Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 1558
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 1628
19150102 - Begrafning 1606
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 2971
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 1600
19150102 - Död. Båtel Larsson. 1591
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 1618
19150102 - Död. Ida Nathorst. 1565
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 1602
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 1582
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 3693
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 3388
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3784
19150102 - Folkskolinspektören 1515
19150102 - Förlofning 1477
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1546
19150102 - Från sjön. 3400
19150102 - Hemse. 1679
19150102 - I D. B. V:s sparbank 1483
19150102 - I härvarande kronohäkte 1536
19150102 - Kriget. 1533
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 3011
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 2718
19150102 - Riksbanksvinsten 1499
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 1542
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 2431
19150102 - Till häradsdomare 1430
19150102 - Till underlöjtnanter 1391
19150102 - Tulluppbörden 1399
19150102 - Visby. Det nya året 2550
19150104 - A. S. Frykman. 2430
19150104 - Ändring af Valars fyr. 2398
19150104 - Ändtligen kyla. 2334
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 1514
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 1386
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1380
19150104 - Borgenärerna 1380
19150104 - Britternas klockboj 2649
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 1327
19150104 - Död. Ivar Klafver. 1419
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 1325
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 1257
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 1223
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 1230
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 1222
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 1249
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 2335
19150104 - Ett minornas offer ? 2174
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 1219
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 1217
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2318
19150104 - Förbud mot flundrefiske 2225
19150104 - Från landsbygden. Vall. 2206
19150104 - Från sjön. 2076
19150104 - Hafvet ger åter. 2190
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2058
19150104 - Kriget. 1197
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2100
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2066
19150104 - Passagerarelista. 2118
19150104 - Rådstupredikan 3749
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1892
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 3716
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1879
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1870
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1786
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1907
19150104 - Till statsgeologer 1818
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1864
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1837
19150104 - Visby Biografteater. 1314
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1105
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1118
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1105
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1105
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1135
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1788
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1738
19150105 - Fältkrigsrätt 1785
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1799
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2171
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1141
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1183
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1141
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1103
19150105 - Lysning 1164
19150105 - Nya släktnamn. 1897
19150105 - Prosit Neujahr! 1169
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1183
19150105 - Sextiett år 1907
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1852
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1936
19150105 - Sliteångaren Othem, 2003
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 2077
19150105 - Tack för godt arbete. 2253
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 3350
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 9328
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 4707
19150107 - A. A. Leatz död. 3382
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2224
19150107 - Båtarna. 12147
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 2231
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 1479
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 1475
19150107 - Entreprenadauktion 1942
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 10566
19150107 - Förlofningar. 4139
19150107 - Från hamnen. 2399
19150107 - G. Wahlberg död. 2335
19150107 - I Konkurs 3500
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 9972
19150107 - Kriget. 2291
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 3078
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 7043
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 2874
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 2209
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 3104
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1200
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1838
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 1206
19150107 - Sirius Biografteater. 1332
19150107 - Sjuttio år 1786
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 2387
19150107 - Som andre lärare 2321
19150107 - Söndagsskolfest 1860
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 3965
19150107 - Student- och realskolexamina. 1846
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1897
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 3416
19150107 - Tillkännagifvande. 2360
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 8508
19150107 - Vid inställelse 2926
19150107 - Vintern har kommit. 2070
19150107 - Visby Biografteater. 1394
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 2099
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 1289
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 1226
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1136
19150108 - Borgenärerna 1091
19150108 - Bröllop 1146
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1173
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1073
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1059
19150108 - E. Maddison 1039
19150108 - Exekutiv auktion. 1072
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1072
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1086
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1216
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1032
19150108 - Födde och döde i Visby. 1102
19150108 - Förbud. 1121
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 2370
