1915

Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 1718
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 1785
19150102 - Begrafning 1769
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 3141
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 1768
19150102 - Död. Båtel Larsson. 1744
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 1790
19150102 - Död. Ida Nathorst. 1747
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 1769
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 1757
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 3843
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 3550
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3953
19150102 - Folkskolinspektören 1656
19150102 - Förlofning 1633
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1701
19150102 - Från sjön. 3546
19150102 - Hemse. 1836
19150102 - I D. B. V:s sparbank 1630
19150102 - I härvarande kronohäkte 1703
19150102 - Kriget. 1688
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 3175
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 2880
19150102 - Riksbanksvinsten 1648
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 1705
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 2561
19150102 - Till häradsdomare 1573
19150102 - Till underlöjtnanter 1531
19150102 - Tulluppbörden 1536
19150102 - Visby. Det nya året 2676
19150104 - A. S. Frykman. 2559
19150104 - Ändring af Valars fyr. 2560
19150104 - Ändtligen kyla. 2453
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 1657
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 1529
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1527
19150104 - Borgenärerna 1518
19150104 - Britternas klockboj 2778
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 1450
19150104 - Död. Ivar Klafver. 1550
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 1461
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 1383
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 1332
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 1328
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 1350
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 1358
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 2445
19150104 - Ett minornas offer ? 2281
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 1334
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 1322
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2426
19150104 - Förbud mot flundrefiske 2328
19150104 - Från landsbygden. Vall. 2290
19150104 - Från sjön. 2155
19150104 - Hafvet ger åter. 2291
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2143
19150104 - Kriget. 1297
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2187
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2156
19150104 - Passagerarelista. 2209
19150104 - Rådstupredikan 3867
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1978
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 3926
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1966
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1949
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1878
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1996
19150104 - Till statsgeologer 1904
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1953
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1925
19150104 - Visby Biografteater. 1419
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1189
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1210
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1193
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1196
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1225
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1871
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1827
19150105 - Fältkrigsrätt 1866
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1877
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2274
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1228
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1279
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1235
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1192
19150105 - Lysning 1245
19150105 - Nya släktnamn. 1976
19150105 - Prosit Neujahr! 1272
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1275
19150105 - Sextiett år 1989
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1933
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2025
19150105 - Sliteångaren Othem, 2102
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 2189
19150105 - Tack för godt arbete. 2373
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 3598
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 10069
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 5014
19150107 - A. A. Leatz död. 3507
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2480
19150107 - Båtarna. 12929
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 2497
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 1630
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 1623
19150107 - Entreprenadauktion 2171
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 11317
19150107 - Förlofningar. 4355
19150107 - Från hamnen. 2520
19150107 - G. Wahlberg död. 2464
19150107 - I Konkurs 3746
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 10818
19150107 - Kriget. 2571
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 3339
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 7756
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 3131
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 2334
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 3254
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1315
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1940
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 1314
19150107 - Sirius Biografteater. 1432
19150107 - Sjuttio år 1882
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 2497
19150107 - Som andre lärare 2435
19150107 - Söndagsskolfest 1952
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 4085
19150107 - Student- och realskolexamina. 1939
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1997
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 3588
19150107 - Tillkännagifvande. 2619
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 9244
19150107 - Vid inställelse 3168
19150107 - Vintern har kommit. 2191
19150107 - Visby Biografteater. 1545
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 2215
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 1410
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 1334
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1238
19150108 - Borgenärerna 1180
19150108 - Bröllop 1237
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1272
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1162
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1160
19150108 - E. Maddison 1118
19150108 - Exekutiv auktion. 1167
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1174
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1186
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1304
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1122
19150108 - Födde och döde i Visby. 1197
19150108 - Förbud. 1220
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 2481
