1915

Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 1049
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 1096
19150102 - Begrafning 1062
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 2408
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 1075
19150102 - Död. Båtel Larsson. 1060
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 1090
19150102 - Död. Ida Nathorst. 1043
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 1054
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 1064
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 3146
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 2839
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3231
19150102 - Folkskolinspektören 1013
19150102 - Förlofning 977
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1045
19150102 - Från sjön. 2878
19150102 - Hemse. 1151
19150102 - I D. B. V:s sparbank 1003
19150102 - I härvarande kronohäkte 1038
19150102 - Kriget. 1027
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 2451
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 2168
19150102 - Riksbanksvinsten 1002
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 1013
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 1942
19150102 - Till häradsdomare 955
19150102 - Till underlöjtnanter 917
19150102 - Tulluppbörden 955
19150102 - Visby. Det nya året 2060
19150104 - A. S. Frykman. 1938
19150104 - Ändring af Valars fyr. 1899
19150104 - Ändtligen kyla. 1869
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 1038
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 937
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 926
19150104 - Borgenärerna 918
19150104 - Britternas klockboj 2165
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 888
19150104 - Död. Ivar Klafver. 963
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 889
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 843
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 832
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 846
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 834
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 875
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 1919
19150104 - Ett minornas offer ? 1754
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 853
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 861
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1898
19150104 - Förbud mot flundrefiske 1859
19150104 - Från landsbygden. Vall. 1819
19150104 - Från sjön. 1720
19150104 - Hafvet ger åter. 1798
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 1698
19150104 - Kriget. 826
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 1721
19150104 - Militärbrefkortens användning. 1709
19150104 - Passagerarelista. 1767
19150104 - Rådstupredikan 3282
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1538
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 3246
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1533
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1537
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1436
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1562
19150104 - Till statsgeologer 1483
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1493
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1474
19150104 - Visby Biografteater. 942
19150105 - Död. Eva Söderberg. 784
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 791
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 779
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 782
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 807
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1441
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1393
19150105 - Fältkrigsrätt 1418
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1463
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1765
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 817
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 836
19150105 - Från landsbygden. Hall. 819
19150105 - Julbjudning för de fattiga 786
19150105 - Lysning 836
19150105 - Nya släktnamn. 1552
19150105 - Prosit Neujahr! 839
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 833
19150105 - Sextiett år 1568
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1489
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1571
19150105 - Sliteångaren Othem, 1605
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 1686
19150105 - Tack för godt arbete. 1801
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 2447
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 7667
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 3605
19150107 - A. A. Leatz död. 2894
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 1355
19150107 - Båtarna. 10402
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 1357
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 1000
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 995
19150107 - Entreprenadauktion 1296
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 8872
19150107 - Förlofningar. 3447
19150107 - Från hamnen. 1898
19150107 - G. Wahlberg död. 1826
19150107 - I Konkurs 2582
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 7965
19150107 - Kriget. 1394
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 2074
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 5409
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 1982
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 1718
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 2592
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 834
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1468
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 850
19150107 - Sirius Biografteater. 932
19150107 - Sjuttio år 1435
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 1991
19150107 - Som andre lärare 1902
19150107 - Söndagsskolfest 1483
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 3403
19150107 - Student- och realskolexamina. 1460
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1480
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 2830
19150107 - Tillkännagifvande. 1422
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 6801
19150107 - Vid inställelse 2025
19150107 - Vintern har kommit. 1597
19150107 - Visby Biografteater. 982
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 1705
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 903
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 877
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 797
19150108 - Borgenärerna 772
19150108 - Bröllop 811
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 821
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 760
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 747
19150108 - E. Maddison 731
19150108 - Exekutiv auktion. 749
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 753
19150108 - Falholmen fridlyst område. 758
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 879
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 741
19150108 - Födde och döde i Visby. 790
19150108 - Förbud. 803
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 1953
19150108 - Från sjön. 1462
19150108 - Genom exekutiv auktion, 898