19150108 - Från sjön. 1785
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1234
19150108 - Hamnarna. 1119
19150108 - Hedersgåfva. 1207
19150108 - Kriget. 1091
19150108 - Mazettis 1061
19150108 - Passagerarelista. 1921
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1759
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1215
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1798
19150108 - Vinterväder. 1253
19150108 - Visby torgpris. 1102
19150109 - Allmänna läroverken. 2145
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1727
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1719
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1073
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1226
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1250
19150109 - Drätselkammaren 1692
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1773
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1151
19150109 - Från sjön. 1795
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1121
19150109 - Kriget. 1189
19150109 - Med Ansökan 1740
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 1944
19150109 - Mönstring förrättas 1077
19150109 - På sin 70-årsdag 1809
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1753
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1749
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1725
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1741
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1154
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1827
19150109 - Smörmarknaden. 1772
19150109 - Stadsfullmätige 1114
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1721
19150109 - Tyska trupper 1171
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1818
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1750
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1730
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1745
19150109 - Vintervädret fortfar 1699
19150111 - Årsdagar. 1866
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1149
19150111 - En anslående julfest 1704
19150111 - Fastlandsbeväringen 1725
19150111 - Från hamnen. 1711
19150111 - Från sjön. 1782
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1796
19150111 - Hastigt dödsfall. 1702
19150111 - Jordfästning 1727
19150111 - Kriget. 1125
19150111 - Länsstyrelsen. 1739
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1740
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1697
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1711
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 1621
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1690
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1721
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 1635
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1119
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1834
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 1647
19150111 - Slädparti 1724
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 1645
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1714
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 1625
19150111 - Till grafvens frid 1734
19150111 - Till landtmannaskolan 2052
19150111 - Töväder med regn och slask 1886
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1138
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1790
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1128
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1077
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1098
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1038
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1090
19150112 - Entrepremadauktion 1157
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1753
19150112 - Från sjön. 1735
19150112 - Kaffebjudning 1737
19150112 - Kälkbacksåkningen 1849
19150112 - Kriget. 1147
19150112 - Major Leatz griftefärd 1885
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1841
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2007
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 1337
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1152
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1843
19150112 - Slädföret 1666
19150112 - Tingspredikan 1753
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1737
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1159
19150113 - Afliden åldring. 1881
19150113 - Allm. läroverken. 1681
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1830
19150113 - Arfsynd, 1878
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1693
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1701
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1686
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1148
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1105
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1100
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1120
19150113 - Domkapitlet 1647
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 1649
19150113 - Falskt alarm 1683
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1666
19150113 - Från hamnen. 1828
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1665
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1680
19150113 - I sitt 60:de år 1672
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 1581
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 1641
19150113 - Interpellation. 1657
19150113 - Kriget 1067
19150113 - Landtmannavecka 1664
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1685
19150113 - Minfaran. 1703
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 1636
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1767
19150113 - Passagerarelista. 1647
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1082
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1680
19150113 - Som instruktör 1672
19150113 - Stadsfullmäktige 1657
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1677
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1060
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1670
19150113 - Temperatur och lufttryck 1031
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 1622
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1638
19150113 - Till vice ordförande 1624
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1712
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1050
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1065
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1075
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1047
19150114 - Ett godt slädfölje 1640
19150114 - Från sjön. 1697
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1922
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1193
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1709
19150114 - Kriget. 1056
19150114 - Lagfart 1681
19150114 - Landstormskurserna. 1648
19150114 - Neutralitetsvakten. 1757
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1649
19150114 - Passagerarelista. 1665
19150114 - Rapphönsen 1655
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1022
19150114 - Sirius Biografteater. 1649
19150114 - Sirius Biografteater. 1165
19150114 - Temperatur och lufttryck 1872
19150114 - Till riksdagen 1801
19150114 - Tjänstledighet 1717
19150114 - Vedboden 1677