19150108 - Från sjön. 1861
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1331
19150108 - Hamnarna. 1213
19150108 - Hedersgåfva. 1311
19150108 - Kriget. 1184
19150108 - Mazettis 1151
19150108 - Passagerarelista. 2007
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1838
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1323
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1880
19150108 - Vinterväder. 1341
19150108 - Visby torgpris. 1195
19150109 - Allmänna läroverken. 2232
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1805
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1799
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1164
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1322
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1352
19150109 - Drätselkammaren 1765
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1851
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1246
19150109 - Från sjön. 1872
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1217
19150109 - Kriget. 1302
19150109 - Med Ansökan 1814
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2036
19150109 - Mönstring förrättas 1174
19150109 - På sin 70-årsdag 1893
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1843
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1824
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1812
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1822
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1259
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1908
19150109 - Smörmarknaden. 1850
19150109 - Stadsfullmätige 1203
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1799
19150109 - Tyska trupper 1269
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1904
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1837
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1813
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1824
19150109 - Vintervädret fortfar 1776
19150111 - Årsdagar. 1946
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1251
19150111 - En anslående julfest 1780
19150111 - Fastlandsbeväringen 1808
19150111 - Från hamnen. 1788
19150111 - Från sjön. 1861
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1882
19150111 - Hastigt dödsfall. 1785
19150111 - Jordfästning 1810
19150111 - Kriget. 1216
19150111 - Länsstyrelsen. 1820
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1832
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1783
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1797
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 1703
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1768
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1800
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 1717
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1214
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1921
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 1727
19150111 - Slädparti 1803
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 1728
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1794
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 1709
19150111 - Till grafvens frid 1816
19150111 - Till landtmannaskolan 2135
19150111 - Töväder med regn och slask 1964
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1227
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1867
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1221
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1160
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1194
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1127
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1177
19150112 - Entrepremadauktion 1267
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1832
19150112 - Från sjön. 1818
19150112 - Kaffebjudning 1829
19150112 - Kälkbacksåkningen 1926
19150112 - Kriget. 1245
19150112 - Major Leatz griftefärd 1964
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1926
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2098
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 1474
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1251
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1916
19150112 - Slädföret 1762
19150112 - Tingspredikan 1840
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1808
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1248
19150113 - Afliden åldring. 1972
19150113 - Allm. läroverken. 1756
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1922
19150113 - Arfsynd, 1970
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1786
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1781
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1766
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1250
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1210
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1181
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1219
19150113 - Domkapitlet 1721
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 1734
19150113 - Falskt alarm 1759
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1742
19150113 - Från hamnen. 1919
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1750
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1755
19150113 - I sitt 60:de år 1744
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 1648
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 1715
19150113 - Interpellation. 1733
19150113 - Kriget 1157
19150113 - Landtmannavecka 1742
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1763
19150113 - Minfaran. 1776
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 1712
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1842
19150113 - Passagerarelista. 1721
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1169
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1760
19150113 - Som instruktör 1749
19150113 - Stadsfullmäktige 1730
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1755
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1145
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1751
19150113 - Temperatur och lufttryck 1110
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 1697
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1716
19150113 - Till vice ordförande 1706
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1781
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1126
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1148
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1157
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1126
19150114 - Ett godt slädfölje 1720
19150114 - Från sjön. 1772
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1994
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1297
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1778
19150114 - Kriget. 1144
19150114 - Lagfart 1761
19150114 - Landstormskurserna. 1719
19150114 - Neutralitetsvakten. 1834
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1723
19150114 - Passagerarelista. 1740
19150114 - Rapphönsen 1736
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1107
19150114 - Sirius Biografteater. 1719
19150114 - Sirius Biografteater. 1276
19150114 - Temperatur och lufttryck 1954
19150114 - Till riksdagen 1884
19150114 - Tjänstledighet 1792
19150114 - Vedboden 1747
19150114 - Vintersporten i Visby 1729