19150108 - Hamnarna. 795
19150108 - Hedersgåfva. 858
19150108 - Kriget. 778
19150108 - Mazettis 762
19150108 - Passagerarelista. 1581
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1434
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 855
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1468
19150108 - Vinterväder. 905
19150108 - Visby torgpris. 796
19150109 - Allmänna läroverken. 1808
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1402
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1391
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 765
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 879
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 897
19150109 - Drätselkammaren 1364
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1450
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 828
19150109 - Från sjön. 1468
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 805
19150109 - Kriget. 833
19150109 - Med Ansökan 1404
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 1581
19150109 - Mönstring förrättas 766
19150109 - På sin 70-årsdag 1471
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1414
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1422
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1389
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1394
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 825
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1490
19150109 - Smörmarknaden. 1450
19150109 - Stadsfullmätige 802
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1399
19150109 - Tyska trupper 843
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1482
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1422
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1410
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1411
19150109 - Vintervädret fortfar 1357
19150111 - Årsdagar. 1492
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 817
19150111 - En anslående julfest 1374
19150111 - Fastlandsbeväringen 1393
19150111 - Från hamnen. 1383
19150111 - Från sjön. 1451
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1458
19150111 - Hastigt dödsfall. 1367
19150111 - Jordfästning 1388
19150111 - Kriget. 796
19150111 - Länsstyrelsen. 1402
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1399
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1361
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1373
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 1288
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1355
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1384
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 1300
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 798
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1482
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 1324
19150111 - Slädparti 1396
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 1311
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1378
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 1293
19150111 - Till grafvens frid 1386
19150111 - Till landtmannaskolan 1715
19150111 - Töväder med regn och slask 1534
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 815
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1455
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 800
19150112 - Död. Carolina Wiman. 779
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 782
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 742
19150112 - Död. Nils Nilsson. 786
19150112 - Entrepremadauktion 817
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1424
19150112 - Från sjön. 1409
19150112 - Kaffebjudning 1421
19150112 - Kälkbacksåkningen 1520
19150112 - Kriget. 807
19150112 - Major Leatz griftefärd 1548
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1499
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 1640
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 934
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 818
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1519
19150112 - Slädföret 1328
19150112 - Tingspredikan 1409
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1397
19150112 - Världshistoriska gestalter. 835
19150113 - Afliden åldring. 1534
19150113 - Allm. läroverken. 1354
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1470
19150113 - Arfsynd, 1518
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1366
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1377
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1377
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 828
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 788
19150113 - Död. Anna Sandberg. 792
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 803
19150113 - Domkapitlet 1330
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 1319
19150113 - Falskt alarm 1368
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1356
19150113 - Från hamnen. 1481
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1348
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1375
19150113 - I sitt 60:de år 1364
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 1272
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 1336
19150113 - Interpellation. 1357
19150113 - Kriget 773
19150113 - Landtmannavecka 1360
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1366
19150113 - Minfaran. 1382
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 1335
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1460
19150113 - Passagerarelista. 1334
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 773
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1367
19150113 - Som instruktör 1361
19150113 - Stadsfullmäktige 1355
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1371
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 772
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1363
19150113 - Temperatur och lufttryck 751
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 1321
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1349
19150113 - Till vice ordförande 1317
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1414
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 768
19150114 - Död. Anna Sandberg. 769
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 757
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 757
19150114 - Ett godt slädfölje 1334
19150114 - Från sjön. 1397
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1625
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 862
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1399
19150114 - Kriget. 759
19150114 - Lagfart 1374
19150114 - Landstormskurserna. 1329
19150114 - Neutralitetsvakten. 1439
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1344
19150114 - Passagerarelista. 1365
19150114 - Rapphönsen 1356
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 739
19150114 - Sirius Biografteater. 1350
19150114 - Sirius Biografteater. 839
19150114 - Temperatur och lufttryck 1561
19150114 - Till riksdagen 1457
19150114 - Tjänstledighet 1411
19150114 - Vedboden 1388
19150114 - Vintersporten i Visby 1359
19150114 - Visby Biografteater. 1376
19150114 - Visby Biografteater. 870
19150114 - Visby friförsamling 1389
19150116 - Ångf. Klintehamn 1347