19150114 - Vintersporten i Visby 1654
19150114 - Visby Biografteater. 1665
19150114 - Visby Biografteater. 1193
19150114 - Visby friförsamling 1688
19150116 - Ångf. Klintehamn 1647
19150116 - Ett biografdrama, 1730
19150116 - Hamndirektionen 1678
19150116 - I den interimistiska turtabellen 1612
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 993
19150116 - Kriget. 1090
19150116 - Mellan lif och död 1692
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1654
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1793
19150116 - Red. af G. A 1635
19150116 - Sårade belgiska soldater 1017
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1033
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1621
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 969
19150116 - Temperatur och lufttryck 1615
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1610
19150116 - Venia 1630
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1639
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1641
19150118 - 85 år. 1669
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 1596
19150118 - Åter natturer? 1596
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 1536
19150118 - Död i främmande land. 1714
19150118 - En ansökan om anslag 1640
19150118 - Ett svagt tecken 1579
19150118 - Femtio år 1669
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 1581
19150118 - Från landsbygden. 1636
19150118 - Från Stenkyrka 1641
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 1580
19150118 - I första förslagsrummet 1680
19150118 - Konkursernas antal 1606
19150118 - Neutralitetsvakten. 1627
19150118 - Ny skolkökskurs 1667
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1650
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1621
19150118 - Pensionsmöte 1568
19150118 - Prästerligt förordnande. 1551
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 1515
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1575
19150118 - Som inspektör 1668
19150118 - Till ordförande 1595
19150118 - Till sjukbesökare 1596
19150118 - Vintern har åter knäppt till 1580
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1124
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 1558
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1005
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 979
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1019
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 941
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 951
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 993
19150119 - Död. Olof Larsson. 1033
19150119 - E. o. kommunalstämma 1560
19150119 - En nioårig gosse, 1543
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 1550
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 973
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 1543
19150119 - Kriget. 960
19150119 - Minfaran utanför Landsort 1574
19150119 - Munhygienens betydelse 1538
19150119 - Neutralitetsvakten. 1540
19150119 - Olycksfall i halkan. 1556
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1594
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1736
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 982
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1608
19150119 - Stipendium. 1606
19150119 - Temperatur och lufttryck 1537
19150119 - Till ordförande 1672
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 1590
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 1668
19150119 - Venia 1684
19150119 - Vikarie 1005
19150120 - Apoteken. 1638
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1007
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 973
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 985
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 971
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1022
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 948
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 1538
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 1629
19150120 - Femtio år 1563
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1606
19150120 - Förlofning 1530
19150120 - Från landsbygden. 1596
19150120 - Från sjön. 1634
19150120 - Genom offentlig auktion 1121
19150120 - I aktiebolagsregistret 1796
19150120 - Kriget. 1017
19150120 - Lysning till äktenskap 1556
19150120 - Mossodlare på Gotland 1526
19150120 - Offentlig auktion. 1001
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 1501
19150120 - Omslag i vädret 1546
19150120 - Postverket. 1838
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2053
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1011
19150120 - Sjuttiotre år 1621
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 1515
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 1543
19150120 - Stor Auktion 966
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1073
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 1623
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 1522
19150121 - Apoteket i Hemse 1618
19150121 - Ättling af gamla Gotland 1564
19150121 - Audiens hos konungen 1555
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 961
19150121 - En högtidlig begrafning 1582
19150121 - Fältkrigsrätt 1587
19150121 - Folkskoleväsendet. 1515
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 1547
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 1518
19150121 - Från domkapitlet. 1567
19150121 - Från hamnen. 1563
19150121 - Från Sjön. 1513
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1629
19150121 - Halkan 1569
19150121 - Hundskatt 946
19150121 - Ingen nämvärd förändring 1539
19150121 - Jordfästningen 1597
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 1629
19150121 - Kriget. 986
19150121 - Passagerarelista. 1494
19150121 - Rikstelefonen 1552
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 967
19150121 - Silferbröllop 1619
19150121 - Sirius Biografteater. 1123
19150121 - Skolrådet 1521
19150121 - Slite. 1596
19150121 - Sliteångaren Othem, 1504
19150121 - Som extra polisman 1583
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 938
19150121 - Tjänstledighet 1607
19150121 - Venia 1587
19150121 - Vinterpostföringen. 1492
19150121 - Visby Biografteater. 1088
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 969
19150122 - Auktion 973
19150122 - Auktion å virke och ved. 946
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 981
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 991
19150122 - Bonniers månadshäften 1497
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 918
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 942
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 914
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 932
19150122 - Död. Olof Kurt August. 953
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 1634
19150122 - Extra skolmöte 948
19150122 - Födde och Döde i Visby. 955
19150122 - Från hamnen. 1538
19150122 - Genom auktion, 976
19150122 - Genom offentlig auktion, 1082
19150122 - Hamnuppbörden 1527
19150122 - I här förda föreningsregister 980
19150122 - Knut Arnelius 1528
19150122 - Kriget. 980
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 1536
19150122 - Militärbefälhafvaren 1466
19150122 - På Visbybiografen 1608
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1002