19150114 - Visby Biografteater. 1739
19150114 - Visby Biografteater. 1296
19150114 - Visby friförsamling 1772
19150116 - Ångf. Klintehamn 1713
19150116 - Ett biografdrama, 1812
19150116 - Hamndirektionen 1739
19150116 - I den interimistiska turtabellen 1682
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1079
19150116 - Kriget. 1183
19150116 - Mellan lif och död 1768
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1731
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1891
19150116 - Red. af G. A 1714
19150116 - Sårade belgiska soldater 1097
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1122
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1697
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1044
19150116 - Temperatur och lufttryck 1688
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1686
19150116 - Venia 1707
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1717
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1713
19150118 - 85 år. 1743
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 1674
19150118 - Åter natturer? 1671
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 1605
19150118 - Död i främmande land. 1791
19150118 - En ansökan om anslag 1712
19150118 - Ett svagt tecken 1656
19150118 - Femtio år 1750
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 1656
19150118 - Från landsbygden. 1717
19150118 - Från Stenkyrka 1716
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 1653
19150118 - I första förslagsrummet 1747
19150118 - Konkursernas antal 1687
19150118 - Neutralitetsvakten. 1708
19150118 - Ny skolkökskurs 1741
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1717
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1694
19150118 - Pensionsmöte 1641
19150118 - Prästerligt förordnande. 1624
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 1581
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1644
19150118 - Som inspektör 1737
19150118 - Till ordförande 1668
19150118 - Till sjukbesökare 1668
19150118 - Vintern har åter knäppt till 1654
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1213
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 1633
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1089
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1058
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1103
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1019
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1019
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1078
19150119 - Död. Olof Larsson. 1123
19150119 - E. o. kommunalstämma 1636
19150119 - En nioårig gosse, 1618
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 1621
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1055
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 1616
19150119 - Kriget. 1042
19150119 - Minfaran utanför Landsort 1645
19150119 - Munhygienens betydelse 1613
19150119 - Neutralitetsvakten. 1610
19150119 - Olycksfall i halkan. 1622
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1661
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1825
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1066
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1680
19150119 - Stipendium. 1685
19150119 - Temperatur och lufttryck 1612
19150119 - Till ordförande 1754
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 1665
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 1760
19150119 - Venia 1755
19150119 - Vikarie 1095
19150120 - Apoteken. 1713
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1102
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1056
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1068
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1055
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1100
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1012
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 1606
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 1695
19150120 - Femtio år 1636
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1677
19150120 - Förlofning 1592
19150120 - Från landsbygden. 1685
19150120 - Från sjön. 1713
19150120 - Genom offentlig auktion 1216
19150120 - I aktiebolagsregistret 1860
19150120 - Kriget. 1102
19150120 - Lysning till äktenskap 1623
19150120 - Mossodlare på Gotland 1594
19150120 - Offentlig auktion. 1094
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 1580
19150120 - Omslag i vädret 1626
19150120 - Postverket. 1917
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2154
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1110
19150120 - Sjuttiotre år 1696
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 1596
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 1614
19150120 - Stor Auktion 1047
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1158
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 1698
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 1592
19150121 - Apoteket i Hemse 1695
19150121 - Ättling af gamla Gotland 1645
19150121 - Audiens hos konungen 1633
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1043
19150121 - En högtidlig begrafning 1653
19150121 - Fältkrigsrätt 1657
19150121 - Folkskoleväsendet. 1588
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 1629
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 1583
19150121 - Från domkapitlet. 1641
19150121 - Från hamnen. 1626
19150121 - Från Sjön. 1594
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1700
19150121 - Halkan 1642
19150121 - Hundskatt 1028
19150121 - Ingen nämvärd förändring 1612
19150121 - Jordfästningen 1664
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 1710
19150121 - Kriget. 1070
19150121 - Passagerarelista. 1562
19150121 - Rikstelefonen 1625
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1050
19150121 - Silferbröllop 1693
19150121 - Sirius Biografteater. 1209
19150121 - Skolrådet 1587
19150121 - Slite. 1671
19150121 - Sliteångaren Othem, 1578
19150121 - Som extra polisman 1649
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1016
19150121 - Tjänstledighet 1688
19150121 - Venia 1665
19150121 - Vinterpostföringen. 1566
19150121 - Visby Biografteater. 1199
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1059
19150122 - Auktion 1066
19150122 - Auktion å virke och ved. 1037
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1067
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1090
19150122 - Bonniers månadshäften 1582
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1010
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1022
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 992
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1016
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1044
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 1712
19150122 - Extra skolmöte 1019
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1036
19150122 - Från hamnen. 1608
19150122 - Genom auktion, 1055
19150122 - Genom offentlig auktion, 1182
19150122 - Hamnuppbörden 1594
19150122 - I här förda föreningsregister 1057
19150122 - Knut Arnelius 1595
19150122 - Kriget. 1065
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 1603
19150122 - Militärbefälhafvaren 1540
19150122 - På Visbybiografen 1692
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1091