19150116 - Ett biografdrama, 1401
19150116 - Hamndirektionen 1383
19150116 - I den interimistiska turtabellen 1311
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 716
19150116 - Kriget. 802
19150116 - Mellan lif och död 1400
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1368
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1463
19150116 - Red. af G. A 1344
19150116 - Sårade belgiska soldater 738
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 745
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1323
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 701
19150116 - Temperatur och lufttryck 1324
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1319
19150116 - Venia 1331
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1347
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1342
19150118 - 85 år. 1371
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 1289
19150118 - Åter natturer? 1298
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 1251
19150118 - Död i främmande land. 1410
19150118 - En ansökan om anslag 1344
19150118 - Ett svagt tecken 1293
19150118 - Femtio år 1382
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 1295
19150118 - Från landsbygden. 1347
19150118 - Från Stenkyrka 1342
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 1287
19150118 - I första förslagsrummet 1382
19150118 - Konkursernas antal 1316
19150118 - Neutralitetsvakten. 1328
19150118 - Ny skolkökskurs 1370
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1357
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1338
19150118 - Pensionsmöte 1284
19150118 - Prästerligt förordnande. 1281
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 1239
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1292
19150118 - Som inspektör 1388
19150118 - Till ordförande 1305
19150118 - Till sjukbesökare 1323
19150118 - Vintern har åter knäppt till 1289
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 812
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 1272
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 744
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 716
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 753
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 683
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 688
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 724
19150119 - Död. Olof Larsson. 749
19150119 - E. o. kommunalstämma 1281
19150119 - En nioårig gosse, 1267
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 1263
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 723
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 1258
19150119 - Kriget. 708
19150119 - Minfaran utanför Landsort 1284
19150119 - Munhygienens betydelse 1251
19150119 - Neutralitetsvakten. 1254
19150119 - Olycksfall i halkan. 1270
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1312
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1404
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 726
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1321
19150119 - Stipendium. 1308
19150119 - Temperatur och lufttryck 1261
19150119 - Till ordförande 1377
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 1315
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 1344
19150119 - Venia 1384
19150119 - Vikarie 737
19150120 - Apoteken. 1341
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 740
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 714
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 715
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 689
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 733
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 684
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 1255
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 1341
19150120 - Femtio år 1288
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1318
19150120 - Förlofning 1253
19150120 - Från landsbygden. 1277
19150120 - Från sjön. 1353
19150120 - Genom offentlig auktion 811
19150120 - I aktiebolagsregistret 1515
19150120 - Kriget. 749
19150120 - Lysning till äktenskap 1277
19150120 - Mossodlare på Gotland 1238
19150120 - Offentlig auktion. 736
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 1226
19150120 - Omslag i vädret 1268
19150120 - Postverket. 1513
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 1724
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 745
19150120 - Sjuttiotre år 1338
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 1227
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 1253
19150120 - Stor Auktion 702
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 789
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 1297
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 1236
19150121 - Apoteket i Hemse 1329
19150121 - Ättling af gamla Gotland 1276
19150121 - Audiens hos konungen 1272
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 710
19150121 - En högtidlig begrafning 1296
19150121 - Fältkrigsrätt 1313
19150121 - Folkskoleväsendet. 1239
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 1251
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 1240
19150121 - Från domkapitlet. 1267
19150121 - Från hamnen. 1279
19150121 - Från Sjön. 1224
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1346
19150121 - Halkan 1282
19150121 - Hundskatt 698
19150121 - Ingen nämvärd förändring 1271
19150121 - Jordfästningen 1316
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 1320
19150121 - Kriget. 719
19150121 - Passagerarelista. 1225
19150121 - Rikstelefonen 1267
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 712
19150121 - Silferbröllop 1346
19150121 - Sirius Biografteater. 820
19150121 - Skolrådet 1253
19150121 - Slite. 1322
19150121 - Sliteångaren Othem, 1230
19150121 - Som extra polisman 1302
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 692
19150121 - Tjänstledighet 1310
19150121 - Venia 1296
19150121 - Vinterpostföringen. 1214
19150121 - Visby Biografteater. 793
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 709
19150122 - Auktion 715
19150122 - Auktion å virke och ved. 697
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 716
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 724
19150122 - Bonniers månadshäften 1211
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 670
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 690
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 661
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 676
19150122 - Död. Olof Kurt August. 691
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 1318
19150122 - Extra skolmöte 692
19150122 - Födde och Döde i Visby. 701
19150122 - Från hamnen. 1257
19150122 - Genom auktion, 711
19150122 - Genom offentlig auktion, 788
19150122 - Hamnuppbörden 1251
19150122 - I här förda föreningsregister 719
19150122 - Knut Arnelius 1244
19150122 - Kriget. 719
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 1252
19150122 - Militärbefälhafvaren 1184
19150122 - På Visbybiografen 1303
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 735
19150122 - Skogsauktion. 741
19150122 - Tänk på småfåglarna! 1253
19150122 - Temperatur och lufttryck 1198
19150122 - Till sekreterare 1270
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 1224
19150122 - Ur dagens post. 732
19150122 - Venia 1266
19150123 - Arbetareföreningens 1255
19150123 - Auktion i Buttle. 718
19150123 - Auktion. 741
19150123 - Dagens postbåt 1309
19150123 - Domkapitlets yttrande 1289
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 1219
19150123 - Fårösunds framtid. 1291
19150123 - Femtio år 1256
19150123 - För utevaro 1319
19150123 - Gotlands missionsförening 1220
19150123 - Kriget. 710
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 1286
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 1239
19150123 - Passagerarelista. 1209
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 1236
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 690
19150123 - Temperatur och lufttryck 1254
19150123 - Tyska härförare. 699
19150123 - Ur dagens post. 707
19150123 - Vinterpostfarten. 1175
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 1260
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 1312
19150125 - Borgenärerna 776
19150125 - Bröderna Gullbergs 1316
19150125 - Deltagande. Helge. 665
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 656
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 649
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 633
19150125 - Död. Josefina Katarina. 684
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 685
19150125 - Dödsfall. 1426
19150125 - För lösdrifveri 1287
19150125 - Från hamnen. 1440
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 1264
19150125 - Genom auktion 712
19150125 - Högre allmänna läroverket. 1209
19150125 - Konkursärende. 1330
19150125 - Kriget. 674
19150125 - Legala notiser. 705
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 1266
19150125 - På 50-årsdagen 1226
19150125 - Sällskapet G. G. 1245
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 685
19150125 - Skogsauktion. 697
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 1254
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1401
19150125 - Slädföret 1246
19150125 - Som adjungerad ledamot 1390
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1253
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 1307
19150125 - T. f. växelprotestant. 1318
19150125 - Temperatur och lufttryck 1328
19150125 - Visby skyttegille 1277
19150125 - Visby teater 1242
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1171
19150126 - Årsfest 1316
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 703
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 673
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1309
19150126 - Från Sjön. 1281
19150126 - Halare än någonsin 1319
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1297
19150126 - Kriget. 680
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 1260
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 1265
19150126 - På villande haf. 1257
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 679
19150126 - Temperatur och lufttryck 1167
19150126 - Ur dagens post. 686
19150126 - Visbybion 1226
19150127 - A-klassarnas krigslön. 1294
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 1343
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1355
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1231
19150127 - Död. Carl Procopée. 670
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 718
19150127 - Död. Helena Johansson. 686
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 618
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 638
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 654
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 1250
19150127 - En häst stupade 1240
19150127 - Ett rikligt snöfall 1212
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 1267
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 1290
19150127 - Femtio år 1289
19150127 - Förre telegrafdirektören 1627
19150127 - Från hamnen. 1551
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1537
19150127 - Genom offentlig auktion 950
19150127 - Halkan i våra gator 1254
19150127 - Hälsovårdsnämden 1452
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1293
19150127 - Kejsar Wilhelm 853
19150127 - Kriget. 813
19150127 - Offentlig auktion. 870
19150127 - Passagerarelista. 1442
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1199
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1222
19150127 - Postverket. 1469
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 648
19150127 - Som chefläkare 1464
19150127 - Svea hofrätt 1594
19150127 - Temperatur och lufttryck 1354
19150127 - Ur dagens post. 854
19150127 - Vedauktion. 861
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1358
19150128 - Auktion å virke och ved 676
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 606
19150128 - Död. August Olofsson. 820
19150128 - Död. Carl Procopée. 823
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 1218
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 704
19150128 - Femtio år 1463
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1469
19150128 - I här förda handelsregister 827
19150128 - I och omkring kriget. 632
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 1278
19150128 - Kriget. 818
19150128 - Passagerarelista. 1416
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1220
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 596
19150128 - Sjökaptenssociteten 1244
19150128 - Temperatur och lufttryck 1196
19150128 - Till hospitalsläkare 1250
19150128 - Till kronoarrendator 1401
19150128 - Tjänstledighet 1390
19150128 - Vid inställelse 1416
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1224
19150129 - Auktion. 792
19150129 - Borgenärerna 803
19150129 - Dagsbåten, 710
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 705
19150129 - Död. Maria. 814
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 751
19150129 - Efterlysta 1366
19150129 - Fältkrigsrätt, 747
19150129 - Fastighetsauktion. 575
19150129 - Femtio år 1349
19150129 - Femtio år fylde 730
19150129 - Femtiofem år 538
19150129 - Födde och döde i Visby. 572
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1385
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1356
19150129 - Genom auktion 552
19150129 - Genom offentlig auktion. 511
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 559
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 682
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 637
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1155
19150129 - Kriget. 712
19150129 - Landshöfding Roos 693
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1138
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 536
19150129 - Sjökaptenssociteten 1345
19150129 - Stor Auktion 754
19150129 - Temperatur och lufttryck 1078
19150129 - Till hospitalsläkare 1091
19150129 - Till kronoarrendator 1294
19150129 - Tjänstledighet 1306
19150129 - Ur dagens post. 726
19150129 - Vedauktion. 722
19150129 - Vid inställelse 1290
19150129 - Vigsel 695
19150130 - Aflagd examen. 1285
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1414
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 787
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 676
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1075
19150130 - Fångtransport 1245
19150130 - Från ordensvärlden. 1120
19150130 - Kriget. 667
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 670
19150130 - Passagerarelista. 1259
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1039
19150130 - Pensionskonferens 1306
19150130 - Räfskinnen 1295
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 496
19150130 - Temperatur och lufttryck 1084
19150130 - Till kapten 1281
19150130 - Till två månaders fängelse 1133
19150130 - Ur dagens post. 641
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1194
19150130 - Vinterpostfarten. 1310
19150130 - Visby Biografteater. 512
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1099
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 625
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 577
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 411
19150201 - Auktion. 600
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 577
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 603
19150201 - Död. Clara Cecilia. 552
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 505
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 428
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 552
19150201 - En hemsk olyckshändelse 500
19150201 - Fältskjutning. 378
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 463
19150201 - För i värnpliktslagen 393
19150201 - Från hamnen. 526
19150201 - Gotlands militärförening 500
19150201 - I D. B. V:s sparbank 492
19150201 - I härvarande kronohäkte 505
19150201 - I sitt 70:de år 491
19150201 - Kriget. 518
19150201 - Legala notiser. 492
19150201 - Lönetillskott till vikarier 404
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 348
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 497
19150201 - Passagerarelista. 500
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 382
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 380
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 389
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 500
19150201 - Skogsauktion. 448
19150201 - Temperatur och lufttryck 378
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 402
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 381
19150201 - Visborgs fältridtklubb 495
19150201 - Visby Biografteater. 491
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 475
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 502
19150202 - Dödsfall. 471
19150202 - En trefligt slädparti 537
19150202 - Femtio år 549
19150202 - Förestående chefskifte 471
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 549
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 441
19150202 - Kriget. 565
19150202 - Passagerarelista. 1149
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 497
19150202 - Sliteångaren Othem 577
19150202 - Stor Auktion 567
19150202 - Temperatur och lufttryck 427
19150202 - Till folkekollärare 430
19150202 - Till löjtnant 379
19150202 - Ur dagens post. 508
19150202 - Väghinder. 543
19150202 - Våra biografer 482
19150202 - Vinterpostfarten. 462
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 363
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 449
19150203 - Auktion. 477
19150203 - Dagens postbåt, 440
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 363
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 448
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 476
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 434
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 409
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 412
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 409
19150203 - Från landsbygden. Linde. 497
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 506
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 418
19150203 - K. m:t har bifallit 534
19150203 - Kriget. 551
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1073
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 653
19150203 - Passagerarelista. 479
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 430
19150203 - Sjuttio år 465
19150203 - Som adjungerad ledamot 512
19150203 - Temperatur och lufttryck 390
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 419
19150203 - Tulluppbörden 433
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 394
19150203 - Ur dagens post. 465
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 491
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 404
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 391
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 376
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 388
19150204 - Borgenärerna 452
19150204 - Ded skadade återstäld. 431
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 483
19150204 - För första gången i elden. 1086
19150204 - Från hamnen. 499
19150204 - Från sjön. 452
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 409
19150204 - Kriget. 404
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 375
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 373
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 382
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 360
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 391
19150204 - Sjuttiofem år 350
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 368
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 396
19150204 - Temperatur och lufttryck 361
19150204 - Till sysslomän 330
19150204 - Vinterpostfarten. 360
19150205 - Ång. Åhus dödslista 362
19150205 - Auktion å skog. 420
19150205 - Auktion. 396
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 324
19150205 - Död. Jakob Olsson. 389
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 387
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 470
19150205 - En läkare med generals rang. 353
19150205 - En soldat med 97 sår. 368
19150205 - Fältkrigsrätt, 363
19150205 - Fältskjutning 392
19150205 - Femtio år 378
19150205 - Födde och döde i Visby. 366
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 357
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 361
19150205 - Fornfynd. 438
19150205 - Från landsbygden. Burs. 492
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 427
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 400
19150205 - Genom auktion, 395
19150205 - Kriget. 416
19150205 - Läkarekåren. 411
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 432
19150205 - Lösöreauktionen. 461
19150205 - Lotsångaren Vega, 444
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 435
19150205 - Offentlig auktion. 519
19150205 - Passagerarelista. 1049
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 483
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 408
19150205 - Temperatur och lufttryck 410
19150205 - Till grafvens frid 415
19150205 - Tysk härförare. 424
19150205 - Ur dagens post. 400
19150205 - Utnänningsrykte. 391
19150205 - Våra biografer 401
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 386
19150205 - Vinterpostfarten. 419
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 443
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1057
19150206 - Ång. Hansa, 441
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1086
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 487
19150206 - Död. Olof Godman. 469
19150206 - En festdag 423
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 407
19150206 - Ett understöd 471
19150206 - Fälttjänstöfningar 403
19150206 - Förlofning 381
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 401
19150206 - Från sjön. 343
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 377
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 457
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 388
19150206 - I Sitt 65:te år 422
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 517
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 387
19150206 - Kriget. 436
19150206 - Passagerarelista. 1074
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 444
19150206 - Skogsauktion. 419
19150206 - Stor Auktion 406
19150206 - Temperatur och lufttryck 378
19150206 - Till organist och folkskollärare 373
19150206 - Ur dagens post. 380
19150206 - Venia 370
19150206 - Vid fältkrigsrättens 399
19150208 - Antalet emigranter 328
19150208 - Auktion. 392
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 401
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 398
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 377
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 364
19150208 - Fältskjutning. 375
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 411
19150208 - Från landsbygden. Österby. 379
19150208 - Från sjön. 378
19150208 - Genom auktion 410
19150208 - Genom offentlig auktion 374
19150208 - I första förstagsrummet 354
19150208 - I konkurs 385
19150208 - Kriget. 402
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 394
19150208 - Passagerarelista. 1065
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 452
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1039
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 464
19150208 - Små sår... 451
19150208 - Snöplogen måste fram. 416
19150208 - Temperatur och lufttryck 392
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 377
19150208 - Vakansförordnande 382
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 358
19150208 - Visby kyrkotidning. 392
19150208 - Visby stadsmission 368
19150209 - Borgenärerna 479
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 381
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 423
19150209 - En nöjenas renässans synes 400
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 381
19150209 - Från sjön. 342
19150209 - Kriget. 395
19150209 - Krigsbilder. 432
19150209 - Långvarig hvilotid. 397
19150209 - Många processer. 402
19150209 - På grund af snötjocka 430
19150209 - Postverket. 464
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 1174
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 445
19150209 - Temperatur och lufttryck 429
19150209 - Vid inställelsen 441
19150210 - Ansvarsfrihet 410
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 409
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 392
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 359
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 370
19150210 - Dagens postbåt, 345
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 425
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 363
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 311
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 347
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 430
19150210 - E. MADDISON 333
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 363
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 367
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 415
19150210 - Från sjön. 365
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 469
19150210 - Hemse. 383
19150210 - Holger E. Nordahl död. 442
19150210 - I aktiebolagsregistret 373
19150210 - I sitt sjuttionde år 383
19150210 - Infäste 337
19150210 - Kriget. 339
19150210 - Kulspruteförsöken. 345
19150210 - Läkarekåren. 346
19150210 - Offentlig auktion 364
19150210 - Pilodling för korgflätning. 311
19150210 - Rektorsförordnande 340
19150210 - Skogsauktion. 354
19150210 - Stadsfullmäktige 330
19150210 - Temperatur och lufttryck 365
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 378
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 422
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 328
19150211 - Från sjön. 317
19150211 - Fransk härförare. 338
19150211 - Hemse. 349
19150211 - Kriget. 357
19150211 - Krigsbilder. 339
19150211 - Kustartilleriets indelning. 374
19150211 - Lagfart 335
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 365
19150211 - Som lagfaren ledamot 358
19150211 - Som tillfälligt biträde 357
19150211 - Temperatur och lufttryck 340
19150211 - Till suppleant för ordföranden 375
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 381
19150212 - Auktion å skog. 377
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 383
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 404
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 370
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 353
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 377
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 376
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 402
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 435
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 398
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 437
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 373
19150212 - Domkapitlet har bifallit 465
19150212 - Fältskjutning 362
19150212 - Födde och Döde i Visby. 359
19150212 - Föreningen för understöd 353
19150212 - Från landsbygden. När. 484
19150212 - Kriget. 357
19150212 - Lärbro Skyttegille 458
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 452
19150212 - Lösöreauktion. 405
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 462
19150212 - Offentlig auktion. 436
19150212 - Passagerarelista. 1121
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 484
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 471
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 412
19150212 - Sjuttiotre år 437
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 375
19150212 - Temperatur och lufttryck 414
19150212 - Till befälharvare 416
19150212 - Två nya arbeten 363
19150212 - Uppbördsstämmor 409
19150212 - Ur dagens post. 416
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 482
19150212 - Vinterpostfarten. 387
19150212 - Vinterturer. 393
19150212 - Visby biografens 564
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 495
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1091
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 1701
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1090
19150213 - Dagens postbåt, 1045
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1558
19150213 - En allvarsam olycka, 1176
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1487
19150213 - Fartygsauktion. 1169
19150213 - Fodret får bortföras. 1654
19150213 - Från de östra slagfälten. 1269
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1323
19150213 - Från sjön. 1109
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 1677
19150213 - Hjältegrafvar 1122
19150213 - I styrelsen 1046
19150213 - Karl Liljeborg, 1085
19150213 - Kriget. 1327
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1357
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1068
19150213 - Postkontoret i Visby 1079
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1102
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1241
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1122
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1339
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1164
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1182
19150213 - Temperatur och lufttryck 1135
19150213 - Till insamlingen för belgierna 1688
19150213 - Till ordförande 1105
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1478
19150213 - Upprop. 1215
19150213 - Visby-Bios 1185
19150215 - Afsked 1163
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1497
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1146
19150215 - Böndagar 1916. 1455
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1190
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1031
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1294
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1536
19150215 - Från odlingslånefonden 1219
19150215 - Gotlands biodlaretörening 1196
19150215 - Historien om de förtennade 1089
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1080
19150215 - Hospitalen. 1119
19150215 - Hvems är kofferten? 1135
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1095
19150215 - I urarfva konkurs 1164
19150215 - Inställelse 1245
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1201
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1240
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 1680
19150215 - Passagerarelista. 1196
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 1265
19150215 - Rektorsförordnande 1084
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1082
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1044
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1477
19150215 - Till folkskollärare 1107
19150215 - Till kommendörkapten 1094
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1126
19150215 - Vid första förhöret 1096
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1085
19150215 - Vid skolköket i Visby 1080
19150215 - Vinterbåtarna. 1077
19150215 - Visby Varpklubb 1122
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 981
19150216 - Dagens postbåt 1088
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1031
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1578
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1048
19150216 - EKE, 15 februari. 1112
19150216 - Fridlysningstid 1121
19150216 - Kollekt 1197
19150216 - Passagerarelista. 1119
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1080
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1106
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1093
19150216 - Temperatur och lufttryck 1082
19150216 - Till revisor 1092
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1069
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1177
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1082
19150217 - Det var ingen mina. 1174
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1108
19150217 - Förlofning 1086
19150217 - Från hamnen. 1081
19150217 - Från sjön. 1119
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1031
19150217 - Gotlands nation 1280
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1064
19150217 - I aktiebolagsregistret 1234
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1115
19150217 - Passagerarelista. 1098
19150217 - Postångaren Polhem 996
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1109
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1015
19150217 - Stadens markprocesser. 1055
19150217 - Till sin hedersledamot 1154
19150217 - Värdefull auktion. 1189
19150217 - Venia 1147
19150217 - Visby teater. 1191
19150218 - De svenska badorterna 462
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 434
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 447
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 411
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 429
19150218 - Enskild fältskjutning 410
19150218 - Fältkrigsrätt 392
19150218 - Femtio år 386
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 482
19150218 - Från landsbygden. Garda. 421
19150218 - Från sjön. 382
19150218 - Härmed infordras 400
19150218 - Kriget. 377
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 370
19150218 - Minnesgåfva. 361
19150218 - Pengar i gömmorna. 388
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 428
19150218 - Statsbidraget 391
19150218 - Temperatur och lufttryck 403
19150218 - Till adjungerad ledamot 474
19150218 - Till öfverstelötnant 348
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 515
19150218 - Venia 445
19150219 - Ång. Klintehammn 431
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 435
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 417
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 385
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 420
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 431
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 408
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 473
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 423
19150219 - Borgerligt äktenskap 426
19150219 - Dagens postbåt, 377
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 477
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 436
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 538
19150219 - Död. Olof Thomsson. 478
19150219 - Enskild fältskjutning 418
19150219 - Fältkrigsrätt, 398
19150219 - Födde och Döde i Visby. 604
19150219 - Förlofning 371
19150219 - Från domkapitlet. 617
19150219 - Från sjön. 618
19150219 - Genom offentlig auktion, 590
19150219 - Gotlands fiskare. 796
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 373
19150219 - Kriget. 601
19150219 - Lastångaren Othem, 625
19150219 - Lösöreauktion. 586
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 622
19150219 - Neutralitetsmärket. 593
19150219 - Passagerarelista. 571
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 602
19150219 - Ronehamn. 635
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 597
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 668
19150219 - Smittfritt. 564
19150219 - Temperatur och lufttryck 637
19150219 - Trafikinkomsterna 567
19150219 - Ur dagens post. 600
19150219 - Värdefull auktion. 575
19150219 - Visby Bio 731
19150220 - Arbetareföreningens biograf 696
19150220 - Årsdagar. 621
19150220 - Åt Gotlands fornsal 613
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 665
19150220 - Den sista färden. 616
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 659
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 630
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 590
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 602
19150220 - En intensiv tjocka 606
19150220 - Fartygsauktion. 623
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 605
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 654
19150220 - Från sjön. 600
19150220 - I här förda föreningsregister 439
19150220 - Kriget. 593
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 613
19150220 - Major Ernst Hellgren 593
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 659
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 700
19150220 - Temperatur och lufttryck 678
19150220 - Till poststationsföreståndare 690
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 745
19150222 - Afsked 481
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 756
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 729
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 700
19150222 - Död. ANNA. 680
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 643
19150222 - Egendomsaffär. 634
19150222 - En obemannad fiskebåt 690
19150222 - En pensionsfråga. 635
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 746
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 835
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 827
19150222 - Från hamnen. 876
19150222 - Från landsbygden. Garda. 877
19150222 - Från sjön. 842
19150222 - Kriget. 853
19150222 - Landshöfding Roos 742
19150222 - Legala notiser. 802
19150222 - Ny skolkökskurs 771
19150222 - Passagerarelista. 838
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 848
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 857
19150222 - Tandläkareexamen 781
19150222 - Telegrafverket. 758
19150222 - Temperatur och lufttryck 824
19150222 - Till fältläkarestipendiater 769
19150222 - Till underläkare 715
19150222 - Tjockan och båtarna. 657
19150222 - Värdefull auktion. 685
19150222 - Vårtecken. 626
19150222 - Visborgs fältridtklubb 594
19150222 - Visby Bio. 740
19150222 - Visby skyttegille 762
19150223 - Auktion å rotfrukter. 662
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 671
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 652
19150223 - Femtio år 731
19150223 - Från landsbygden. Anga. 716
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 664
19150223 - Från sjön. 683
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 686
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 652
19150223 - Kriget. 678
19150223 - Krigsbilder. 637
19150223 - Militärbegrafning 618
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 647
19150223 - På epidemisjukhuset 657
19150223 - Passagerarelista. 593
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 605
19150223 - Temperatur och lufttryck 620
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 630
19150223 - Tysk härförare. 507
19150223 - Ur dagens post. 734
19150223 - Vinterpostfarten. 701
19150223 - Visby automataktiebolag 637
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 567
19150224 - Auktion å ved och takspån 584
19150224 - Bröllop 534
19150224 - Dalhems landstormsförening 735
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 605
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 588
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 577
19150224 - Fårösund. 642
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 637
19150224 - Från hamnen. 652
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 655
19150224 - Från sjön. 604
19150224 - Genom auktion 582
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 599
19150224 - Kriget. 578
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 510
19150224 - Lösöreauktion. 562
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 615
19150224 - Passagerarelista. 483
19150224 - Ronehamn. 624
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 651
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 593
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 590
19150224 - Temperatur och lufttryck 616
19150224 - Till ord. poliskonstapel 635
19150224 - Till vik. folkskollärare 658
19150224 - Ur dagens post. 639
19150225 - Ång. Klintehamn, 493
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 620
19150225 - Auktion å virke och ved 606
19150225 - Beviljadt odlingslån. 508
19150225 - Borgenärerna 550
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 552
19150225 - Domkapitlet 493
19150225 - En lönefråga. 418
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 541
19150225 - Från landsbygden. Halla. 634
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 591
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 635
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 615
19150225 - Från sjön. 612
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 531
19150225 - Inskrifningsrevisionen 451
19150225 - Kriget. 496
19150225 - Lysning 438
19150225 - Ny tandläkare. 558
19150225 - Påfven ber för freden. 578
19150225 - Såsom rymmare 518
19150225 - Sirius 671
19150225 - Temperatur och lufttryck 601
19150225 - Till telegrafkommissarie 512
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 638
19150225 - Ur dagens post. 604
19150225 - Visby Bio 682
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 508
19150226 - Auktion å rotfrukter. 535
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 563
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 540
19150226 - Auktion i Helvi. 507
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 456
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 556
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 545
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 462
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 500
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 497
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 562
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 447
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 441
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 466
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 470
19150226 - Dagens postbåt 475
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 472
19150226 - En utställning 521
19150226 - Fastlandspost 494
19150226 - Födda. 500
19150226 - Från artillerikåren. 567
19150226 - Från landsbygden. Rute. 524
19150226 - I och om kriget. 444
19150226 - Kriget. 506
19150226 - Kungörelse. 578
19150226 - Lösöreauktion. 483
19150226 - Passagerarelista. 451
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 485
19150226 - Tack. Jansson. 500
19150226 - Temperatur och lufttryck 616
19150226 - Till öfverstelöjtnant 599
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 571
19150226 - Ur dagens post. 564
19150226 - Venia 674
19150227 - Anslag till skogsdikning. 525
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 599
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 519
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 480
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 500
19150227 - En bräckt skena 587
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 461
19150227 - Föreatåndaretjänsten 456
19150227 - Från domkapitlet. 575
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 445
19150227 - Från sjön. 437
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 492
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 658
19150227 - Kriget. 501
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 519
19150227 - Naturskydd. 565
19150227 - Passagerarelista. 558
19150227 - Sjuttiosex år 473
19150227 - Tack. LILY. 508
19150227 - Temperatur och lufttryck 605
19150227 - Tidigare post. 476
19150227 - Till jordbrukskonsulent 500
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 544
19150227 - Ur dagens post. 620
19150227 - Vinterpostfarten. 444