19150122 - Skogsauktion. 1011
19150122 - Tänk på småfåglarna! 1534
19150122 - Temperatur och lufttryck 1471
19150122 - Till sekreterare 1541
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 1507
19150122 - Ur dagens post. 1000
19150122 - Venia 1579
19150123 - Arbetareföreningens 1532
19150123 - Auktion i Buttle. 983
19150123 - Auktion. 1030
19150123 - Dagens postbåt 1589
19150123 - Domkapitlets yttrande 1560
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 1498
19150123 - Fårösunds framtid. 1582
19150123 - Femtio år 1535
19150123 - För utevaro 1602
19150123 - Gotlands missionsförening 1498
19150123 - Kriget. 962
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 1564
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 1515
19150123 - Passagerarelista. 1480
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 1499
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 938
19150123 - Temperatur och lufttryck 1532
19150123 - Tyska härförare. 954
19150123 - Ur dagens post. 967
19150123 - Vinterpostfarten. 1449
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 1536
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 1590
19150125 - Borgenärerna 1054
19150125 - Bröderna Gullbergs 1592
19150125 - Deltagande. Helge. 918
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 905
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 902
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 851
19150125 - Död. Josefina Katarina. 937
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 955
19150125 - Dödsfall. 1732
19150125 - För lösdrifveri 1555
19150125 - Från hamnen. 1719
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 1546
19150125 - Genom auktion 971
19150125 - Högre allmänna läroverket. 1479
19150125 - Konkursärende. 1626
19150125 - Kriget. 920
19150125 - Legala notiser. 964
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 1535
19150125 - På 50-årsdagen 1493
19150125 - Sällskapet G. G. 1517
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 939
19150125 - Skogsauktion. 964
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 1517
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1687
19150125 - Slädföret 1517
19150125 - Som adjungerad ledamot 1691
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1516
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 1590
19150125 - T. f. växelprotestant. 1621
19150125 - Temperatur och lufttryck 1606
19150125 - Visby skyttegille 1554
19150125 - Visby teater 1505
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1435
19150126 - Årsfest 1607
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 957
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 919
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1589
19150126 - Från Sjön. 1544
19150126 - Halare än någonsin 1589
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1569
19150126 - Kriget. 946
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 1549
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 1540
19150126 - På villande haf. 1554
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 931
19150126 - Temperatur och lufttryck 1435
19150126 - Ur dagens post. 930
19150126 - Visbybion 1496
19150127 - A-klassarnas krigslön. 1559
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 1646
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1635
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1501
19150127 - Död. Carl Procopée. 917
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 985
19150127 - Död. Helena Johansson. 932
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 857
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 886
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 893
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 1534
19150127 - En häst stupade 1501
19150127 - Ett rikligt snöfall 1485
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 1546
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 1577
19150127 - Femtio år 1564
19150127 - Förre telegrafdirektören 1890
19150127 - Från hamnen. 1808
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1812
19150127 - Genom offentlig auktion 1225
19150127 - Halkan i våra gator 1518
19150127 - Hälsovårdsnämden 1720
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1555
19150127 - Kejsar Wilhelm 1079
19150127 - Kriget. 1044
19150127 - Offentlig auktion. 1142
19150127 - Passagerarelista. 1700
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1478
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1486
19150127 - Postverket. 1739
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 882
19150127 - Som chefläkare 1727
19150127 - Svea hofrätt 1860
19150127 - Temperatur och lufttryck 1620
19150127 - Ur dagens post. 1089
19150127 - Vedauktion. 1107
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1638
19150128 - Auktion å virke och ved 918
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 820
19150128 - Död. August Olofsson. 1051
19150128 - Död. Carl Procopée. 1049
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 1493
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 961
19150128 - Femtio år 1707
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1747
19150128 - I här förda handelsregister 1060
19150128 - I och omkring kriget. 859
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 1541
19150128 - Kriget. 1046
19150128 - Passagerarelista. 1668
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1492
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 828
19150128 - Sjökaptenssociteten 1496
19150128 - Temperatur och lufttryck 1449
19150128 - Till hospitalsläkare 1502
19150128 - Till kronoarrendator 1654
19150128 - Tjänstledighet 1646
19150128 - Vid inställelse 1661
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1481
19150129 - Auktion. 1033
19150129 - Borgenärerna 1052
19150129 - Dagsbåten, 908
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 902
19150129 - Död. Maria. 1018
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 982
19150129 - Efterlysta 1621
19150129 - Fältkrigsrätt, 971
19150129 - Fastighetsauktion. 796
19150129 - Femtio år 1577
19150129 - Femtio år fylde 938
19150129 - Femtiofem år 729
19150129 - Födde och döde i Visby. 783
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1627
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1611
19150129 - Genom auktion 775
19150129 - Genom offentlig auktion. 724
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 787
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 885
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 903
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1381
19150129 - Kriget. 927
19150129 - Landshöfding Roos 914
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1395
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 747
19150129 - Sjökaptenssociteten 1588
19150129 - Stor Auktion 983
19150129 - Temperatur och lufttryck 1312
19150129 - Till hospitalsläkare 1332
19150129 - Till kronoarrendator 1548
19150129 - Tjänstledighet 1543
19150129 - Ur dagens post. 939
19150129 - Vedauktion. 944
19150129 - Vid inställelse 1529
19150129 - Vigsel 915
19150130 - Aflagd examen. 1523
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1655
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1039
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 894