19150122 - Skogsauktion. 1096
19150122 - Tänk på småfåglarna! 1601
19150122 - Temperatur och lufttryck 1540
19150122 - Till sekreterare 1615
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 1579
19150122 - Ur dagens post. 1094
19150122 - Venia 1658
19150123 - Arbetareföreningens 1613
19150123 - Auktion i Buttle. 1083
19150123 - Auktion. 1132
19150123 - Dagens postbåt 1662
19150123 - Domkapitlets yttrande 1627
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 1566
19150123 - Fårösunds framtid. 1661
19150123 - Femtio år 1603
19150123 - För utevaro 1673
19150123 - Gotlands missionsförening 1572
19150123 - Kriget. 1046
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 1638
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 1590
19150123 - Passagerarelista. 1549
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 1572
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1016
19150123 - Temperatur och lufttryck 1605
19150123 - Tyska härförare. 1030
19150123 - Ur dagens post. 1046
19150123 - Vinterpostfarten. 1511
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 1605
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 1654
19150125 - Borgenärerna 1132
19150125 - Bröderna Gullbergs 1660
19150125 - Deltagande. Helge. 991
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 984
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 972
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 922
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1017
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1028
19150125 - Dödsfall. 1820
19150125 - För lösdrifveri 1619
19150125 - Från hamnen. 1792
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 1619
19150125 - Genom auktion 1049
19150125 - Högre allmänna läroverket. 1547
19150125 - Konkursärende. 1702
19150125 - Kriget. 1000
19150125 - Legala notiser. 1042
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 1610
19150125 - På 50-årsdagen 1561
19150125 - Sällskapet G. G. 1587
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1017
19150125 - Skogsauktion. 1035
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 1582
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1763
19150125 - Slädföret 1592
19150125 - Som adjungerad ledamot 1779
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1584
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 1663
19150125 - T. f. växelprotestant. 1694
19150125 - Temperatur och lufttryck 1674
19150125 - Visby skyttegille 1626
19150125 - Visby teater 1582
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1493
19150126 - Årsfest 1684
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1034
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 990
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1655
19150126 - Från Sjön. 1614
19150126 - Halare än någonsin 1658
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1645
19150126 - Kriget. 1021
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 1625
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 1618
19150126 - På villande haf. 1642
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1006
19150126 - Temperatur och lufttryck 1507
19150126 - Ur dagens post. 996
19150126 - Visbybion 1570
19150127 - A-klassarnas krigslön. 1651
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 1738
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1699
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1574
19150127 - Död. Carl Procopée. 998
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1081
19150127 - Död. Helena Johansson. 1008
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 930
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 966
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 964
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 1606
19150127 - En häst stupade 1577
19150127 - Ett rikligt snöfall 1549
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 1631
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 1649
19150127 - Femtio år 1649
19150127 - Förre telegrafdirektören 1958
19150127 - Från hamnen. 1874
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1890
19150127 - Genom offentlig auktion 1311
19150127 - Halkan i våra gator 1588
19150127 - Hälsovårdsnämden 1796
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1625
19150127 - Kejsar Wilhelm 1161
19150127 - Kriget. 1111
19150127 - Offentlig auktion. 1230
19150127 - Passagerarelista. 1776
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1560
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1555
19150127 - Postverket. 1800
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 958
19150127 - Som chefläkare 1798
19150127 - Svea hofrätt 1942
19150127 - Temperatur och lufttryck 1702
19150127 - Ur dagens post. 1165
19150127 - Vedauktion. 1177
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1720
19150128 - Auktion å virke och ved 1002
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 901
19150128 - Död. August Olofsson. 1134
19150128 - Död. Carl Procopée. 1141
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 1580
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1051
19150128 - Femtio år 1779
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1823
19150128 - I här förda handelsregister 1144
19150128 - I och omkring kriget. 924
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 1613
19150128 - Kriget. 1123
19150128 - Passagerarelista. 1739
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1575
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 901
19150128 - Sjökaptenssociteten 1562
19150128 - Temperatur och lufttryck 1516
19150128 - Till hospitalsläkare 1590
19150128 - Till kronoarrendator 1732
19150128 - Tjänstledighet 1711
19150128 - Vid inställelse 1728
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1556
19150129 - Auktion. 1121
19150129 - Borgenärerna 1149
19150129 - Dagsbåten, 979
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 978
19150129 - Död. Maria. 1099
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1066
19150129 - Efterlysta 1697
19150129 - Fältkrigsrätt, 1041
19150129 - Fastighetsauktion. 876
19150129 - Femtio år 1650
19150129 - Femtio år fylde 1008
19150129 - Femtiofem år 797
19150129 - Födde och döde i Visby. 858
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1705
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1689
19150129 - Genom auktion 849
19150129 - Genom offentlig auktion. 802
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 878
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 958
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1000
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1452
19150129 - Kriget. 1005
19150129 - Landshöfding Roos 996
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1472
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 817
19150129 - Sjökaptenssociteten 1657
19150129 - Stor Auktion 1068
19150129 - Temperatur och lufttryck 1394
19150129 - Till hospitalsläkare 1406
19150129 - Till kronoarrendator 1613
19150129 - Tjänstledighet 1614
19150129 - Ur dagens post. 1010
19150129 - Vedauktion. 1017
19150129 - Vid inställelse 1600
19150129 - Vigsel 993
19150130 - Aflagd examen. 1604
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1723
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1122
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 969
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1379
19150130 - Fångtransport 1545
19150130 - Från ordensvärlden. 1417
19150130 - Kriget. 952
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 959
19150130 - Passagerarelista. 1571
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1340
19150130 - Pensionskonferens 1610
19150130 - Räfskinnen 1599
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 773
19150130 - Temperatur och lufttryck 1373
19150130 - Till kapten 1573
19150130 - Till två månaders fängelse 1455
19150130 - Ur dagens post. 922
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1513
19150130 - Vinterpostfarten. 1611
19150130 - Visby Biografteater. 791
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1411
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 889
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 840
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 659
19150201 - Auktion. 889
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 838
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 882
19150201 - Död. Clara Cecilia. 805
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 798
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 703
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 820
19150201 - En hemsk olyckshändelse 763
19150201 - Fältskjutning. 622
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 745
19150201 - För i värnpliktslagen 648
19150201 - Från hamnen. 761
19150201 - Gotlands militärförening 741
19150201 - I D. B. V:s sparbank 728
19150201 - I härvarande kronohäkte 751
19150201 - I sitt 70:de år 726
19150201 - Kriget. 767
19150201 - Legala notiser. 720
19150201 - Lönetillskott till vikarier 676
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 578
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 736
19150201 - Passagerarelista. 729
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 606
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 625
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 649
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 735
19150201 - Skogsauktion. 733
19150201 - Temperatur och lufttryck 616
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 669
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 636
19150201 - Visborgs fältridtklubb 753
19150201 - Visby Biografteater. 739
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 725
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 775
19150202 - Dödsfall. 706
19150202 - En trefligt slädparti 820
19150202 - Femtio år 844
19150202 - Förestående chefskifte 723
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 845
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 694
19150202 - Kriget. 852
19150202 - Passagerarelista. 1447
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 789
19150202 - Sliteångaren Othem 871
19150202 - Stor Auktion 861
19150202 - Temperatur och lufttryck 671
19150202 - Till folkekollärare 693
19150202 - Till löjtnant 623
19150202 - Ur dagens post. 762
19150202 - Väghinder. 854
19150202 - Våra biografer 793
19150202 - Vinterpostfarten. 710
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 606
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 687
19150203 - Auktion. 730
19150203 - Dagens postbåt, 683
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 606
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 678
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 727
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 680
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 672
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 678
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 672
19150203 - Från landsbygden. Linde. 758
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 771
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 674
19150203 - K. m:t har bifallit 831
19150203 - Kriget. 847
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1395
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 996
19150203 - Passagerarelista. 750
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 684
19150203 - Sjuttio år 714
19150203 - Som adjungerad ledamot 829
19150203 - Temperatur och lufttryck 636
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 675
19150203 - Tulluppbörden 697
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 634
19150203 - Ur dagens post. 707
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 789
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 664
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 631
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 610
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 634
19150204 - Borgenärerna 706
19150204 - Ded skadade återstäld. 696
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 756
19150204 - För första gången i elden. 1380
19150204 - Från hamnen. 770
19150204 - Från sjön. 711
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 630
19150204 - Kriget. 656
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 617
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 607
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 619
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 591
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 656
19150204 - Sjuttiofem år 577
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 617
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 640
19150204 - Temperatur och lufttryck 604
19150204 - Till sysslomän 568
19150204 - Vinterpostfarten. 591
19150205 - Ång. Åhus dödslista 591
19150205 - Auktion å skog. 701
19150205 - Auktion. 651
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 561
19150205 - Död. Jakob Olsson. 643
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 656
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 770
19150205 - En läkare med generals rang. 608
19150205 - En soldat med 97 sår. 616
19150205 - Fältkrigsrätt, 581
19150205 - Fältskjutning 662
19150205 - Femtio år 612
19150205 - Födde och döde i Visby. 606
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 597
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 623
19150205 - Fornfynd. 725
19150205 - Från landsbygden. Burs. 808
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 699
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 694
19150205 - Genom auktion, 668
19150205 - Kriget. 664
19150205 - Läkarekåren. 685
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 729
19150205 - Lösöreauktionen. 749
19150205 - Lotsångaren Vega, 722
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 700
19150205 - Offentlig auktion. 829
19150205 - Passagerarelista. 1354
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 782
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 668
19150205 - Temperatur och lufttryck 660
19150205 - Till grafvens frid 675
19150205 - Tysk härförare. 683
19150205 - Ur dagens post. 670
19150205 - Utnänningsrykte. 655
19150205 - Våra biografer 669
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 650
19150205 - Vinterpostfarten. 680
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 721
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1369
19150206 - Ång. Hansa, 718
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1406
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 795
