Firma G. Pettersson.

Snickeri & Möbelaffär.

Strands. Klintehamn. Tel. 36.
1923 startade innehavaren nuvarande firma. Han kom vid unga år i förvärvsarbete, sysslade med vedhuggning och hantlangning vid byggen och innehade platser vid mek. Verkstad och tunnbinderi i Skövde. Vid femton års ålder började han inom möbelindustrin och var knuten till denna i fyra år. 1910-1918 vistades fabrikör Pettersson i U. S. A. Och var efter hemkomsten verksam vid olika firmor och fabriker i möbelbranschen. Fastigheten, som inrymmer rörelsen, har egenhändigt uppförts av innehavaren. Utställningshallen är mycket stor, försedd med fyra skyltfönster och stilfull inredning. Fabriks- och verkstadslokalerna äro även rymliga samt utrustade med förstklassiga maskiner. Tillverkningen omfattar främst kvalitetsmöbler i olika utföranden, vilka även klädas och stoppas, armatur, sängkläder, mattor i stort urval, samt textilier. Firman utför i övrigt alla slags reparationsarbeten samt uppsättande av gardiner och markiser. En stor kundkrets gynnar företaget. Fastighetens taxeringsvärde är 11.600 kr. och brandförsäkringsvärdet uppgår till 35.000 kr.

Gustaf Adolf Walfrid Pettersson är född den 7 juli 1890 och son till muraren Johan August Pettersson o. h. h. Kristina f. Andersson. 1926 gifte han sig med Rosa Maria Ferdinanda Johansson. Barn: Carin Marianne, född 1938.