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1315
19150130 - Fångtransport 1484
19150130 - Från ordensvärlden. 1354
19150130 - Kriget. 881
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 883
19150130 - Passagerarelista. 1504
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1272
19150130 - Pensionskonferens 1533
19150130 - Räfskinnen 1531
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 702
19150130 - Temperatur och lufttryck 1310
19150130 - Till kapten 1508
19150130 - Till två månaders fängelse 1378
19150130 - Ur dagens post. 846
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1436
19150130 - Vinterpostfarten. 1544
19150130 - Visby Biografteater. 718
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1339
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 825
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 768
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 591
19150201 - Auktion. 811
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 763
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 799
19150201 - Död. Clara Cecilia. 733
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 710
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 623
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 745
19150201 - En hemsk olyckshändelse 686
19150201 - Fältskjutning. 560
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 662
19150201 - För i värnpliktslagen 585
19150201 - Från hamnen. 701
19150201 - Gotlands militärförening 680
19150201 - I D. B. V:s sparbank 663
19150201 - I härvarande kronohäkte 686
19150201 - I sitt 70:de år 660
19150201 - Kriget. 693
19150201 - Legala notiser. 660
19150201 - Lönetillskott till vikarier 596
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 510
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 669
19150201 - Passagerarelista. 670
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 542
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 550
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 565
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 665
19150201 - Skogsauktion. 645
19150201 - Temperatur och lufttryck 552
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 593
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 561
19150201 - Visborgs fältridtklubb 676
19150201 - Visby Biografteater. 667
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 652
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 685
19150202 - Dödsfall. 632
19150202 - En trefligt slädparti 731
19150202 - Femtio år 760
19150202 - Förestående chefskifte 648
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 754
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 623
19150202 - Kriget. 770
19150202 - Passagerarelista. 1382
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 703
19150202 - Sliteångaren Othem 784
19150202 - Stor Auktion 775
19150202 - Temperatur och lufttryck 605
19150202 - Till folkekollärare 623
19150202 - Till löjtnant 556
19150202 - Ur dagens post. 689
19150202 - Väghinder. 756
19150202 - Våra biografer 699
19150202 - Vinterpostfarten. 635
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 539
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 617
19150203 - Auktion. 654
19150203 - Dagens postbåt, 606
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 534
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 611
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 651
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 607
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 600
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 596
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 592
19150203 - Från landsbygden. Linde. 681
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 698
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 609
19150203 - K. m:t har bifallit 749
19150203 - Kriget. 761
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1324
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 901
19150203 - Passagerarelista. 668
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 615
19150203 - Sjuttio år 644
19150203 - Som adjungerad ledamot 736
19150203 - Temperatur och lufttryck 568
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 601
19150203 - Tulluppbörden 616
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 563
19150203 - Ur dagens post. 639
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 698
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 586
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 561
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 546
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 570
19150204 - Borgenärerna 637
19150204 - Ded skadade återstäld. 625
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 683
19150204 - För första gången i elden. 1316
19150204 - Från hamnen. 695
19150204 - Från sjön. 640
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 571
19150204 - Kriget. 588
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 547
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 544
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 560
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 523
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 574
19150204 - Sjuttiofem år 512
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 545
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 572
19150204 - Temperatur och lufttryck 529
19150204 - Till sysslomän 498
19150204 - Vinterpostfarten. 526
19150205 - Ång. Åhus dödslista 525
19150205 - Auktion å skog. 621
19150205 - Auktion. 573
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 491
19150205 - Död. Jakob Olsson. 571
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 577
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 689
19150205 - En läkare med generals rang. 534
19150205 - En soldat med 97 sår. 539
19150205 - Fältkrigsrätt, 518
19150205 - Fältskjutning 586
19150205 - Femtio år 544
19150205 - Födde och döde i Visby. 529
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 526
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 542
19150205 - Fornfynd. 638
19150205 - Från landsbygden. Burs. 706
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 622
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 609
19150205 - Genom auktion, 590
19150205 - Kriget. 593
19150205 - Läkarekåren. 607
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 642
19150205 - Lösöreauktionen. 669
19150205 - Lotsångaren Vega, 643
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 624
19150205 - Offentlig auktion. 741
19150205 - Passagerarelista. 1284
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 696
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 605
19150205 - Temperatur och lufttryck 590
19150205 - Till grafvens frid 603
19150205 - Tysk härförare. 608
19150205 - Ur dagens post. 591
19150205 - Utnänningsrykte. 581
19150205 - Våra biografer 589
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 571
19150205 - Vinterpostfarten. 611
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 647
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1290
19150206 - Ång. Hansa, 638
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1335
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 716
19150206 - Död. Olof Godman. 687
19150206 - En festdag 608
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 599
19150206 - Ett understöd 680
19150206 - Fälttjänstöfningar 590
19150206 - Förlofning 565
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 597
19150206 - Från sjön. 520
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 554
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 657
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 570
19150206 - I Sitt 65:te år 622
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 731
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 571
19150206 - Kriget. 642
19150206 - Passagerarelista. 1299
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 642
19150206 - Skogsauktion. 616
19150206 - Stor Auktion 589
19150206 - Temperatur och lufttryck 555
19150206 - Till organist och folkskollärare 559
19150206 - Ur dagens post. 569
19150206 - Venia 550
19150206 - Vid fältkrigsrättens 582
19150208 - Antalet emigranter 493
19150208 - Auktion. 600
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 600
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 593
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 556
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 550
19150208 - Fältskjutning. 548
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 602
19150208 - Från landsbygden. Österby. 549
19150208 - Från sjön. 564
19150208 - Genom auktion 624
19150208 - Genom offentlig auktion 560
19150208 - I första förstagsrummet 527
19150208 - I konkurs 561
19150208 - Kriget. 602
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 584
19150208 - Passagerarelista. 1285
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 653
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1269
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 676
19150208 - Små sår... 664
19150208 - Snöplogen måste fram. 595
19150208 - Temperatur och lufttryck 557
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 555
19150208 - Vakansförordnande 567
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 517
19150208 - Visby kyrkotidning. 571
19150208 - Visby stadsmission 540
19150209 - Borgenärerna 699
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 557
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 621
19150209 - En nöjenas renässans synes 581
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 554
19150209 - Från sjön. 506
19150209 - Kriget. 597
19150209 - Krigsbilder. 627
19150209 - Långvarig hvilotid. 574
19150209 - Många processer. 576
19150209 - På grund af snötjocka 615
19150209 - Postverket. 663
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 1467
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 653
19150209 - Temperatur och lufttryck 619
19150209 - Vid inställelsen 642
19150210 - Ansvarsfrihet 609
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 598
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 578
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 533
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 554
19150210 - Dagens postbåt, 514
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 637
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 549
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 482
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 521
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 631
19150210 - E. MADDISON 502
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 554
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 549
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 632
19150210 - Från sjön. 549
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 687
19150210 - Hemse. 579
19150210 - Holger E. Nordahl död. 647
19150210 - I aktiebolagsregistret 555
19150210 - I sitt sjuttionde år 574
19150210 - Infäste 505
19150210 - Kriget. 521
19150210 - Kulspruteförsöken. 511
19150210 - Läkarekåren. 511
19150210 - Offentlig auktion 547
19150210 - Pilodling för korgflätning. 481
19150210 - Rektorsförordnande 514
19150210 - Skogsauktion. 538
19150210 - Stadsfullmäktige 493
19150210 - Temperatur och lufttryck 544
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 562
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 612
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 493
19150211 - Från sjön. 475
19150211 - Fransk härförare. 508
19150211 - Hemse. 522
19150211 - Kriget. 531
19150211 - Krigsbilder. 511
19150211 - Kustartilleriets indelning. 549
19150211 - Lagfart 506
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 546
19150211 - Som lagfaren ledamot 534
19150211 - Som tillfälligt biträde 528
19150211 - Temperatur och lufttryck 514
19150211 - Till suppleant för ordföranden 551
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 552
19150212 - Auktion å skog. 565
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 562
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 597
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 556
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 532
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 561
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 556
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 595
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 635
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 580
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 641
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 552
19150212 - Domkapitlet har bifallit 670
19150212 - Fältskjutning 541
19150212 - Födde och Döde i Visby. 529
19150212 - Föreningen för understöd 525
19150212 - Från landsbygden. När. 693
19150212 - Kriget. 546
19150212 - Lärbro Skyttegille 648
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 660
19150212 - Lösöreauktion. 609
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 670
19150212 - Offentlig auktion. 641
19150212 - Passagerarelista. 1352
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 698
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 778
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 599
19150212 - Sjuttiotre år 638
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 556
19150212 - Temperatur och lufttryck 609
19150212 - Till befälharvare 610
19150212 - Två nya arbeten 540
19150212 - Uppbördsstämmor 581
19150212 - Ur dagens post. 605
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 694
19150212 - Vinterpostfarten. 561
19150212 - Vinterturer. 578
19150212 - Visby biografens 812
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 717
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1328
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 1942
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1326
19150213 - Dagens postbåt, 1275
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1809
19150213 - En allvarsam olycka, 1421
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1752
19150213 - Fartygsauktion. 1409
19150213 - Fodret får bortföras. 1929
19150213 - Från de östra slagfälten. 1503
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1556
19150213 - Från sjön. 1350
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 1948
19150213 - Hjältegrafvar 1358
19150213 - I styrelsen 1281
19150213 - Karl Liljeborg, 1325
19150213 - Kriget. 1574
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1597
