Kyrkan och mobiliseringen.

T. f. kyrkoherden Axel Klint i Källunge har till domkapitlet anmält, att han är inkallad till fortsatt krigstjänstgöring 16 innev. januari. Beträffande möjligheten till permission har stälts i utsikt, att sådan kan beviljas Klint för sön- och helgdagar samt dessutom högst två söckendagar i månaden.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4