1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 2564
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 2793
19150102 - Begrafning 2725
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 4084
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 2672
19150102 - Död. Båtel Larsson. 2678
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 2727
19150102 - Död. Ida Nathorst. 2642
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 2739
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 2663
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 4704
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 4388
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 4921
19150102 - Folkskolinspektören 2455
19150102 - Förlofning 2422
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 2541
19150102 - Från sjön. 4414
19150102 - Hemse. 2680
19150102 - I D. B. V:s sparbank 2454
19150102 - I härvarande kronohäkte 2540
19150102 - Kriget. 2559
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 4032
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 3735
19150102 - Riksbanksvinsten 2432
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 2522
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 3350
19150102 - Till häradsdomare 2316
19150102 - Till underlöjtnanter 2218
19150102 - Tulluppbörden 2278
19150102 - Visby. Det nya året 3437
19150104 - A. S. Frykman. 3347
19150104 - Ändring af Valars fyr. 3330
19150104 - Ändtligen kyla. 3198
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2414
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 2248
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 2268
19150104 - Borgenärerna 2271
19150104 - Britternas klockboj 3546
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 2151
19150104 - Död. Ivar Klafver. 2314
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 2232
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 2071
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 2005
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 1973
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 2059
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2038
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 3209
19150104 - Ett minornas offer ? 2978
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 1987
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 1970
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3186
19150104 - Förbud mot flundrefiske 2993
19150104 - Från landsbygden. Vall. 3019
19150104 - Från sjön. 2758
19150104 - Hafvet ger åter. 2997
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2762
19150104 - Kriget. 1912
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2812
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2731
19150104 - Passagerarelista. 2799
19150104 - Rådstupredikan 4688
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 2524
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 4722
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 2486
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 2467
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 2428
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 2541
19150104 - Till statsgeologer 2438
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 2509
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 2473
19150104 - Visby Biografteater. 2006
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1679
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1719
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1717
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1705
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1758
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 2407
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 2364
19150105 - Fältkrigsrätt 2411
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 2393
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2924
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1764
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1823
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1784
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1706
19150105 - Lysning 1784
19150105 - Nya släktnamn. 2595
19150105 - Prosit Neujahr! 1874
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1895
19150105 - Sextiett år 2603
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2570
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2668
19150105 - Sliteångaren Othem, 2793
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 2869
19150105 - Tack för godt arbete. 3183
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 4711
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 12987
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 6369
19150107 - A. A. Leatz död. 4440
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 3497
19150107 - Båtarna. 15795
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 3518
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 2412
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 2401
19150107 - Entreprenadauktion 3241
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 14399
19150107 - Förlofningar. 5525
19150107 - Från hamnen. 3343
19150107 - G. Wahlberg död. 3291
19150107 - I Konkurs 4880
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 14119
19150107 - Kriget. 3721
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 4534
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 10411
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 4243
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 3151
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 4083
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1950
19150107 - Sällskapet D. B. V. 2607
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 1992
19150107 - Sirius Biografteater. 2139
19150107 - Sjuttio år 2507
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 3258
19150107 - Som andre lärare 3226
19150107 - Söndagsskolfest 2621
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 4933
19150107 - Student- och realskolexamina. 2622
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 2726
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 4563
19150107 - Tillkännagifvande. 3702
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 12123
19150107 - Vid inställelse 4211
19150107 - Vintern har kommit. 2977
19150107 - Visby Biografteater. 2345
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 2916
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2072
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 1958
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1868
19150108 - Borgenärerna 1780
19150108 - Bröllop 1829
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1884
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1701
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1713
19150108 - E. Maddison 1655
19150108 - Exekutiv auktion. 1741
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1695
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1730
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1819
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1607
19150108 - Födde och döde i Visby. 1697
19150108 - Förbud. 1736
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3070
19150108 - Från sjön. 2384
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1848
19150108 - Hamnarna. 1739
19150108 - Hedersgåfva. 1822
19150108 - Kriget. 1718
19150108 - Mazettis 1645
19150108 - Passagerarelista. 2557
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 2363
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1875
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 2396
19150108 - Vinterväder. 1843
19150108 - Visby torgpris. 1678
19150109 - Allmänna läroverken. 2772
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2322
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 2311
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1647
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1883
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1883
19150109 - Drätselkammaren 2247
19150109 - F. K. P. R. i Visby 2371
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1802
19150109 - Från sjön. 2398
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1718
19150109 - Kriget. 1867
19150109 - Med Ansökan 2361
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2586
19150109 - Mönstring förrättas 1688
19150109 - På sin 70-årsdag 2375
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 2393
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2329
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 2356
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 2398
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1816
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 2437
19150109 - Smörmarknaden. 2375
19150109 - Stadsfullmätige 1677
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2333
19150109 - Tyska trupper 1823
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2421
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2354
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2303
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2348
19150109 - Vintervädret fortfar 2288
19150111 - Årsdagar. 2526
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1800
19150111 - En anslående julfest 2307
19150111 - Fastlandsbeväringen 2332
19150111 - Från hamnen. 2310
19150111 - Från sjön. 2389
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 2445
19150111 - Hastigt dödsfall. 2297
19150111 - Jordfästning 2325
19150111 - Kriget. 1746
19150111 - Länsstyrelsen. 2325
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 2418
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2300
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2315
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2212
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2289
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2323
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2222
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1734
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 2468
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2210
19150111 - Slädparti 2328
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2222
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2294
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2210
19150111 - Till grafvens frid 2332
19150111 - Till landtmannaskolan 2656
19150111 - Töväder med regn och slask 2468
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1752
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2385
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1717
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1664
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1719
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1580
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1664
19150112 - Entrepremadauktion 1819
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2336
19150112 - Från sjön. 2327
19150112 - Kaffebjudning 2320
19150112 - Kälkbacksåkningen 2438
19150112 - Kriget. 1782
19150112 - Major Leatz griftefärd 2475
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 2446
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2667
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2099
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1786
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 2438
19150112 - Slädföret 2264
19150112 - Tingspredikan 2380
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2318
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1754
19150113 - Afliden åldring. 2559
19150113 - Allm. läroverken. 2268
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 2536
19150113 - Arfsynd, 2559
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2303
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2309
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2275
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1776
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1722
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1664
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1745
19150113 - Domkapitlet 2263
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2270
19150113 - Falskt alarm 2237
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2218
19150113 - Från hamnen. 2444
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 2292
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2238
19150113 - I sitt 60:de år 2242
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2140
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2215
19150113 - Interpellation. 2245
19150113 - Kriget 1663
19150113 - Landtmannavecka 2234
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2243
19150113 - Minfaran. 2255
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2185
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2320
19150113 - Passagerarelista. 2213
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1675
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2247
19150113 - Som instruktör 2253
19150113 - Stadsfullmäktige 2222
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2240
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1629
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2261
19150113 - Temperatur och lufttryck 1572
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2170
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2176
19150113 - Till vice ordförande 2167
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2243
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1590
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1627
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1645
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1605
19150114 - Ett godt slädfölje 2223
19150114 - Från sjön. 2249
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2474
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1846
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2243
19150114 - Kriget. 1642
19150114 - Lagfart 2228
19150114 - Landstormskurserna. 2202
19150114 - Neutralitetsvakten. 2336
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2190
19150114 - Passagerarelista. 2231
19150114 - Rapphönsen 2207
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1609
19150114 - Sirius Biografteater. 2199
19150114 - Sirius Biografteater. 1844
19150114 - Temperatur och lufttryck 2475
19150114 - Till riksdagen 2431
19150114 - Tjänstledighet 2300
19150114 - Vedboden 2210
19150114 - Vintersporten i Visby 2210
19150114 - Visby Biografteater. 2203
19150114 - Visby Biografteater. 1837
19150114 - Visby friförsamling 2261
19150116 - Ångf. Klintehamn 2175
19150116 - Ett biografdrama, 2347
19150116 - Hamndirektionen 2184
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2168
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1540
19150116 - Kriget. 1699
19150116 - Mellan lif och död 2230
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 2227
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 2479
19150116 - Red. af G. A 2203
19150116 - Sårade belgiska soldater 1600
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1634
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2176
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1480
19150116 - Temperatur och lufttryck 2157
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2155
19150116 - Venia 2172
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2190
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2174
19150118 - 85 år. 2230
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2160
19150118 - Åter natturer? 2139
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2057
19150118 - Död i främmande land. 2279
19150118 - En ansökan om anslag 2188
19150118 - Ett svagt tecken 2137
19150118 - Femtio år 2198
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2113
19150118 - Från landsbygden. 2185
19150118 - Från Stenkyrka 2186
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2113
19150118 - I första förslagsrummet 2225
19150118 - Konkursernas antal 2153
19150118 - Neutralitetsvakten. 2159
19150118 - Ny skolkökskurs 2203
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2184
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2164
19150118 - Pensionsmöte 2128
19150118 - Prästerligt förordnande. 2099
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2036
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2104
19150118 - Som inspektör 2195
19150118 - Till ordförande 2147
19150118 - Till sjukbesökare 2113
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2112
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1694
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2124
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1557
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1557
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1575
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1510
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1472
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1548
19150119 - Död. Olof Larsson. 1592
19150119 - E. o. kommunalstämma 2135
19150119 - En nioårig gosse, 2077
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2109
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1546
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2087
19150119 - Kriget. 1515
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2116
19150119 - Munhygienens betydelse 2085
19150119 - Neutralitetsvakten. 2062
19150119 - Olycksfall i halkan. 2088
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2129
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 2399
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1568
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2118
19150119 - Stipendium. 2185
19150119 - Temperatur och lufttryck 2074
19150119 - Till ordförande 2272
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2194
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2307
19150119 - Venia 2256
19150119 - Vikarie 1575
19150120 - Apoteken. 2194
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1578
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1487
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1536
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1529
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1595
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1425
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2063
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2162
19150120 - Femtio år 2114
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2149
19150120 - Förlofning 2030
19150120 - Från landsbygden. 2239
19150120 - Från sjön. 2185
19150120 - Genom offentlig auktion 1727
19150120 - I aktiebolagsregistret 2318
19150120 - Kriget. 1575
19150120 - Lysning till äktenskap 2074
19150120 - Mossodlare på Gotland 2073
19150120 - Offentlig auktion. 1584
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2049
19150120 - Omslag i vädret 2100
19150120 - Postverket. 2462
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2827
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1634
19150120 - Sjuttiotre år 2154
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2068
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2086
19150120 - Stor Auktion 1507
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1648
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 2275
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2059
19150121 - Apoteket i Hemse 2201
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2150
19150121 - Audiens hos konungen 2109
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1506
19150121 - En högtidlig begrafning 2129
19150121 - Fältkrigsrätt 2125
19150121 - Folkskoleväsendet. 2041
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2110
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2029
19150121 - Från domkapitlet. 2112
19150121 - Från hamnen. 2087
19150121 - Från Sjön. 2057
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2168
19150121 - Halkan 2125
19150121 - Hundskatt 1459
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2057
19150121 - Jordfästningen 2136
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2189
19150121 - Kriget. 1595
19150121 - Passagerarelista. 2031
19150121 - Rikstelefonen 2077
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1529
19150121 - Silferbröllop 2152
19150121 - Sirius Biografteater. 1724
19150121 - Skolrådet 2034
19150121 - Slite. 2137
19150121 - Sliteångaren Othem, 2051
19150121 - Som extra polisman 2143
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1457
19150121 - Tjänstledighet 2192
19150121 - Venia 2147
19150121 - Vinterpostföringen. 2017
19150121 - Visby Biografteater. 1710
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1489
19150122 - Auktion 1530
19150122 - Auktion å virke och ved. 1483
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1520
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1578
19150122 - Bonniers månadshäften 2049
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1413
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1477
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 1422
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1457
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1508
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2255
19150122 - Extra skolmöte 1451
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1464
19150122 - Från hamnen. 2073
19150122 - Genom auktion, 1485
19150122 - Genom offentlig auktion, 1619
19150122 - Hamnuppbörden 2023
19150122 - I här förda föreningsregister 1504
19150122 - Knut Arnelius 2057
19150122 - Kriget. 1554
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2073
19150122 - Militärbefälhafvaren 1985
19150122 - På Visbybiografen 2213
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1549
19150122 - Skogsauktion. 1542
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2042
19150122 - Temperatur och lufttryck 1983
19150122 - Till sekreterare 2073
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2036
19150122 - Ur dagens post. 1561
19150122 - Venia 2163
19150123 - Arbetareföreningens 2091
19150123 - Auktion i Buttle. 1529
19150123 - Auktion. 1653
19150123 - Dagens postbåt 2118
19150123 - Domkapitlets yttrande 2060
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2020
19150123 - Fårösunds framtid. 2143
19150123 - Femtio år 2036
19150123 - För utevaro 2150
19150123 - Gotlands missionsförening 2029
19150123 - Kriget. 1478
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2093
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2090
19150123 - Passagerarelista. 1989
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2013
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1467
19150123 - Temperatur och lufttryck 2050
19150123 - Tyska härförare. 1477
19150123 - Ur dagens post. 1490
19150123 - Vinterpostfarten. 1961
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2041
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2142
19150125 - Borgenärerna 1571
19150125 - Bröderna Gullbergs 2105
19150125 - Deltagande. Helge. 1403
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1393
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1394
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1275
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1429
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1440
19150125 - Dödsfall. 2329
19150125 - För lösdrifveri 2081
19150125 - Från hamnen. 2243
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2089
19150125 - Genom auktion 1483
19150125 - Högre allmänna läroverket. 1982
19150125 - Konkursärende. 2158
19150125 - Kriget. 1422
19150125 - Legala notiser. 1472
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2040
19150125 - På 50-årsdagen 1987
19150125 - Sällskapet G. G. 2044
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1455
19150125 - Skogsauktion. 1480
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2019
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2227
19150125 - Slädföret 2024
19150125 - Som adjungerad ledamot 2261
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1994
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2142
19150125 - T. f. växelprotestant. 2144
19150125 - Temperatur och lufttryck 2093
19150125 - Visby skyttegille 2074
19150125 - Visby teater 2025
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1908
19150126 - Årsfest 2170
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1482
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1395
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2123
19150126 - Från Sjön. 2053
19150126 - Halare än någonsin 2111
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2092
19150126 - Kriget. 1458
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2097
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2070
19150126 - På villande haf. 2182
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1415
19150126 - Temperatur och lufttryck 1919
19150126 - Ur dagens post. 1398
19150126 - Visbybion 1996
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2104
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2192
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2130
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1996
19150127 - Död. Carl Procopée. 1402
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1558
19150127 - Död. Helena Johansson. 1406
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1318
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1375
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1331
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2094
19150127 - En häst stupade 2021
19150127 - Ett rikligt snöfall 1976
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2124
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2103
19150127 - Femtio år 2134
19150127 - Förre telegrafdirektören 2389
19150127 - Från hamnen. 2299
19150127 - Från landsbygden. Väte. 2359
19150127 - Genom offentlig auktion 1743
19150127 - Halkan i våra gator 2013
19150127 - Hälsovårdsnämden 2233
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2039
19150127 - Kejsar Wilhelm 1585
19150127 - Kriget. 1517
19150127 - Offentlig auktion. 1707
19150127 - Passagerarelista. 2199
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2030
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1975
19150127 - Postverket. 2244
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1351
19150127 - Som chefläkare 2215
19150127 - Svea hofrätt 2383
19150127 - Temperatur och lufttryck 2138
19150127 - Ur dagens post. 1577
19150127 - Vedauktion. 1595
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2178
19150128 - Auktion å virke och ved 1421
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1278
19150128 - Död. August Olofsson. 1516
19150128 - Död. Carl Procopée. 1515
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2064
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1463
19150128 - Femtio år 2225
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2302
19150128 - I här förda handelsregister 1538
19150128 - I och omkring kriget. 1334
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2068
19150128 - Kriget. 1542
19150128 - Passagerarelista. 2158
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2060
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1312
19150128 - Sjökaptenssociteten 2004
19150128 - Temperatur och lufttryck 1937
19150128 - Till hospitalsläkare 2028
19150128 - Till kronoarrendator 2194
19150128 - Tjänstledighet 2139
19150128 - Vid inställelse 2124
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1999
19150129 - Auktion. 1550
19150129 - Borgenärerna 1566
19150129 - Dagsbåten, 1321
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1321
19150129 - Död. Maria. 1488
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1476
19150129 - Efterlysta 2193
19150129 - Fältkrigsrätt, 1416
19150129 - Fastighetsauktion. 1279
19150129 - Femtio år 2075
19150129 - Femtio år fylde 1364
19150129 - Femtiofem år 1156
19150129 - Födde och döde i Visby. 1244
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2164
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2126
19150129 - Genom auktion 1243
19150129 - Genom offentlig auktion. 1213
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1316
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1324
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1478
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1843
19150129 - Kriget. 1426
19150129 - Landshöfding Roos 1378
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1935
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1214
19150129 - Sjökaptenssociteten 2092
19150129 - Stor Auktion 1491
19150129 - Temperatur och lufttryck 1803
19150129 - Till hospitalsläkare 1813
19150129 - Till kronoarrendator 2051
19150129 - Tjänstledighet 2019
19150129 - Ur dagens post. 1398
19150129 - Vedauktion. 1422
19150129 - Vid inställelse 2004
19150129 - Vigsel 1377
19150130 - Aflagd examen. 2017
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2162
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1516
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1332
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1799
19150130 - Fångtransport 1972
19150130 - Från ordensvärlden. 1821
19150130 - Kriget. 1353
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1339
19150130 - Passagerarelista. 1961
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1746
19150130 - Pensionskonferens 2035
19150130 - Räfskinnen 2005
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1140
19150130 - Temperatur och lufttryck 1766
19150130 - Till kapten 1978
19150130 - Till två månaders fängelse 1880
19150130 - Ur dagens post. 1292
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1925
19150130 - Vinterpostfarten. 2031
19150130 - Visby Biografteater. 1173
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1834
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1233
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1168
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 975
19150201 - Auktion. 1239
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1174
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1226
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1101
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1139
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1040
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1168
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1082
19150201 - Fältskjutning. 903
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1052
19150201 - För i värnpliktslagen 952
19150201 - Från hamnen. 1039
19150201 - Gotlands militärförening 1032
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1002
19150201 - I härvarande kronohäkte 1046
19150201 - I sitt 70:de år 1016
19150201 - Kriget. 1097
19150201 - Legala notiser. 1005
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1036
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 857
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1047
19150201 - Passagerarelista. 1030
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 907
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 921
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 952
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1029
19150201 - Skogsauktion. 1050
19150201 - Temperatur och lufttryck 906
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 996
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 946
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1053
19150201 - Visby Biografteater. 1054
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1025
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1090
19150202 - Dödsfall. 1005
19150202 - En trefligt slädparti 1162
19150202 - Femtio år 1208
19150202 - Förestående chefskifte 1031
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1201
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1034
19150202 - Kriget. 1218
19150202 - Passagerarelista. 1833
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1155
19150202 - Sliteångaren Othem 1241
19150202 - Stor Auktion 1197
19150202 - Temperatur och lufttryck 994
19150202 - Till folkekollärare 1031
19150202 - Till löjtnant 923
19150202 - Ur dagens post. 1104
19150202 - Väghinder. 1219
19150202 - Våra biografer 1178
19150202 - Vinterpostfarten. 1016
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 903
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 963
19150203 - Auktion. 1068
19150203 - Dagens postbåt, 982
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 911
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 967
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1042
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 978
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1005
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1010
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1003
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1110
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1085
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 976
19150203 - K. m:t har bifallit 1200
19150203 - Kriget. 1228
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1810
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1410
19150203 - Passagerarelista. 1100
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1043
19150203 - Sjuttio år 1011
19150203 - Som adjungerad ledamot 1219
19150203 - Temperatur och lufttryck 950
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1017
19150203 - Tulluppbörden 1014
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 937
19150203 - Ur dagens post. 1032
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1113
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 977
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 942
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 911
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 935
19150204 - Borgenärerna 1024
19150204 - Ded skadade återstäld. 1029
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1120
19150204 - För första gången i elden. 1788
19150204 - Från hamnen. 1126
19150204 - Från sjön. 1047
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 926
19150204 - Kriget. 994
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 912
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 908
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 960
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 880
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 980
19150204 - Sjuttiofem år 858
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 928
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 921
19150204 - Temperatur och lufttryck 897
19150204 - Till sysslomän 854
19150204 - Vinterpostfarten. 869
19150205 - Ång. Åhus dödslista 874
19150205 - Auktion å skog. 1064
19150205 - Auktion. 981
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 851
19150205 - Död. Jakob Olsson. 959
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 988
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1192
19150205 - En läkare med generals rang. 926
19150205 - En soldat med 97 sår. 930
19150205 - Fältkrigsrätt, 856
19150205 - Fältskjutning 971
19150205 - Femtio år 907
19150205 - Födde och döde i Visby. 928
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 866
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 926
19150205 - Fornfynd. 1060
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1155
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1038
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1062
19150205 - Genom auktion, 998
19150205 - Kriget. 1025
19150205 - Läkarekåren. 1035
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1095
19150205 - Lösöreauktionen. 1109
19150205 - Lotsångaren Vega, 1080
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1037
19150205 - Offentlig auktion. 1235
19150205 - Passagerarelista. 1772
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1189
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1017
19150205 - Temperatur och lufttryck 980
19150205 - Till grafvens frid 1019
19150205 - Tysk härförare. 1030
19150205 - Ur dagens post. 997
19150205 - Utnänningsrykte. 960
19150205 - Våra biografer 1007
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 991
19150205 - Vinterpostfarten. 1013
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1080
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1774
19150206 - Ång. Hansa, 1097
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1861
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1236
19150206 - Död. Olof Godman. 1200
19150206 - En festdag 1048
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1032
19150206 - Ett understöd 1107
19150206 - Fälttjänstöfningar 983
19150206 - Förlofning 937
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1048
19150206 - Från sjön. 892
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 920
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1072
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 971
19150206 - I Sitt 65:te år 1041
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1173
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 972
19150206 - Kriget. 1059
19150206 - Passagerarelista. 1761
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1089
19150206 - Skogsauktion. 1025
19150206 - Stor Auktion 993
19150206 - Temperatur och lufttryck 930
19150206 - Till organist och folkskollärare 970
19150206 - Ur dagens post. 972
19150206 - Venia 922
19150206 - Vid fältkrigsrättens 984
19150208 - Antalet emigranter 863
19150208 - Auktion. 1039
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1028
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1018
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 943
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 923
19150208 - Fältskjutning. 938
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1056
19150208 - Från landsbygden. Österby. 928
19150208 - Från sjön. 974
19150208 - Genom auktion 1049
19150208 - Genom offentlig auktion 952
19150208 - I första förstagsrummet 900
19150208 - I konkurs 959
19150208 - Kriget. 1020
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1011
19150208 - Passagerarelista. 1796
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1068
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1731
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1142
19150208 - Små sår... 1154
19150208 - Snöplogen måste fram. 990
19150208 - Temperatur och lufttryck 923
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 911
19150208 - Vakansförordnande 966
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 889
19150208 - Visby kyrkotidning. 949
19150208 - Visby stadsmission 913
19150209 - Borgenärerna 1145
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 939
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1056
19150209 - En nöjenas renässans synes 991
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 934
19150209 - Från sjön. 865
19150209 - Kriget. 1006
19150209 - Krigsbilder. 1054
19150209 - Långvarig hvilotid. 972
19150209 - Många processer. 958
19150209 - På grund af snötjocka 1009
19150209 - Postverket. 1121
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2144
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1096
19150209 - Temperatur och lufttryck 997
19150209 - Vid inställelsen 1103
19150210 - Ansvarsfrihet 1028
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 987
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 977
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 865
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 932
19150210 - Dagens postbåt, 874
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1049
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 939
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 815
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 889
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1025
19150210 - E. MADDISON 879
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 955
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 916
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1087
19150210 - Från sjön. 950
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1200
19150210 - Hemse. 998
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1057
19150210 - I aktiebolagsregistret 933
19150210 - I sitt sjuttionde år 967
19150210 - Infäste 864
19150210 - Kriget. 890
19150210 - Kulspruteförsöken. 882
19150210 - Läkarekåren. 854
19150210 - Offentlig auktion 968
19150210 - Pilodling för korgflätning. 829
19150210 - Rektorsförordnande 874
19150210 - Skogsauktion. 925
19150210 - Stadsfullmäktige 863
19150210 - Temperatur och lufttryck 923
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 983
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 974
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 832
19150211 - Från sjön. 830
19150211 - Fransk härförare. 856
19150211 - Hemse. 899
19150211 - Kriget. 880
19150211 - Krigsbilder. 889
19150211 - Kustartilleriets indelning. 933
19150211 - Lagfart 926
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 914
19150211 - Som lagfaren ledamot 877
19150211 - Som tillfälligt biträde 875
19150211 - Temperatur och lufttryck 849
19150211 - Till suppleant för ordföranden 916
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 922
19150212 - Auktion å skog. 968
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 956
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 978
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 947
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 886
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 936
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 960
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1000
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1014
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 944
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1076
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 935
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1085
19150212 - Fältskjutning 938
19150212 - Födde och Döde i Visby. 874
19150212 - Föreningen för understöd 907
19150212 - Från landsbygden. När. 1154
19150212 - Kriget. 957
19150212 - Lärbro Skyttegille 1021
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1074
19150212 - Lösöreauktion. 1029
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1126
19150212 - Offentlig auktion. 1068
19150212 - Passagerarelista. 1818
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1172
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 1533
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 998
19150212 - Sjuttiotre år 1089
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 941
19150212 - Temperatur och lufttryck 980
19150212 - Till befälharvare 1010
19150212 - Två nya arbeten 905
19150212 - Uppbördsstämmor 973
19150212 - Ur dagens post. 1027
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1100
19150212 - Vinterpostfarten. 924
19150212 - Vinterturer. 948
19150212 - Visby biografens 1313
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1156
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1779
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2527
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1819
19150213 - Dagens postbåt, 1749
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2354
19150213 - En allvarsam olycka, 1921
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2300
19150213 - Fartygsauktion. 1906
19150213 - Fodret får bortföras. 2478
19150213 - Från de östra slagfälten. 2012
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2070
19150213 - Från sjön. 1841
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2525
19150213 - Hjältegrafvar 1833
19150213 - I styrelsen 1755
19150213 - Karl Liljeborg, 1818
19150213 - Kriget. 2119
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2151
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1811
19150213 - Postkontoret i Visby 1788
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1839
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1959
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1839
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2124
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1891
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1945
19150213 - Temperatur och lufttryck 1878
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2526
19150213 - Till ordförande 1859
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2286
19150213 - Upprop. 1962
19150213 - Visby-Bios 1930
19150215 - Afsked 1870
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2260
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1906
19150215 - Böndagar 1916. 2225
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1952
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1761
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2057
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2326
19150215 - Från odlingslånefonden 1999
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2055
19150215 - Historien om de förtennade 1821
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1849
19150215 - Hospitalen. 1879
19150215 - Hvems är kofferten? 1877
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1836
19150215 - I urarfva konkurs 1900
19150215 - Inställelse 2022
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1971
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2009
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2474
19150215 - Passagerarelista. 1942
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2128
19150215 - Rektorsförordnande 1802
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1822
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1821
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2278
19150215 - Till folkskollärare 1935
19150215 - Till kommendörkapten 1854
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1966
19150215 - Vid första förhöret 1876
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1812
19150215 - Vid skolköket i Visby 1796
19150215 - Vinterbåtarna. 1823
19150215 - Visby Varpklubb 1863
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1682
19150216 - Dagens postbåt 1823
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1750
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 2408
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1739
19150216 - EKE, 15 februari. 1920
19150216 - Fridlysningstid 1876
19150216 - Kollekt 1917
19150216 - Passagerarelista. 1849
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1807
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1820
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1819
19150216 - Temperatur och lufttryck 1793
19150216 - Till revisor 1817
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1808
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1927
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1827
19150217 - Det var ingen mina. 2028
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1870
19150217 - Förlofning 1837
19150217 - Från hamnen. 1809
19150217 - Från sjön. 1837
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1759
19150217 - Gotlands nation 2047
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1791
19150217 - I aktiebolagsregistret 2056
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1834
19150217 - Passagerarelista. 1808
19150217 - Postångaren Polhem 1703
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1895
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1715
19150217 - Stadens markprocesser. 1776
19150217 - Till sin hedersledamot 1909
19150217 - Värdefull auktion. 1953
19150217 - Venia 1912
19150217 - Visby teater. 2023
19150218 - De svenska badorterna 1080
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1034
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1099
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 986
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1063
19150218 - Enskild fältskjutning 1007
19150218 - Fältkrigsrätt 963
19150218 - Femtio år 919
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1124
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1012
19150218 - Från sjön. 900
19150218 - Härmed infordras 982
19150218 - Kriget. 994
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 906
19150218 - Minnesgåfva. 889
19150218 - Pengar i gömmorna. 896
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 992
19150218 - Statsbidraget 955
19150218 - Temperatur och lufttryck 959
19150218 - Till adjungerad ledamot 1097
19150218 - Till öfverstelötnant 874
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1234
19150218 - Venia 1015
19150219 - Ång. Klintehammn 1021
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1028
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1000
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 963
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1042
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1011
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 998
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1156
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1018
19150219 - Borgerligt äktenskap 1044
19150219 - Dagens postbåt, 929
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1111
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1010
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1242
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1202
19150219 - Enskild fältskjutning 1005
19150219 - Fältkrigsrätt, 953
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1115
19150219 - Förlofning 911
19150219 - Från domkapitlet. 1195
19150219 - Från sjön. 1229
19150219 - Genom offentlig auktion, 1139
19150219 - Gotlands fiskare. 1650
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 879
19150219 - Kriget. 1165
19150219 - Lastångaren Othem, 1221
19150219 - Lösöreauktion. 1108
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1222
19150219 - Neutralitetsmärket. 1847
19150219 - Passagerarelista. 1102
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1185
19150219 - Ronehamn. 1309
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1179
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1309
19150219 - Smittfritt. 1108
19150219 - Temperatur och lufttryck 1251
19150219 - Trafikinkomsterna 1108
19150219 - Ur dagens post. 1180
19150219 - Värdefull auktion. 1088
19150219 - Visby Bio 1487
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1399
19150220 - Årsdagar. 1241
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1207
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1374
19150220 - Den sista färden. 1234
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1322
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1284
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1215
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1202
19150220 - En intensiv tjocka 1193
19150220 - Fartygsauktion. 1250
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1243
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1340
19150220 - Från sjön. 1187
19150220 - I här förda föreningsregister 1089
19150220 - Kriget. 1181
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1211
19150220 - Major Ernst Hellgren 1138
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1315
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1335
19150220 - Temperatur och lufttryck 1311
19150220 - Till poststationsföreståndare 1303
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1467
19150222 - Afsked 1043
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1463
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1432
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1289
19150222 - Död. ANNA. 1422
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1250
19150222 - Egendomsaffär. 1266
19150222 - En obemannad fiskebåt 1334
19150222 - En pensionsfråga. 1215
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1508
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1566
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1532
19150222 - Från hamnen. 1607
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1633
19150222 - Från sjön. 1586
19150222 - Kriget. 1625
19150222 - Landshöfding Roos 1441
19150222 - Legala notiser. 1534
19150222 - Ny skolkökskurs 1441
19150222 - Passagerarelista. 1555
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1649
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1588
19150222 - Tandläkareexamen 1449
19150222 - Telegrafverket. 1414
19150222 - Temperatur och lufttryck 1550
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1412
19150222 - Till underläkare 1446
19150222 - Tjockan och båtarna. 1238
19150222 - Värdefull auktion. 1322
19150222 - Vårtecken. 1253
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1208
19150222 - Visby Bio. 1514
19150222 - Visby skyttegille 1547
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1357
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1455
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1394
19150223 - Femtio år 1483
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1438
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1358
19150223 - Från sjön. 1364
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1380
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1359
19150223 - Kriget. 1408
19150223 - Krigsbilder. 1333
19150223 - Militärbegrafning 1278
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1367
19150223 - På epidemisjukhuset 1371
19150223 - Passagerarelista. 1210
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1223
19150223 - Temperatur och lufttryck 1287
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1305
19150223 - Tysk härförare. 1174
19150223 - Ur dagens post. 1410
19150223 - Vinterpostfarten. 1422
19150223 - Visby automataktiebolag 1343
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1206
19150224 - Auktion å ved och takspån 1252
19150224 - Bröllop 1162
19150224 - Dalhems landstormsförening 1498
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1357
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1282
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1248
19150224 - Fårösund. 1333
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1293
19150224 - Från hamnen. 1359
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1392
19150224 - Från sjön. 1265
19150224 - Genom auktion 1291
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1294
19150224 - Kriget. 1330
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1184
19150224 - Lösöreauktion. 1217
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1243
19150224 - Passagerarelista. 1106
19150224 - Ronehamn. 1405
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1402
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1267
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1337
19150224 - Temperatur och lufttryck 1323
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1328
19150224 - Till vik. folkskollärare 1394
19150224 - Ur dagens post. 1383
19150225 - Ång. Klintehamn, 1153
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1381
19150225 - Auktion å virke och ved 1295
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1171
19150225 - Borgenärerna 1220
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1193
19150225 - Domkapitlet 1097
19150225 - En lönefråga. 975
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1169
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1327
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1196
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1312
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1316
19150225 - Från sjön. 1265
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1184
19150225 - Inskrifningsrevisionen 959
19150225 - Kriget. 1104
19150225 - Lysning 1006
19150225 - Ny tandläkare. 1190
19150225 - