1915

Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 583
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 599
19150102 - Begrafning 571
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 1900
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 595
19150102 - Död. Båtel Larsson. 571
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 591
19150102 - Död. Ida Nathorst. 567
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 566
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 583
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 2644
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 2335
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2689
19150102 - Folkskolinspektören 557
19150102 - Förlofning 519
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 564
19150102 - Från sjön. 2383
19150102 - Hemse. 630
19150102 - I D. B. V:s sparbank 550
19150102 - I härvarande kronohäkte 567
19150102 - Kriget. 543
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 1959
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 1664
19150102 - Riksbanksvinsten 540
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 549
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 1497
19150102 - Till häradsdomare 530
19150102 - Till underlöjtnanter 501
19150102 - Tulluppbörden 525
19150102 - Visby. Det nya året 1606
19150104 - A. S. Frykman. 1480
19150104 - Ändring af Valars fyr. 1421
19150104 - Ändtligen kyla. 1428
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 562
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 527
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 512
19150104 - Borgenärerna 497
19150104 - Britternas klockboj 1729
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 480
19150104 - Död. Ivar Klafver. 521
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 474
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 464
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 453
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 454
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 449
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 488
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 1479
19150104 - Ett minornas offer ? 1354
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 477
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 492
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1473
19150104 - Förbud mot flundrefiske 1484
19150104 - Från landsbygden. Vall. 1432
19150104 - Från sjön. 1355
19150104 - Hafvet ger åter. 1417
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 1339
19150104 - Kriget. 481
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 1353
19150104 - Militärbrefkortens användning. 1348
19150104 - Passagerarelista. 1402
19150104 - Rådstupredikan 2611
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1172
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 2636
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1187
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1175
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1077
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1211
19150104 - Till statsgeologer 1110
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1135
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1112
19150104 - Visby Biografteater. 559
19150105 - Död. Eva Söderberg. 443
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 452
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 443
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 453
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 454
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1081
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1043
19150105 - Fältkrigsrätt 1043
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1112
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1355
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 490
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 495
19150105 - Från landsbygden. Hall. 484
19150105 - Julbjudning för de fattiga 464
19150105 - Lysning 490
19150105 - Nya släktnamn. 1178
19150105 - Prosit Neujahr! 497
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 495
19150105 - Sextiett år 1187
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1123
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1201
19150105 - Sliteångaren Othem, 1195
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 1271
19150105 - Tack för godt arbete. 1319
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 1748
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 5707
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 2716
19150107 - A. A. Leatz död. 2390
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 695
19150107 - Båtarna. 8330
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 703
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 560
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 560
19150107 - Entreprenadauktion 695
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 6882
19150107 - Förlofningar. 2716
19150107 - Från hamnen. 1436
19150107 - G. Wahlberg död. 1353
19150107 - I Konkurs 1858
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 5513
19150107 - Kriget. 720
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 1372
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 3574
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 1302
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 1252
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 2102
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 483
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1093
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 500
19150107 - Sirius Biografteater. 532
19150107 - Sjuttio år 1082
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 1588
19150107 - Som andre lärare 1497
19150107 - Söndagsskolfest 1108
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 2882
19150107 - Student- och realskolexamina. 1085
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1090
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 2236
19150107 - Tillkännagifvande. 743
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 4814
19150107 - Vid inställelse 1343
19150107 - Vintern har kommit. 1143
19150107 - Visby Biografteater. 569
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 1302
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 504
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 494
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 454
19150108 - Borgenärerna 427
19150108 - Bröllop 462
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 451
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 429
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 419
19150108 - E. Maddison 411
19150108 - Exekutiv auktion. 415
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 432
19150108 - Falholmen fridlyst område. 428
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 508
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 422
19150108 - Födde och döde i Visby. 450
19150108 - Förbud. 462
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 1507
19150108 - Från sjön. 1105
19150108 - Genom exekutiv auktion, 508
