Trafikhinder å järnvägen

har vållats genom snöfallet igår så till vida, att det söderifrån inkommande morgontåget idag blef en timme försenadt.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4