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1315
19150213 - Postkontoret i Visby 1309
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1346
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1477
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1370
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1590
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1400
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1434
19150213 - Temperatur och lufttryck 1374
19150213 - Till insamlingen för belgierna 1948
19150213 - Till ordförande 1343
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1728
19150213 - Upprop. 1459
19150213 - Visby-Bios 1430
19150215 - Afsked 1404
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1757
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1394
19150215 - Böndagar 1916. 1719
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1428
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1279
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1546
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1808
19150215 - Från odlingslånefonden 1472
19150215 - Gotlands biodlaretörening 1480
19150215 - Historien om de förtennade 1334
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1333
19150215 - Hospitalen. 1379
19150215 - Hvems är kofferten? 1377
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1347
19150215 - I urarfva konkurs 1418
19150215 - Inställelse 1530
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1466
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1499
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 1954
19150215 - Passagerarelista. 1455
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 1554
19150215 - Rektorsförordnande 1333
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1332
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1302
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1738
19150215 - Till folkskollärare 1366
19150215 - Till kommendörkapten 1348
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1389
19150215 - Vid första förhöret 1352
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1328
19150215 - Vid skolköket i Visby 1321
19150215 - Vinterbåtarna. 1330
19150215 - Visby Varpklubb 1375
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1226
19150216 - Dagens postbåt 1333
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1283
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1858
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1278
19150216 - EKE, 15 februari. 1371
19150216 - Fridlysningstid 1381
19150216 - Kollekt 1437
19150216 - Passagerarelista. 1354
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1330
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1338
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1341
19150216 - Temperatur och lufttryck 1328
19150216 - Till revisor 1346
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1319
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1429
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1327
19150217 - Det var ingen mina. 1463
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1365
19150217 - Förlofning 1336
19150217 - Från hamnen. 1320
19150217 - Från sjön. 1356
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1272
19150217 - Gotlands nation 1543
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1303
19150217 - I aktiebolagsregistret 1515
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1351
19150217 - Passagerarelista. 1339
19150217 - Postångaren Polhem 1234
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1380
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1246
19150217 - Stadens markprocesser. 1291
19150217 - Till sin hedersledamot 1403
19150217 - Värdefull auktion. 1452
19150217 - Venia 1415
19150217 - Visby teater. 1473
19150218 - De svenska badorterna 671
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 626
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 657
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 607
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 626
19150218 - Enskild fältskjutning 609
19150218 - Fältkrigsrätt 584
19150218 - Femtio år 556
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 699
19150218 - Från landsbygden. Garda. 622
19150218 - Från sjön. 547
19150218 - Härmed infordras 583
19150218 - Kriget. 557
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 540
19150218 - Minnesgåfva. 540
19150218 - Pengar i gömmorna. 556
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 615
19150218 - Statsbidraget 579
19150218 - Temperatur och lufttryck 590
19150218 - Till adjungerad ledamot 690
19150218 - Till öfverstelötnant 526
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 750
19150218 - Venia 652
19150219 - Ång. Klintehammn 638
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 640
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 626
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 577
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 623
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 636
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 618
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 703
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 639
19150219 - Borgerligt äktenskap 633
19150219 - Dagens postbåt, 569
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 696
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 643
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 805
19150219 - Död. Olof Thomsson. 718
19150219 - Enskild fältskjutning 615
19150219 - Fältkrigsrätt, 589
19150219 - Födde och Döde i Visby. 792
19150219 - Förlofning 558
19150219 - Från domkapitlet. 823
19150219 - Från sjön. 839
19150219 - Genom offentlig auktion, 793
19150219 - Gotlands fiskare. 1069
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 570
19150219 - Kriget. 805
19150219 - Lastångaren Othem, 842
19150219 - Lösöreauktion. 768
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 831
19150219 - Neutralitetsmärket. 1483
19150219 - Passagerarelista. 752
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 806
19150219 - Ronehamn. 870
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 794
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 891
19150219 - Smittfritt. 762
19150219 - Temperatur och lufttryck 850
19150219 - Trafikinkomsterna 761
19150219 - Ur dagens post. 804
19150219 - Värdefull auktion. 770
19150219 - Visby Bio 976
19150220 - Arbetareföreningens biograf 934
19150220 - Årsdagar. 825
19150220 - Åt Gotlands fornsal 808
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 900
19150220 - Den sista färden. 820
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 879
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 843
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 796
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 807
19150220 - En intensiv tjocka 810
19150220 - Fartygsauktion. 842
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 817
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 877
19150220 - Från sjön. 800
19150220 - I här förda föreningsregister 655
19150220 - Kriget. 795
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 818
19150220 - Major Ernst Hellgren 782
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 875
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 936
19150220 - Temperatur och lufttryck 900
19150220 - Till poststationsföreståndare 905
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 989
19150222 - Afsked 665
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 983
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 960
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 907
19150222 - Död. ANNA. 904
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 840
19150222 - Egendomsaffär. 840
19150222 - En obemannad fiskebåt 924
19150222 - En pensionsfråga. 830
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 987
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1083
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1080
19150222 - Från hamnen. 1112
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1120
19150222 - Från sjön. 1082
19150222 - Kriget. 1112
19150222 - Landshöfding Roos 981
19150222 - Legala notiser. 1056
19150222 - Ny skolkökskurs 1004
19150222 - Passagerarelista. 1083
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1111
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1122
19150222 - Tandläkareexamen 1015
19150222 - Telegrafverket. 993
19150222 - Temperatur och lufttryck 1061
19150222 - Till fältläkarestipendiater 997
19150222 - Till underläkare 954
19150222 - Tjockan och båtarna. 854
19150222 - Värdefull auktion. 902
19150222 - Vårtecken. 824
19150222 - Visborgs fältridtklubb 794
19150222 - Visby Bio. 998
19150222 - Visby skyttegille 1023
19150223 - Auktion å rotfrukter. 893
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 927
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 897
19150223 - Femtio år 999
19150223 - Från landsbygden. Anga. 962
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 886
19150223 - Från sjön. 918
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 927
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 905
19150223 - Kriget. 930
19150223 - Krigsbilder. 885
19150223 - Militärbegrafning 843
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 887
19150223 - På epidemisjukhuset 897
19150223 - Passagerarelista. 806
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 825
19150223 - Temperatur och lufttryck 836
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 852
19150223 - Tysk härförare. 734
19150223 - Ur dagens post. 967
19150223 - Vinterpostfarten. 957
19150223 - Visby automataktiebolag 894
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 781
19150224 - Auktion å ved och takspån 824
19150224 - Bröllop 749
19150224 - Dalhems landstormsförening 1002
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 848
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 823
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 811
19150224 - Fårösund. 877
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 869
19150224 - Från hamnen. 895
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 908
19150224 - Från sjön. 838
19150224 - Genom auktion 825
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 838
19150224 - Kriget. 830
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 747
19150224 - Lösöreauktion. 794
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 823
19150224 - Passagerarelista. 691
19150224 - Ronehamn. 872
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 905
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 822
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 846
19150224 - Temperatur och lufttryck 863
19150224 - Till ord. poliskonstapel 879
19150224 - Till vik. folkskollärare 914
19150224 - Ur dagens post. 881
19150225 - Ång. Klintehamn, 720
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 874
19150225 - Auktion å virke och ved 840
19150225 - Beviljadt odlingslån. 735
19150225 - Borgenärerna 783
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 786
19150225 - Domkapitlet 693
19150225 - En lönefråga. 601
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 753
19150225 - Från landsbygden. Halla. 863
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 791
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 850
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 846
19150225 - Från sjön. 828
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 749
19150225 - Inskrifningsrevisionen 626
19150225 - Kriget. 685
19150225 - Lysning 615
19150225 - Ny tandläkare. 776
19150225 - Påfven ber för freden. 793
19150225 - Såsom rymmare 731
19150225 - Sirius 922
19150225 - Temperatur och lufttryck 824
19150225 - Till telegrafkommissarie 722
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 876
19150225 - Ur dagens post. 841
19150225 - Visby Bio 932
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 710
19150226 - Auktion å rotfrukter. 770
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 790
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 783
19150226 - Auktion i Helvi. 709
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 655
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 774
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 760
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 674
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 701
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 698
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 785
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 656
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 640
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 670
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 655
19150226 - Dagens postbåt 665
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 688
19150226 - En utställning 723
19150226 - Fastlandspost 687
19150226 - Födda. 699
19150226 - Från artillerikåren. 781
19150226 - Från landsbygden. Rute. 734
19150226 - I och om kriget. 639
19150226 - Kriget. 709
19150226 - Kungörelse. 813
19150226 - Lösöreauktion. 698
19150226 - Passagerarelista. 660
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 704
19150226 - Tack. Jansson. 710
19150226 - Temperatur och lufttryck 845
19150226 - Till öfverstelöjtnant 830
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 795
19150226 - Ur dagens post. 794
19150226 - Venia 930
19150227 - Anslag till skogsdikning. 729
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 843
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 753
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 694
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 720
19150227 - En bräckt skena 820
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 664
19150227 - Föreatåndaretjänsten 658
19150227 - Från domkapitlet. 834
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 665
19150227 - Från sjön. 653
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 696
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 927
19150227 - Kriget. 711
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 748
19150227 - Naturskydd. 801
19150227 - Passagerarelista. 803
19150227 - Sjuttiosex år 695
19150227 - Tack. LILY. 736
19150227 - Temperatur och lufttryck 861
19150227 - Tidigare post. 704
19150227 - Till jordbrukskonsulent 750
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 803
19150227 - Ur dagens post. 879
19150227 - Vinterpostfarten. 629