19150108 - Hamnarna. 450
19150108 - Hedersgåfva. 479
19150108 - Kriget. 427
19150108 - Mazettis 431
19150108 - Passagerarelista. 1214
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1077
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 498
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1115
19150108 - Vinterväder. 513
19150108 - Visby torgpris. 456
19150109 - Allmänna läroverken. 1435
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1062
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1024
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 434
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 502
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 512
19150109 - Drätselkammaren 1014
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1093
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 476
19150109 - Från sjön. 1095
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 461
19150109 - Kriget. 467
19150109 - Med Ansökan 1052
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 1182
19150109 - Mönstring förrättas 436
19150109 - På sin 70-årsdag 1115
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1052
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1066
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1040
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1036
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 473
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1138
19150109 - Smörmarknaden. 1106
19150109 - Stadsfullmätige 464
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1044
19150109 - Tyska trupper 503
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1135
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1078
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1067
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1051
19150109 - Vintervädret fortfar 1009
19150111 - Årsdagar. 1105
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 481
19150111 - En anslående julfest 1022
19150111 - Fastlandsbeväringen 1041
19150111 - Från hamnen. 1031
19150111 - Från sjön. 1085
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1100
19150111 - Hastigt dödsfall. 1008
19150111 - Jordfästning 1035
19150111 - Kriget. 442
19150111 - Länsstyrelsen. 1055
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1045
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1008
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1018
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 936
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1008
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1035
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 946
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 452
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1096
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 971
19150111 - Slädparti 1045
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 974
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1034
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 949
19150111 - Till grafvens frid 1033
19150111 - Till landtmannaskolan 1361
19150111 - Töväder med regn och slask 1173
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 466
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1104
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 460
19150112 - Död. Carolina Wiman. 453
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 450
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 427
19150112 - Död. Nils Nilsson. 455
19150112 - Entrepremadauktion 482
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1072
19150112 - Från sjön. 1063
19150112 - Kaffebjudning 1075
19150112 - Kälkbacksåkningen 1163
19150112 - Kriget. 458
19150112 - Major Leatz griftefärd 1199
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1143
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 1244
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 534
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 481
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1176
19150112 - Slädföret 965
19150112 - Tingspredikan 1052
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1054
19150112 - Världshistoriska gestalter. 490
19150113 - Afliden åldring. 1165
19150113 - Allm. läroverken. 989
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1078
19150113 - Arfsynd, 1116
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1019
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1028
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1047
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 478
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 460
19150113 - Död. Anna Sandberg. 464
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 463
19150113 - Domkapitlet 996
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 989
19150113 - Falskt alarm 1038
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1030
19150113 - Från hamnen. 1103
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1010
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1037
19150113 - I sitt 60:de år 1028
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 947
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 999
19150113 - Interpellation. 1016
19150113 - Kriget 451
19150113 - Landtmannavecka 1026
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1024
19150113 - Minfaran. 1048
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 997
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1118
19150113 - Passagerarelista. 993
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 453
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1034
19150113 - Som instruktör 1027
19150113 - Stadsfullmäktige 1027
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1033
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 456
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1024
19150113 - Temperatur och lufttryck 442
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 980
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1006
19150113 - Till vice ordförande 985
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1075
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 449
19150114 - Död. Anna Sandberg. 449
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 440
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 440
19150114 - Ett godt slädfölje 1001
19150114 - Från sjön. 1058
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1291
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 483
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1072
19150114 - Kriget. 433
19150114 - Lagfart 1033
19150114 - Landstormskurserna. 998
19150114 - Neutralitetsvakten. 1094
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1010
19150114 - Passagerarelista. 1034
19150114 - Rapphönsen 1039
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 421
19150114 - Sirius Biografteater. 1014
19150114 - Sirius Biografteater. 493
19150114 - Temperatur och lufttryck 1239
19150114 - Till riksdagen 1084
19150114 - Tjänstledighet 1083
19150114 - Vedboden 1055
19150114 - Vintersporten i Visby 1027
19150114 - Visby Biografteater. 1051
19150114 - Visby Biografteater. 521
19150114 - Visby friförsamling 1061
19150116 - Ångf. Klintehamn 1028
19150116 - Ett biografdrama, 1045
19150116 - Hamndirektionen 1066
19150116 - I den interimistiska turtabellen 990
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 414
19150116 - Kriget. 486
19150116 - Mellan lif och död 1087
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1051
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1109
19150116 - Red. af G. A 1020
19150116 - Sårade belgiska soldater 431
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 432
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1006
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 406
19150116 - Temperatur och lufttryck 999
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1008
19150116 - Venia 1022
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1032
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1029
19150118 - 85 år. 1056
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 973
19150118 - Åter natturer? 991
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 950
19150118 - Död i främmande land. 1098
19150118 - En ansökan om anslag 1028
19150118 - Ett svagt tecken 984
19150118 - Femtio år 1075
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 987
19150118 - Från landsbygden. 1030
19150118 - Från Stenkyrka 1031
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 975
19150118 - I första förslagsrummet 1069
19150118 - Konkursernas antal 1007
19150118 - Neutralitetsvakten. 1017
19150118 - Ny skolkökskurs 1049
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1048
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1027
19150118 - Pensionsmöte 968
19150118 - Prästerligt förordnande. 970
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 922
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 982
19150118 - Som inspektör 1073
19150118 - Till ordförande 984
19150118 - Till sjukbesökare 1012
19150118 - Vintern har åter knäppt till 979
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 470
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 961
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 441
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 411
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 446
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 385
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 401
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 423
19150119 - Död. Olof Larsson. 441
19150119 - E. o. kommunalstämma 973
19150119 - En nioårig gosse, 960
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 951
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 425
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 953
19150119 - Kriget. 408
19150119 - Minfaran utanför Landsort 975
19150119 - Munhygienens betydelse 942
19150119 - Neutralitetsvakten. 939
19150119 - Olycksfall i halkan. 966
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1006
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1050
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 429
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1015
19150119 - Stipendium. 976
19150119 - Temperatur och lufttryck 957
19150119 - Till ordförande 1062
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 983
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 999
19150119 - Venia 1059
19150119 - Vikarie 418
19150120 - Apoteken. 1033
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 434
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 422
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 421
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 401
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 430
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 397
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 941
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 986
19150120 - Femtio år 973
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1002
19150120 - Förlofning 941
19150120 - Från landsbygden. 951
19150120 - Från sjön. 1048
19150120 - Genom offentlig auktion 459
19150120 - I aktiebolagsregistret 1205
19150120 - Kriget. 436
19150120 - Lysning till äktenskap 969
19150120 - Mossodlare på Gotland 927
19150120 - Offentlig auktion. 412
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 921
19150120 - Omslag i vädret 954
19150120 - Postverket. 1165
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 1365
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 437
19150120 - Sjuttiotre år 1025
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 921
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 943
19150120 - Stor Auktion 398
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 457
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 981
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 918
19150121 - Apoteket i Hemse 1015
19150121 - Ättling af gamla Gotland 949
19150121 - Audiens hos konungen 964
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 420
19150121 - En högtidlig begrafning 986
19150121 - Fältkrigsrätt 1001
19150121 - Folkskoleväsendet. 938
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 939
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 934
19150121 - Från domkapitlet. 949
19150121 - Från hamnen. 967
19150121 - Från Sjön. 920
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1019
19150121 - Halkan 968
19150121 - Hundskatt 408
19150121 - Ingen nämvärd förändring 956
19150121 - Jordfästningen 1003
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 965
19150121 - Kriget. 415
19150121 - Passagerarelista. 913
19150121 - Rikstelefonen 957
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 401
19150121 - Silferbröllop 1030
19150121 - Sirius Biografteater. 471
19150121 - Skolrådet 940
19150121 - Slite. 1009
19150121 - Sliteångaren Othem, 917
19150121 - Som extra polisman 983
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 407
19150121 - Tjänstledighet 991
19150121 - Venia 981
19150121 - Vinterpostföringen. 911
19150121 - Visby Biografteater. 451
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 405
19150122 - Auktion 410
19150122 - Auktion å virke och ved. 405
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 411
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 422
19150122 - Bonniers månadshäften 902
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 390
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 386
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 374
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 384
19150122 - Död. Olof Kurt August. 397
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 961
19150122 - Extra skolmöte 404
19150122 - Födde och Döde i Visby. 411
19150122 - Från hamnen. 949
19150122 - Genom auktion, 419
19150122 - Genom offentlig auktion, 458
19150122 - Hamnuppbörden 937
19150122 - I här förda föreningsregister 423
19150122 - Knut Arnelius 931
19150122 - Kriget. 424
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 947
19150122 - Militärbefälhafvaren 886
19150122 - På Visbybiografen 951
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 431
19150122 - Skogsauktion. 438
19150122 - Tänk på småfåglarna! 951
19150122 - Temperatur och lufttryck 888
19150122 - Till sekreterare 962
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 902
19150122 - Ur dagens post. 430
19150122 - Venia 945
19150123 - Arbetareföreningens 949
19150123 - Auktion i Buttle. 423
19150123 - Auktion. 439
19150123 - Dagens postbåt 998
19150123 - Domkapitlets yttrande 987
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 907
19150123 - Fårösunds framtid. 971
19150123 - Femtio år 955
19150123 - För utevaro 1003
19150123 - Gotlands missionsförening 907
19150123 - Kriget. 419
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 976
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 932
19150123 - Passagerarelista. 899
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 934
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 408
19150123 - Temperatur och lufttryck 951
19150123 - Tyska härförare. 412
19150123 - Ur dagens post. 418
19150123 - Vinterpostfarten. 867
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 961
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 997
19150125 - Borgenärerna 451
19150125 - Bröderna Gullbergs 1014
19150125 - Deltagande. Helge. 393
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 374
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 371
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 361
19150125 - Död. Josefina Katarina. 394
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 398
19150125 - Dödsfall. 1081
19150125 - För lösdrifveri 976
19150125 - Från hamnen. 1124
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 943
19150125 - Genom auktion 427
19150125 - Högre allmänna läroverket. 903
19150125 - Konkursärende. 993
19150125 - Kriget. 388
19150125 - Legala notiser. 404
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 951
19150125 - På 50-årsdagen 920
19150125 - Sällskapet G. G. 934
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 403
19150125 - Skogsauktion. 401
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 958
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1052
19150125 - Slädföret 940
19150125 - Som adjungerad ledamot 1040
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 960
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 998
19150125 - T. f. växelprotestant. 981
19150125 - Temperatur och lufttryck 1022
19150125 - Visby skyttegille 974
19150125 - Visby teater 930
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 869
19150126 - Årsfest 1005
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 401
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 391
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1003
19150126 - Från Sjön. 983
19150126 - Halare än någonsin 1013
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1000
19150126 - Kriget. 397
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 959
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 959
19150126 - På villande haf. 934
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 393
19150126 - Temperatur och lufttryck 876
19150126 - Ur dagens post. 393
19150126 - Visbybion 928
19150127 - A-klassarnas krigslön. 999
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 997
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1050
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 932
19150127 - Död. Carl Procopée. 391
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 404
19150127 - Död. Helena Johansson. 374
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 351
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 368
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 385
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 949
19150127 - En häst stupade 943
19150127 - Ett rikligt snöfall 911
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 958
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 952
19150127 - Femtio år 983
19150127 - Förre telegrafdirektören 1340
19150127 - Från hamnen. 1258
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1245
19150127 - Genom offentlig auktion 635
19150127 - Halkan i våra gator 959
19150127 - Hälsovårdsnämden 1150
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1001
19150127 - Kejsar Wilhelm 581
19150127 - Kriget. 557
19150127 - Offentlig auktion. 584
19150127 - Passagerarelista. 1153
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 901
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 941
19150127 - Postverket. 1163
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 374
19150127 - Som chefläkare 1177
19150127 - Svea hofrätt 1258
19150127 - Temperatur och lufttryck 1062
19150127 - Ur dagens post. 577
19150127 - Vedauktion. 582
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1031
19150128 - Auktion å virke och ved 395
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 353
19150128 - Död. August Olofsson. 555
19150128 - Död. Carl Procopée. 572
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 924
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 406
19150128 - Femtio år 1179
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1173
19150128 - I här förda handelsregister 569
19150128 - I och omkring kriget. 370
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 985
19150128 - Kriget. 558
19150128 - Passagerarelista. 1138
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 930
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 351
19150128 - Sjökaptenssociteten 962
19150128 - Temperatur och lufttryck 921
19150128 - Till hospitalsläkare 981
19150128 - Till kronoarrendator 1124
19150128 - Tjänstledighet 1118
19150128 - Vid inställelse 1154
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 914
19150129 - Auktion. 536
19150129 - Borgenärerna 528
19150129 - Dagsbåten, 486
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 484
19150129 - Död. Maria. 536
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 511
19150129 - Efterlysta 1095
19150129 - Fältkrigsrätt, 514
19150129 - Fastighetsauktion. 334
19150129 - Femtio år 1083
19150129 - Femtio år fylde 502
19150129 - Femtiofem år 315
19150129 - Födde och döde i Visby. 325
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1122
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1090
19150129 - Genom auktion 311
19150129 - Genom offentlig auktion. 279
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 310
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 477
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 365
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 915
19150129 - Kriget. 486
19150129 - Landshöfding Roos 473
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 889
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 315
19150129 - Sjökaptenssociteten 1109
19150129 - Stor Auktion 516
19150129 - Temperatur och lufttryck 839
19150129 - Till hospitalsläkare 857
19150129 - Till kronoarrendator 1055
19150129 - Tjänstledighet 1072
19150129 - Ur dagens post. 508
19150129 - Vedauktion. 494
19150129 - Vid inställelse 1066
19150129 - Vigsel 485
19150130 - Aflagd examen. 1051
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1181
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 526
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 474
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 848
19150130 - Fångtransport 1017
19150130 - Från ordensvärlden. 900
19150130 - Kriget. 462
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 469
19150130 - Passagerarelista. 1038
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 822
19150130 - Pensionskonferens 1086
19150130 - Räfskinnen 1065
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 297
19150130 - Temperatur och lufttryck 858
19150130 - Till kapten 1054
19150130 - Till två månaders fängelse 909
19150130 - Ur dagens post. 451
19150130 - Val af tillfälliga utskott 976
19150130 - Vinterpostfarten. 1087
19150130 - Visby Biografteater. 309
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 890
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 434
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 407
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 241
19150201 - Auktion. 421
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 402
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 429
19150201 - Död. Clara Cecilia. 392
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 293
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 257
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 391
19150201 - En hemsk olyckshändelse 298
19150201 - Fältskjutning. 229
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 279
19150201 - För i värnpliktslagen 242
19150201 - Från hamnen. 380
19150201 - Gotlands militärförening 363
19150201 - I D. B. V:s sparbank 357
19150201 - I härvarande kronohäkte 360
19150201 - I sitt 70:de år 352
19150201 - Kriget. 363
19150201 - Legala notiser. 353
19150201 - Lönetillskott till vikarier 247
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 222
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 354
19150201 - Passagerarelista. 362
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 229
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 234
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 244
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 352
19150201 - Skogsauktion. 257
19150201 - Temperatur och lufttryck 236
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 244
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 239
19150201 - Visborgs fältridtklubb 348
19150201 - Visby Biografteater. 350
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 337
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 349
19150202 - Dödsfall. 327
19150202 - En trefligt slädparti 369
19150202 - Femtio år 376
19150202 - Förestående chefskifte 318
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 380
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 273
19150202 - Kriget. 387
19150202 - Passagerarelista. 948
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 305
19150202 - Sliteångaren Othem 379
19150202 - Stor Auktion 382
19150202 - Temperatur och lufttryck 264
19150202 - Till folkekollärare 258
19150202 - Till löjtnant 227
19150202 - Ur dagens post. 356
19150202 - Väghinder. 362
19150202 - Våra biografer 291
19150202 - Vinterpostfarten. 313
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 226
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 310
19150203 - Auktion. 326
19150203 - Dagens postbåt, 299
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 227
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 307
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 322
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 294
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 241
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 257
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 255
19150203 - Från landsbygden. Linde. 328
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 340
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 260
19150203 - K. m:t har bifallit 353
19150203 - Kriget. 354
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 870
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 399
19150203 - Passagerarelista. 322
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 267
19150203 - Sjuttio år 311
19150203 - Som adjungerad ledamot 302
19150203 - Temperatur och lufttryck 237
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 257
19150203 - Tulluppbörden 287
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 247
19150203 - Ur dagens post. 305
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 308
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 248
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 240
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 232
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 238
19150204 - Borgenärerna 294
19150204 - Ded skadade återstäld. 261
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 316
19150204 - För första gången i elden. 876
19150204 - Från hamnen. 324
19150204 - Från sjön. 294
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 267
19150204 - Kriget. 259
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 217
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 226
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 229
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 221
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 234
19150204 - Sjuttiofem år 214
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 228
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 266
19150204 - Temperatur och lufttryck 227
19150204 - Till sysslomän 204
19150204 - Vinterpostfarten. 233
19150205 - Ång. Åhus dödslista 238
19150205 - Auktion å skog. 283
19150205 - Auktion. 250
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 202
19150205 - Död. Jakob Olsson. 250
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 245
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 279
19150205 - En läkare med generals rang. 215
19150205 - En soldat med 97 sår. 244
19150205 - Fältkrigsrätt, 234
19150205 - Fältskjutning 244
19150205 - Femtio år 253
19150205 - Födde och döde i Visby. 228
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 231
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 238
19150205 - Fornfynd. 273
19150205 - Från landsbygden. Burs. 310
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 278
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 248
19150205 - Genom auktion, 248
19150205 - Kriget. 251
19150205 - Läkarekåren. 260
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 278
19150205 - Lösöreauktionen. 285
19150205 - Lotsångaren Vega, 270
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 273
19150205 - Offentlig auktion. 332
19150205 - Passagerarelista. 853
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 296
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 249
19150205 - Temperatur och lufttryck 252
19150205 - Till grafvens frid 258
19150205 - Tysk härförare. 250
19150205 - Ur dagens post. 247
19150205 - Utnänningsrykte. 241
19150205 - Våra biografer 253
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 239
19150205 - Vinterpostfarten. 269
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 273
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 862
19150206 - Ång. Hansa, 269
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 874
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 295
19150206 - Död. Olof Godman. 288
19150206 - En festdag 256
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 248
19150206 - Ett understöd 283
19150206 - Fälttjänstöfningar 248
19150206 - Förlofning 234
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 238
19150206 - Från sjön. 200
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 237
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 277
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 241
19150206 - I Sitt 65:te år 263
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 318
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 237
19150206 - Kriget. 260
19150206 - Passagerarelista. 875
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 270
19150206 - Skogsauktion. 264
19150206 - Stor Auktion 253
19150206 - Temperatur och lufttryck 234
19150206 - Till organist och folkskollärare 223
19150206 - Ur dagens post. 241
19150206 - Venia 223
19150206 - Vid fältkrigsrättens 245
19150208 - Antalet emigranter 196
19150208 - Auktion. 243
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 254
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 247
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 232
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 230
19150208 - Fältskjutning. 236
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 256
19150208 - Från landsbygden. Österby. 241
19150208 - Från sjön. 226
19150208 - Genom auktion 254
19150208 - Genom offentlig auktion 232
19150208 - I första förstagsrummet 216
19150208 - I konkurs 233
19150208 - Kriget. 240
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 240
19150208 - Passagerarelista. 863
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 287
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 835
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 281
19150208 - Små sår... 275
19150208 - Snöplogen måste fram. 248
19150208 - Temperatur och lufttryck 237
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 230
19150208 - Vakansförordnande 229
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 205
19150208 - Visby kyrkotidning. 237
19150208 - Visby stadsmission 228
19150209 - Borgenärerna 276
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 230
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 251
19150209 - En nöjenas renässans synes 230
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 234
19150209 - Från sjön. 202
19150209 - Kriget. 233
19150209 - Krigsbilder. 272
19150209 - Långvarig hvilotid. 244
19150209 - Många processer. 260
19150209 - På grund af snötjocka 265
19150209 - Postverket. 277
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 911
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 266
19150209 - Temperatur och lufttryck 262
19150209 - Vid inställelsen 265
19150210 - Ansvarsfrihet 257
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 249
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 245
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 224
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 226
19150210 - Dagens postbåt, 211
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 254
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 224
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 188
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 216
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 250
19150210 - E. MADDISON 203
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 222
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 235
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 251
19150210 - Från sjön. 225
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 280
19150210 - Hemse. 230
19150210 - Holger E. Nordahl död. 257
19150210 - I aktiebolagsregistret 236
19150210 - I sitt sjuttionde år 236
19150210 - Infäste 202
19150210 - Kriget. 204
19150210 - Kulspruteförsöken. 213
19150210 - Läkarekåren. 212
19150210 - Offentlig auktion 214
19150210 - Pilodling för korgflätning. 188
19150210 - Rektorsförordnande 213
19150210 - Skogsauktion. 223
19150210 - Stadsfullmäktige 204
19150210 - Temperatur och lufttryck 230
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 235
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 252
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 213
19150211 - Från sjön. 195
19150211 - Fransk härförare. 211
19150211 - Hemse. 217
19150211 - Kriget. 225
19150211 - Krigsbilder. 215
19150211 - Kustartilleriets indelning. 241
19150211 - Lagfart 205
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 228
19150211 - Som lagfaren ledamot 229
19150211 - Som tillfälligt biträde 229
19150211 - Temperatur och lufttryck 209
19150211 - Till suppleant för ordföranden 227
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 241
19150212 - Auktion å skog. 231
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 233
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 252
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 236
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 209
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 230
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 223
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 246
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 257
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 250
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 257
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 223
19150212 - Domkapitlet har bifallit 276
19150212 - Fältskjutning 216
19150212 - Födde och Döde i Visby. 218
19150212 - Föreningen för understöd 215
19150212 - Från landsbygden. När. 282
19150212 - Kriget. 217
19150212 - Lärbro Skyttegille 272
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 264
19150212 - Lösöreauktion. 255
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 282
19150212 - Offentlig auktion. 270
19150212 - Passagerarelista. 912
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 301
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 288
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 262
19150212 - Sjuttiotre år 264
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 227
19150212 - Temperatur och lufttryck 261
19150212 - Till befälharvare 255
19150212 - Två nya arbeten 222
19150212 - Uppbördsstämmor 252
19150212 - Ur dagens post. 254
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 294
19150212 - Vinterpostfarten. 234
19150212 - Vinterturer. 243
19150212 - Visby biografens 340
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 307
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 873
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 1467
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 879
19150213 - Dagens postbåt, 839
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1301
19150213 - En allvarsam olycka, 962
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1240
19150213 - Fartygsauktion. 942
19150213 - Fodret får bortföras. 1372
19150213 - Från de östra slagfälten. 1040
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1093
19150213 - Från sjön. 889
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 1420
19150213 - Hjältegrafvar 912
19150213 - I styrelsen 829
19150213 - Karl Liljeborg, 864
19150213 - Kriget. 1100
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1129
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 855
19150213 - Postkontoret i Visby 860
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 888
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1019
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 906
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1107
19150213 - Student- och realskoleexamina. 938
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 948
19150213 - Temperatur och lufttryck 907
19150213 - Till insamlingen för belgierna 1411
19150213 - Till ordförande 889
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1240
19150213 - Upprop. 996
19150213 - Visby-Bios 954
19150215 - Afsked 944
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1273
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 926
19150215 - Böndagar 1916. 1242
19150215 - Död. Arvid Jansson. 986
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 830
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1045
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1305
19150215 - Från odlingslånefonden 992
19150215 - Gotlands biodlaretörening 942
19150215 - Historien om de förtennade 884
19150215 - Högre allmänna läroverket. 866
19150215 - Hospitalen. 901
19150215 - Hvems är kofferten? 905
19150215 - I krigsskolans officerskurs 869
19150215 - I urarfva konkurs 935
19150215 - Inställelse 960
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 963
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1002
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 1408
19150215 - Passagerarelista. 970
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 998
19150215 - Rektorsförordnande 872
19150215 - Sökande till en notarietjänst 861
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 811
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1233
19150215 - Till folkskollärare 858
19150215 - Till kommendörkapten 870
19150215 - VÄTE, 13 febr. 886
19150215 - Vid första förhöret 877
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 858
19150215 - Vid skolköket i Visby 855
19150215 - Vinterbåtarna. 858
19150215 - Visby Varpklubb 891
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 764
19150216 - Dagens postbåt 860
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 806
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1308
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 835
19150216 - EKE, 15 februari. 876
19150216 - Fridlysningstid 897
19150216 - Kollekt 965
19150216 - Passagerarelista. 893
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 849
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 887
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 872
19150216 - Temperatur och lufttryck 858
19150216 - Till revisor 873
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 850
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 960
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 859
19150217 - Det var ingen mina. 901
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 880
19150217 - Förlofning 862
19150217 - Från hamnen. 859
19150217 - Från sjön. 895
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 821
19150217 - Gotlands nation 1036
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 839
19150217 - I aktiebolagsregistret 965
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 897
19150217 - Passagerarelista. 881
19150217 - Postångaren Polhem 787
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 866
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 803
19150217 - Stadens markprocesser. 831
19150217 - Till sin hedersledamot 919
19150217 - Värdefull auktion. 955
19150217 - Venia 908
19150217 - Visby teater. 916
19150218 - De svenska badorterna 277
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 253
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 270
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 248
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 249
19150218 - Enskild fältskjutning 241
19150218 - Fältkrigsrätt 235
19150218 - Femtio år 230
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 276
19150218 - Från landsbygden. Garda. 252
19150218 - Från sjön. 222
19150218 - Härmed infordras 238
19150218 - Kriget. 208
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 223
19150218 - Minnesgåfva. 217
19150218 - Pengar i gömmorna. 234
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 264
19150218 - Statsbidraget 227
19150218 - Temperatur och lufttryck 243
19150218 - Till adjungerad ledamot 275
19150218 - Till öfverstelötnant 219
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 300
19150218 - Venia 260
19150219 - Ång. Klintehammn 259
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 264
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 256
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 242
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 259
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 263
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 255
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 291
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 263
19150219 - Borgerligt äktenskap 267
19150219 - Dagens postbåt, 232
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 291
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 267
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 320
19150219 - Död. Olof Thomsson. 296
19150219 - Enskild fältskjutning 268
19150219 - Fältkrigsrätt, 245
19150219 - Födde och Döde i Visby. 457
19150219 - Förlofning 228
19150219 - Från domkapitlet. 457
19150219 - Från sjön. 458
19150219 - Genom offentlig auktion, 436
19150219 - Gotlands fiskare. 565
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 238
19150219 - Kriget. 447
19150219 - Lastångaren Othem, 464
19150219 - Lösöreauktion. 433
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 463
19150219 - Neutralitetsmärket. 454
19150219 - Passagerarelista. 433
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 454
19150219 - Ronehamn. 466
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 437
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 494
19150219 - Smittfritt. 433
19150219 - Temperatur och lufttryck 474
19150219 - Trafikinkomsterna 429
19150219 - Ur dagens post. 447
19150219 - Värdefull auktion. 433
19150219 - Visby Bio 500
19150220 - Arbetareföreningens biograf 500
19150220 - Årsdagar. 455
19150220 - Åt Gotlands fornsal 448
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 474
19150220 - Den sista färden. 452
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 479
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 461
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 441
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 443
19150220 - En intensiv tjocka 453
19150220 - Fartygsauktion. 454
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 442
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 466
19150220 - Från sjön. 439
19150220 - I här förda föreningsregister 261
19150220 - Kriget. 433
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 450
19150220 - Major Ernst Hellgren 428
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 466
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 493
19150220 - Temperatur och lufttryck 488
19150220 - Till poststationsföreståndare 511
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 529
19150222 - Afsked 307
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 537
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 527
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 525
19150222 - Död. ANNA. 484
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 472
19150222 - Egendomsaffär. 459
19150222 - En obemannad fiskebåt 490
19150222 - En pensionsfråga. 457
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 538
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 587
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 588
19150222 - Från hamnen. 636
19150222 - Från landsbygden. Garda. 640
19150222 - Från sjön. 619
19150222 - Kriget. 569
19150222 - Landshöfding Roos 516
19150222 - Legala notiser. 575
19150222 - Ny skolkökskurs 531
19150222 - Passagerarelista. 622
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 616
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 610
19150222 - Tandläkareexamen 548
19150222 - Telegrafverket. 527
19150222 - Temperatur och lufttryck 579
19150222 - Till fältläkarestipendiater 556
19150222 - Till underläkare 493
19150222 - Tjockan och båtarna. 485
19150222 - Värdefull auktion. 496
19150222 - Vårtecken. 441
19150222 - Visborgs fältridtklubb 419
19150222 - Visby Bio. 511
19150222 - Visby skyttegille 516
19150223 - Auktion å rotfrukter. 458
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 467
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 474
19150223 - Femtio år 513
19150223 - Från landsbygden. Anga. 517
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 489
19150223 - Från sjön. 493
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 487
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 453
19150223 - Kriget. 464
19150223 - Krigsbilder. 444
19150223 - Militärbegrafning 422
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 456
19150223 - På epidemisjukhuset 456
19150223 - Passagerarelista. 429
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 428
19150223 - Temperatur och lufttryck 442
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 434
19150223 - Tysk härförare. 310
19150223 - Ur dagens post. 513
19150223 - Vinterpostfarten. 480
19150223 - Visby automataktiebolag 436
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 386
19150224 - Auktion å ved och takspån 402
19150224 - Bröllop 358
19150224 - Dalhems landstormsförening 472
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 398
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 385
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 398
19150224 - Fårösund. 432
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 435
19150224 - Från hamnen. 441
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 438
19150224 - Från sjön. 398
19150224 - Genom auktion 391
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 399
19150224 - Kriget. 364
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 319
19150224 - Lösöreauktion. 378
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 418
19150224 - Passagerarelista. 300
19150224 - Ronehamn. 402
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 415
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 396
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 383
19150224 - Temperatur och lufttryck 404
19150224 - Till ord. poliskonstapel 423
19150224 - Till vik. folkskollärare 435
19150224 - Ur dagens post. 417
19150225 - Ång. Klintehamn, 305
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 404
19150225 - Auktion å virke och ved 402
19150225 - Beviljadt odlingslån. 321
19150225 - Borgenärerna 374
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 385
19150225 - Domkapitlet 333
19150225 - En lönefråga. 267
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 328
19150225 - Från landsbygden. Halla. 411
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 397
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 415
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 400
19150225 - Från sjön. 407
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 332
19150225 - Inskrifningsrevisionen 308
19150225 - Kriget. 324
19150225 - Lysning 298
19150225 - Ny tandläkare. 346
19150225 - Påfven ber för freden. 374
19150225 - Såsom rymmare 324
19150225 - Sirius 411
19150225 - Temperatur och lufttryck 393
19150225 - Till telegrafkommissarie 314
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 414
19150225 - Ur dagens post. 398
19150225 - Visby Bio 426
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 334
19150226 - Auktion å rotfrukter. 313
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 365
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 320
19150226 - Auktion i Helvi. 328
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 280
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 374
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 350
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 291
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 314
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 301
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 372
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 283
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 274
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 300
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 326
19150226 - Dagens postbåt 315
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 295
19150226 - En utställning 350
19150226 - Fastlandspost 329
19150226 - Födda. 335
19150226 - Från artillerikåren. 397
19150226 - Från landsbygden. Rute. 346
19150226 - I och om kriget. 277
19150226 - Kriget. 339
19150226 - Kungörelse. 345
19150226 - Lösöreauktion. 303
19150226 - Passagerarelista. 283
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 305
19150226 - Tack. Jansson. 319
19150226 - Temperatur och lufttryck 407
19150226 - Till öfverstelöjtnant 395
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 342
19150226 - Ur dagens post. 339
19150226 - Venia 438
19150227 - Anslag till skogsdikning. 343
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 371
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 337
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 313
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 317
19150227 - En bräckt skena 387
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 284
19150227 - Föreatåndaretjänsten 288
19150227 - Från domkapitlet. 373
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 265
19150227 - Från sjön. 268
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 322
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 420
19150227 - Kriget. 313
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 327
19150227 - Naturskydd. 359
19150227 - Passagerarelista. 359
19150227 - Sjuttiosex år 284
19150227 - Tack. LILY. 313
19150227 - Temperatur och lufttryck 400
19150227 - Tidigare post. 291
19150227 - Till jordbrukskonsulent 295
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 333
19150227 - Ur dagens post. 387
19150227 - Vinterpostfarten. 276