19150206 - Död. Olof Godman. 792
19150206 - En festdag 690
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 673
19150206 - Ett understöd 767
19150206 - Fälttjänstöfningar 660
19150206 - Förlofning 637
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 679
19150206 - Från sjön. 595
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 627
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 730
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 643
19150206 - I Sitt 65:te år 706
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 813
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 642
19150206 - Kriget. 711
19150206 - Passagerarelista. 1370
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 729
19150206 - Skogsauktion. 690
19150206 - Stor Auktion 663
19150206 - Temperatur och lufttryck 634
19150206 - Till organist och folkskollärare 637
19150206 - Ur dagens post. 644
19150206 - Venia 620
19150206 - Vid fältkrigsrättens 661
19150208 - Antalet emigranter 571
19150208 - Auktion. 687
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 687
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 675
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 634
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 625
19150208 - Fältskjutning. 631
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 695
19150208 - Från landsbygden. Österby. 624
19150208 - Från sjön. 647
19150208 - Genom auktion 706
19150208 - Genom offentlig auktion 630
19150208 - I första förstagsrummet 606
19150208 - I konkurs 640
19150208 - Kriget. 677
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 664
19150208 - Passagerarelista. 1361
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 729
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1336
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 768
19150208 - Små sår... 753
19150208 - Snöplogen måste fram. 670
19150208 - Temperatur och lufttryck 629
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 631
19150208 - Vakansförordnande 650
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 592
19150208 - Visby kyrkotidning. 647
19150208 - Visby stadsmission 621
19150209 - Borgenärerna 791
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 628
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 706
19150209 - En nöjenas renässans synes 669
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 640
19150209 - Från sjön. 579
19150209 - Kriget. 675
19150209 - Krigsbilder. 703
19150209 - Långvarig hvilotid. 645
19150209 - Många processer. 650
19150209 - På grund af snötjocka 682
19150209 - Postverket. 750
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 1570
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 722
19150209 - Temperatur och lufttryck 682
19150209 - Vid inställelsen 722
19150210 - Ansvarsfrihet 685
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 674
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 651
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 595
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 629
19150210 - Dagens postbåt, 583
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 726
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 629
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 549
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 596
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 714
19150210 - E. MADDISON 577
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 634
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 621
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 724
19150210 - Från sjön. 638
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 783
19150210 - Hemse. 665
19150210 - Holger E. Nordahl död. 730
19150210 - I aktiebolagsregistret 632
19150210 - I sitt sjuttionde år 648
19150210 - Infäste 575
19150210 - Kriget. 594
19150210 - Kulspruteförsöken. 587
19150210 - Läkarekåren. 577
19150210 - Offentlig auktion 629
19150210 - Pilodling för korgflätning. 553
19150210 - Rektorsförordnande 588
19150210 - Skogsauktion. 619
19150210 - Stadsfullmäktige 564
19150210 - Temperatur och lufttryck 619
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 645
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 680
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 562
19150211 - Från sjön. 542
19150211 - Fransk härförare. 571
19150211 - Hemse. 592
19150211 - Kriget. 601
19150211 - Krigsbilder. 584
19150211 - Kustartilleriets indelning. 628
19150211 - Lagfart 576
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 618
19150211 - Som lagfaren ledamot 602
19150211 - Som tillfälligt biträde 590
19150211 - Temperatur och lufttryck 577
19150211 - Till suppleant för ordföranden 620
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 632
19150212 - Auktion å skog. 642
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 640
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 685
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 634
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 604
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 637
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 639
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 672
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 712
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 653
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 734
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 630
19150212 - Domkapitlet har bifallit 760
19150212 - Fältskjutning 626
19150212 - Födde och Döde i Visby. 605
19150212 - Föreningen för understöd 607
19150212 - Från landsbygden. När. 782
19150212 - Kriget. 633
19150212 - Lärbro Skyttegille 721
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 758
19150212 - Lösöreauktion. 689
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 760
19150212 - Offentlig auktion. 720
19150212 - Passagerarelista. 1422
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 787
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 919
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 674
19150212 - Sjuttiotre år 725
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 635
19150212 - Temperatur och lufttryck 678
19150212 - Till befälharvare 690
19150212 - Två nya arbeten 608
19150212 - Uppbördsstämmor 662
19150212 - Ur dagens post. 690
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 773
19150212 - Vinterpostfarten. 626
19150212 - Vinterturer. 658
19150212 - Visby biografens 906
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 791
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1388
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2028
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1398
19150213 - Dagens postbåt, 1344
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1891
19150213 - En allvarsam olycka, 1500
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1839
19150213 - Fartygsauktion. 1481
19150213 - Fodret får bortföras. 2019
19150213 - Från de östra slagfälten. 1589
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1631
19150213 - Från sjön. 1420
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2028
19150213 - Hjältegrafvar 1424
19150213 - I styrelsen 1344
19150213 - Karl Liljeborg, 1396
19150213 - Kriget. 1658
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1684
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1388
19150213 - Postkontoret i Visby 1372
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1417
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1557
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1441
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1666
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1468
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1502
19150213 - Temperatur och lufttryck 1450
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2031
19150213 - Till ordförande 1419
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1815
19150213 - Upprop. 1534
19150213 - Visby-Bios 1496
19150215 - Afsked 1473
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1836
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1468
19150215 - Böndagar 1916. 1797
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1514
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1347
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1622
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1892
19150215 - Från odlingslånefonden 1557
19150215 - Gotlands biodlaretörening 1564
19150215 - Historien om de förtennade 1405
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1405
19150215 - Hospitalen. 1463
19150215 - Hvems är kofferten? 1457
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1418
19150215 - I urarfva konkurs 1487
19150215 - Inställelse 1601
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1533
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1567
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2046
19150215 - Passagerarelista. 1538
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 1642
19150215 - Rektorsförordnande 1404
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1411
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1382
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1824
19150215 - Till folkskollärare 1456
19150215 - Till kommendörkapten 1419
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1467
19150215 - Vid första förhöret 1423
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1391
19150215 - Vid skolköket i Visby 1390
19150215 - Vinterbåtarna. 1402
19150215 - Visby Varpklubb 1439
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1299
19150216 - Dagens postbåt 1409
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1358
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1955
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1353
19150216 - EKE, 15 februari. 1456
19150216 - Fridlysningstid 1454
19150216 - Kollekt 1504
19150216 - Passagerarelista. 1429
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1393
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1415
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1403
19150216 - Temperatur och lufttryck 1399
19150216 - Till revisor 1423
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1386
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1511
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1404
19150217 - Det var ingen mina. 1558
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1450
19150217 - Förlofning 1413
19150217 - Från hamnen. 1401
19150217 - Från sjön. 1431
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1351
19150217 - Gotlands nation 1616
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1381
19150217 - I aktiebolagsregistret 1612
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1419
19150217 - Passagerarelista. 1412
19150217 - Postångaren Polhem 1309
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1451
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1314
19150217 - Stadens markprocesser. 1371
19150217 - Till sin hedersledamot 1483
19150217 - Värdefull auktion. 1523
19150217 - Venia 1487
19150217 - Visby teater. 1560
19150218 - De svenska badorterna 745
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 697
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 749
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 683
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 721
19150218 - Enskild fältskjutning 681
19150218 - Fältkrigsrätt 658
19150218 - Femtio år 626
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 789
19150218 - Från landsbygden. Garda. 703
19150218 - Från sjön. 619
19150218 - Härmed infordras 663
19150218 - Kriget. 637
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 617
19150218 - Minnesgåfva. 610
19150218 - Pengar i gömmorna. 626
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 693
19150218 - Statsbidraget 661
19150218 - Temperatur och lufttryck 665
19150218 - Till adjungerad ledamot 777
19150218 - Till öfverstelötnant 604
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 842
19150218 - Venia 731
19150219 - Ång. Klintehammn 708
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 715
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 700
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 657
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 705
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 705
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 686
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 784
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 715
19150219 - Borgerligt äktenskap 709
19150219 - Dagens postbåt, 630
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 772
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 709
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 899
19150219 - Död. Olof Thomsson. 799
19150219 - Enskild fältskjutning 685
19150219 - Fältkrigsrätt, 657
19150219 - Födde och Döde i Visby. 855
19150219 - Förlofning 632
19150219 - Från domkapitlet. 896
19150219 - Från sjön. 913
19150219 - Genom offentlig auktion, 875
19150219 - Gotlands fiskare. 1173
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 632
19150219 - Kriget. 870
19150219 - Lastångaren Othem, 906
19150219 - Lösöreauktion. 830
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 911
19150219 - Neutralitetsmärket. 1554
19150219 - Passagerarelista. 821
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 871
19150219 - Ronehamn. 949
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 872
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 976
19150219 - Smittfritt. 827
19150219 - Temperatur och lufttryck 930
19150219 - Trafikinkomsterna 840
19150219 - Ur dagens post. 875
19150219 - Värdefull auktion. 831
19150219 - Visby Bio 1062
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1019
19150220 - Årsdagar. 904
19150220 - Åt Gotlands fornsal 881
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 983
19150220 - Den sista färden. 894
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 953
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 937
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 878
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 882
19150220 - En intensiv tjocka 885
19150220 - Fartygsauktion. 925
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 904
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 959
19150220 - Från sjön. 874
19150220 - I här förda föreningsregister 751
19150220 - Kriget. 865
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 900
19150220 - Major Ernst Hellgren 853
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 959
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1024
19150220 - Temperatur och lufttryck 971
19150220 - Till poststationsföreståndare 968
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1061
19150222 - Afsked 715
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1050
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1033
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 960
19150222 - Död. ANNA. 969
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 909
19150222 - Egendomsaffär. 916
19150222 - En obemannad fiskebåt 998
19150222 - En pensionsfråga. 883
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1057
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1141
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1139
19150222 - Från hamnen. 1186
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1215
19150222 - Från sjön. 1170
19150222 - Kriget. 1191
19150222 - Landshöfding Roos 1040
19150222 - Legala notiser. 1121
19150222 - Ny skolkökskurs 1064
19150222 - Passagerarelista. 1166
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1204
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1199
19150222 - Tandläkareexamen 1081
19150222 - Telegrafverket. 1053
19150222 - Temperatur och lufttryck 1146
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1059
19150222 - Till underläkare 1009
19150222 - Tjockan och båtarna. 914
19150222 - Värdefull auktion. 964
19150222 - Vårtecken. 888
19150222 - Visborgs fältridtklubb 872
19150222 - Visby Bio. 1073
19150222 - Visby skyttegille 1106
19150223 - Auktion å rotfrukter. 964
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1011
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 967
19150223 - Femtio år 1067
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1022
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 959
19150223 - Från sjön. 972
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 985
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 964
19150223 - Kriget. 980
19150223 - Krigsbilder. 936
19150223 - Militärbegrafning 912
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 953
19150223 - På epidemisjukhuset 963
19150223 - Passagerarelista. 878
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 892
19150223 - Temperatur och lufttryck 906
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 912
19150223 - Tysk härförare. 797
19150223 - Ur dagens post. 1027
19150223 - Vinterpostfarten. 1009
19150223 - Visby automataktiebolag 960
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 836
19150224 - Auktion å ved och takspån 884
19150224 - Bröllop 820
19150224 - Dalhems landstormsförening 1080
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 938
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 893
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 884
19150224 - Fårösund. 953
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 942
19150224 - Från hamnen. 976
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 984
19150224 - Från sjön. 909
19150224 - Genom auktion 902
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 910
19150224 - Kriget. 905
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 813
19150224 - Lösöreauktion. 864
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 884
19150224 - Passagerarelista. 758
19150224 - Ronehamn. 967
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 984
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 901
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 924
19150224 - Temperatur och lufttryck 933
19150224 - Till ord. poliskonstapel 943
19150224 - Till vik. folkskollärare 980
19150224 - Ur dagens post. 957
19150225 - Ång. Klintehamn, 783
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 955
19150225 - Auktion å virke och ved 931
19150225 - Beviljadt odlingslån. 796
19150225 - Borgenärerna 863
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 853
19150225 - Domkapitlet 763
19150225 - En lönefråga. 662
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 822
19150225 - Från landsbygden. Halla. 948
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 878
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 939
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 929
19150225 - Från sjön. 913
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 817
19150225 - Inskrifningsrevisionen 682
19150225 - Kriget. 745
19150225 - Lysning 684
19150225 - Ny tandläkare. 832
19150225 - Påfven ber för freden. 873
19150225 - Såsom rymmare 792
19150225 - Sirius 998
19150225 - Temperatur och lufttryck 905
19150225 - Till telegrafkommissarie 773
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 943
19150225 - Ur dagens post. 927
19150225 - Visby Bio 1010
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 776
19150226 - Auktion å rotfrukter. 839
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 862
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 846
19150226 - Auktion i Helvi. 782
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 731
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 826
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 830
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 742
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 768
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 767
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 852
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 721
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 715
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 744
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 733
19150226 - Dagens postbåt 726
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 752
19150226 - En utställning 784
19150226 - Fastlandspost 746
19150226 - Födda. 759
19150226 - Från artillerikåren. 844
19150226 - Från landsbygden. Rute. 798
19150226 - I och om kriget. 695
19150226 - Kriget. 767
19150226 - Kungörelse. 889
19150226 - Lösöreauktion. 761
19150226 - Passagerarelista. 718
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 765
19150226 - Tack. Jansson. 753
19150226 - Temperatur och lufttryck 900
19150226 - Till öfverstelöjtnant 879
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 842
19150226 - Ur dagens post. 850
19150226 - Venia 998
19150227 - Anslag till skogsdikning. 779
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 914
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 823
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 755
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 791
19150227 - En bräckt skena 885
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 730
19150227 - Föreatåndaretjänsten 717
19150227 - Från domkapitlet. 907
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 736
19150227 - Från sjön. 717
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 755
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1017
19150227 - Kriget. 770
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 819
19150227 - Naturskydd. 875
19150227 - Passagerarelista. 872
19150227 - Sjuttiosex år 754
19150227 - Tack. LILY. 799
19150227 - Temperatur och lufttryck 936
19150227 - Tidigare post. 760
19150227 - Till jordbrukskonsulent 826
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 885
19150227 - Ur dagens post. 960
19150227 - Vinterpostfarten. 661