder. 1400
19150202 - Våra biografer 1358
19150202 - Vinterpostfarten. 1152
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 1042
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 1106
19150203 - Auktion. 1235
19150203 - Dagens postbåt, 1126
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 1051
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 1106
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1187
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 1121
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1155
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1174
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1169
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1285
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1242
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 1126
19150203 - K. m:t har bifallit 1394
19150203 - Kriget. 1404
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 2014
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1584
19150203 - Passagerarelista. 1261
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1210
19150203 - Sjuttio år 1174
19150203 - Som adjungerad ledamot 1380
19150203 - Temperatur och lufttryck 1097
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1178
19150203 - Tulluppbörden 1152
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 1087
19150203 - Ur dagens post. 1186
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1271
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 1118
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 1093
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 1060
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 1076
19150204 - Borgenärerna 1180
19150204 - Ded skadade återstäld. 1197
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1279
19150204 - För första gången i elden. 1990
19150204 - Från hamnen. 1289
19150204 - Från sjön. 1189
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 1088
19150204 - Kriget. 1145
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 1056
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 1059
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 1116
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 1016
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1123
19150204 - Sjuttiofem år 991
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 1084
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 1068
19150204 - Temperatur och lufttryck 1031
19150204 - Till sysslomän 999
19150204 - Vinterpostfarten. 995
19150205 - Ång. Åhus dödslista 1019
19150205 - Auktion å skog. 1223
19150205 - Auktion. 1144
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 993
19150205 - Död. Jakob Olsson. 1125
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 1145
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1368
19150205 - En läkare med generals rang. 1060
19150205 - En soldat med 97 sår. 1076
19150205 - Fältkrigsrätt, 985
19150205 - Fältskjutning 1109
19150205 - Femtio år 1045
19150205 - Födde och döde i Visby. 1069
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 994
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 1059
19150205 - Fornfynd. 1217
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1323
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1200
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1219
19150205 - Genom auktion, 1145
19150205 - Kriget. 1167
19150205 - Läkarekåren. 1219
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1263
19150205 - Lösöreauktionen. 1263
19150205 - Lotsångaren Vega, 1258
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1182
19150205 - Offentlig auktion. 1410
19150205 - Passagerarelista. 1973
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1358
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1171
19150205 - Temperatur och lufttryck 1131
19150205 - Till grafvens frid 1167
19150205 - Tysk härförare. 1185
19150205 - Ur dagens post. 1158
19150205 - Utnänningsrykte. 1122
19150205 - Våra biografer 1165
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 1158
19150205 - Vinterpostfarten. 1175
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1246
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1958
19150206 - Ång. Hansa, 1260
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 2058
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1412
19150206 - Död. Olof Godman. 1346
19150206 - En festdag 1208
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1181
19150206 - Ett understöd 1257
19150206 - Fälttjänstöfningar 1133
19150206 - Förlofning 1081
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1224
19150206 - Från sjön. 1038
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 1061
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1224
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 1133
19150206 - I Sitt 65:te år 1192
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1357
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 1121
19150206 - Kriget. 1219
19150206 - Passagerarelista. 1961
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1254
19150206 - Skogsauktion. 1180
19150206 - Stor Auktion 1144
19150206 - Temperatur och lufttryck 1069
19150206 - Till organist och folkskollärare 1140
19150206 - Ur dagens post. 1135
19150206 - Venia 1061
19150206 - Vid fältkrigsrättens 1144
19150208 - Antalet emigranter 995
19150208 - Auktion. 1203
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1180
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1195
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 1086
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 1060
19150208 - Fältskjutning. 1073
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1216
19150208 - Från landsbygden. Österby. 1067
19150208 - Från sjön. 1129
19150208 - Genom auktion 1204
19150208 - Genom offentlig auktion 1101
19150208 - I första förstagsrummet 1046
19150208 - I konkurs 1108
19150208 - Kriget. 1186
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1178
19150208 - Passagerarelista. 1993
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1224
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1917
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1292
19150208 - Små sår... 1334
19150208 - Snöplogen måste fram. 1149
19150208 - Temperatur och lufttryck 1074
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 1065
19150208 - Vakansförordnande 1110
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 1026
19150208 - Visby kyrkotidning. 1098
19150208 - Visby stadsmission 1054
19150209 - Borgenärerna 1308
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 1086
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1241
19150209 - En nöjenas renässans synes 1133
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 1080
19150209 - Från sjön. 1002
19150209 - Kriget. 1156
19150209 - Krigsbilder. 1221
19150209 - Långvarig hvilotid. 1131
19150209 - Många processer. 1103
19150209 - På grund af snötjocka 1163
19150209 - Postverket. 1286
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2388
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1252
19150209 - Temperatur och lufttryck 1152
19150209 - Vid inställelsen 1270
19150210 - Ansvarsfrihet 1168
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 1133
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 1108
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 1001
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 1096
19150210 - Dagens postbåt, 997
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1181
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 1073
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 954
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 1040
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1165
19150210 - E. MADDISON 1018
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 1098
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 1056
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1266
19150210 - Från sjön. 1084
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1388
19150210 - Hemse. 1141
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1193
19150210 - I aktiebolagsregistret 1053
19150210 - I sitt sjuttionde år 1118
19150210 - Infäste 998
19150210 - Kriget. 1015
19150210 - Kulspruteförsöken. 1021
19150210 - Läkarekåren. 986
19150210 - Offentlig auktion 1127
19150210 - Pilodling för korgflätning. 954
19150210 - Rektorsförordnande 1002
19150210 - Skogsauktion. 1039
19150210 - Stadsfullmäktige 989
19150210 - Temperatur och lufttryck 1054
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 1134
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 1107
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 963
19150211 - Från sjön. 949
19150211 - Fransk härförare. 983
19150211 - Hemse. 1036
19150211 - Kriget. 1000
19150211 - Krigsbilder. 1014
19150211 - Kustartilleriets indelning. 1064
19150211 - Lagfart 1055
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 1057
19150211 - Som lagfaren ledamot 1009
19150211 - Som tillfälligt biträde 1001
19150211 - Temperatur och lufttryck 980
19150211 - Till suppleant för ordföranden 1083
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 1071
19150212 - Auktion å skog. 1135
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 1099
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 1122
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 1095
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 1016
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1055
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 1102
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1148
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1151
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 1070
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1218
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 1083
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1231
19150212 - Fältskjutning 1083
19150212 - Födde och Döde i Visby. 1005
19150212 - Föreningen för understöd 1058
19150212 - Från landsbygden. När. 1309
19150212 - Kriget. 1138
19150212 - Lärbro Skyttegille 1168
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1209
19150212 - Lösöreauktion. 1174
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1303
19150212 - Offentlig auktion. 1231
19150212 - Passagerarelista. 2007
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1363
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 1866
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 1132
19150212 - Sjuttiotre år 1261
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1076
19150212 - Temperatur och lufttryck 1123
19150212 - Till befälharvare 1158
19150212 - Två nya arbeten 1035
19150212 - Uppbördsstämmor 1109
19150212 - Ur dagens post. 1178
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1255
19150212 - Vinterpostfarten. 1069
19150212 - Vinterturer. 1098
19150212 - Visby biografens 1504
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1325
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1979
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2740
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 2015
19150213 - Dagens postbåt, 1938
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2550
19150213 - En allvarsam olycka, 2109
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2518
19150213 - Fartygsauktion. 2103
19150213 - Fodret får bortföras. 2697
19150213 - Från de östra slagfälten. 2214
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2287
19150213 - Från sjön. 2030
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2757
19150213 - Hjältegrafvar 2028
19150213 - I styrelsen 1944
19150213 - Karl Liljeborg, 2024
19150213 - Kriget. 2326
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2377
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1993
19150213 - Postkontoret i Visby 1978
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 2046
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 2159
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 2038
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2341
19150213 - Student- och realskoleexamina. 2091
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 2132
19150213 - Temperatur och lufttryck 2070
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2764
19150213 - Till ordförande 2053
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2490
19150213 - Upprop. 2170
19150213 - Visby-Bios 2127
19150215 - Afsked 2056
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2458
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 2127
19150215 - Böndagar 1916. 2438
19150215 - Död. Arvid Jansson. 2139
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1945
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2251
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2524
19150215 - Från odlingslånefonden 2205
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2295
19150215 - Historien om de förtennade 2001
19150215 - Högre allmänna läroverket. 2033
19150215 - Hospitalen. 2085
19150215 - Hvems är kofferten? 2076
19150215 - I krigsskolans officerskurs 2041
19150215 - I urarfva konkurs 2092
19150215 - Inställelse 2229
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 2194
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2200
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2674
19150215 - Passagerarelista. 2138
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2349
19150215 - Rektorsförordnande 1994
19150215 - Sökande till en notarietjänst 2015
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 2029
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2520
19150215 - Till folkskollärare 2142
19150215 - Till kommendörkapten 2059
19150215 - VÄTE, 13 febr. 2187
19150215 - Vid första förhöret 2072
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 2000
19150215 - Vid skolköket i Visby 1992
19150215 - Vinterbåtarna. 2030
19150215 - Visby Varpklubb 2058
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1866
19150216 - Dagens postbåt 2016
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1925
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 2606
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1913
19150216 - EKE, 15 februari. 2136
19150216 - Fridlysningstid 2066
19150216 - Kollekt 2103
19150216 - Passagerarelista. 2056
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1998
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 2011
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 2010
19150216 - Temperatur och lufttryck 1985
19150216 - Till revisor 2005
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 2008
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 2124
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 2015
19150217 - Det var ingen mina. 2222
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 2062
19150217 - Förlofning 2031
19150217 - Från hamnen. 1994
19150217 - Från sjön. 2024
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1962
19150217 - Gotlands nation 2243
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1977
19150217 - I aktiebolagsregistret 2258
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 2025
19150217 - Passagerarelista. 1989
19150217 - Postångaren Polhem 1878
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 2096
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1905
19150217 - Stadens markprocesser. 1960
19150217 - Till sin hedersledamot 2117
19150217 - Värdefull auktion. 2139
19150217 - Venia 2111
19150217 - Visby teater. 2257
19150218 - De svenska badorterna 1227
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1176
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1272
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 1127
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1241
19150218 - Enskild fältskjutning 1171
19150218 - Fältkrigsrätt 1101
19150218 - Femtio år 1054
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1269
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1146
19150218 - Från sjön. 1028
19150218 - Härmed infordras 1108
19150218 - Kriget. 1138
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 1041
19150218 - Minnesgåfva. 1019
19150218 - Pengar i gömmorna. 1014
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 1124
19150218 - Statsbidraget 1099
19150218 - Temperatur och lufttryck 1102
19150218 - Till adjungerad ledamot 1236
19150218 - Till öfverstelötnant 999
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1404
19150218 - Venia 1146
19150219 - Ång. Klintehammn 1148
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1156
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1131
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 1119
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1204
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1150
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1143
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1282
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1163
19150219 - Borgerligt äktenskap 1202
19150219 - Dagens postbåt, 1053
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1236
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1153
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1388
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1355
19150219 - Enskild fältskjutning 1166
19150219 - Fältkrigsrätt, 1073
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1248
19150219 - Förlofning 1031
19150219 - Från domkapitlet. 1354
19150219 - Från sjön. 1368
19150219 - Genom offentlig auktion, 1283
19150219 - Gotlands fiskare. 1874
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 1009
19150219 - Kriget. 1307
19150219 - Lastångaren Othem, 1344
19150219 - Lösöreauktion. 1240
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1363
19150219 - Neutralitetsmärket. 1962
19150219 - Passagerarelista. 1231
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1333
19150219 - Ronehamn. 1433
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1307
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1466
19150219 - Smittfritt. 1232
19150219 - Temperatur och lufttryck 1379
19150219 - Trafikinkomsterna 1229
19150219 - Ur dagens post. 1312
19150219 - Värdefull auktion. 1214
19150219 - Visby Bio 1639
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1582
19150220 - Årsdagar. 1384
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1339
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1536
19150220 - Den sista färden. 1370
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1457
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1416
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1353
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1354
19150220 - En intensiv tjocka 1324
19150220 - Fartygsauktion. 1381
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1381
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1508
19150220 - Från sjön. 1311
19150220 - I här förda föreningsregister 1212
19150220 - Kriget. 1313
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1352
19150220 - Major Ernst Hellgren 1261
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1450
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1490
19150220 - Temperatur och lufttryck 1452
19150220 - Till poststationsföreståndare 1460
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1628
19150222 - Afsked 1180
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1602
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1579
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1436
19150222 - Död. ANNA. 1569
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1395
19150222 - Egendomsaffär. 1438
19150222 - En obemannad fiskebåt 1470
19150222 - En pensionsfråga. 1358
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1663
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1732
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1683
19150222 - Från hamnen. 1764
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1787
19150222 - Från sjön. 1731
19150222 - Kriget. 1783
19150222 - Landshöfding Roos 1586
19150222 - Legala notiser. 1676
19150222 - Ny skolkökskurs 1585
19150222 - Passagerarelista. 1698
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1833
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1728
19150222 - Tandläkareexamen 1606
19150222 - Telegrafverket. 1562
19150222 - Temperatur och lufttryck 1697
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1563
19150222 - Till underläkare 1589
19150222 - Tjockan och båtarna. 1388
19150222 - Värdefull auktion. 1458
19150222 - Vårtecken. 1397
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1344
19150222 - Visby Bio. 1697
19150222 - Visby skyttegille 1752
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1516
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1621
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1556
19150223 - Femtio år 1652
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1629
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1514
19150223 - Från sjön. 1509
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1546
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1513
19150223 - Kriget. 1601
19150223 - Krigsbilder. 1495
19150223 - Militärbegrafning 1420
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1529
19150223 - På epidemisjukhuset 1529
19150223 - Passagerarelista. 1373
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1360
19150223 - Temperatur och lufttryck 1447
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1464
19150223 - Tysk härförare. 1324
19150223 - Ur dagens post. 1575
19150223 - Vinterpostfarten. 1595
19150223 - Visby automataktiebolag 1502
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1352
19150224 - Auktion å ved och takspån 1429
19150224 - Bröllop 1313
19150224 - Dalhems landstormsförening 1672
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1542
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1470
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1431
19150224 - Fårösund. 1520
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1461
19150224 - Från hamnen. 1530
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1582
19150224 - Från sjön. 1437
19150224 - Genom auktion 1456
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1458
19150224 - Kriget. 1514
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1329
19150224 - Lösöreauktion. 1361
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1415
19150224 - Passagerarelista. 1268
19150224 - Ronehamn. 1574
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1580
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1425
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1517
19150224 - Temperatur och lufttryck 1509
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1501
19150224 - Till vik. folkskollärare 1586
19150224 - Ur dagens post. 1571
19150225 - Ång. Klintehamn, 1313
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1566
19150225 - Auktion å virke och ved 1460
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1352
19150225 - Borgenärerna 1371
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1329
19150225 - Domkapitlet 1224
19150225 - En lönefråga. 1112
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1322
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1486
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1321
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1475
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1460
19150225 - Från sjön. 1384
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1332
19150225 - Inskrifningsrevisionen 1095
19150225 - Kriget. 1259
19150225 - Lysning 1148
19150225 - Ny tandläkare. 1326
19150225 - Påfven ber för freden. 1368
19150225 - Såsom rymmare 1288
19150225 - Sirius 1622
19150225 - Temperatur och lufttryck 1379
19150225 - Till telegrafkommissarie 1237
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1483
19150225 - Ur dagens post. 1456
19150225 - Visby Bio 1630
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1257
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1334
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1402
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1315
19150226 - Auktion i Helvi. 1289
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1168
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1332
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1347
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1216
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1233
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1238
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1330
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1216
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1213
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1213
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1245
19150226 - Dagens postbåt 1165
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1271
19150226 - En utställning 1256
19150226 - Fastlandspost 1208
19150226 - Födda. 1218
19150226 - Från artillerikåren. 1348
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1315
19150226 - I och om kriget. 1175
19150226 - Kriget. 1249
19150226 - Kungörelse. 1487
19150226 - Lösöreauktion. 1229
19150226 - Passagerarelista. 1176
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1231
19150226 - Tack. Jansson. 1235
19150226 - Temperatur och lufttryck 1383
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1377
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1349
19150226 - Ur dagens post. 1449
19150226 - Venia 1592
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1245
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1502
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1387
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1241
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1302
19150227 - En bräckt skena 1412
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1229
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1180
19150227 - Från domkapitlet. 1460
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1269
19150227 - Från sjön. 1209
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1251
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1591
19150227 - Kriget. 1284
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1327
19150227 - Naturskydd. 1399
19150227 - Passagerarelista. 1386
19150227 - Sjuttiosex år 1258
19150227 - Tack. LILY. 1291
19150227 - Temperatur och lufttryck 1465
19150227 - Tidigare post. 1256
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1359
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1438
19150227 - Ur dagens post. 1491
19150227 - Vinterpostfarten. 1034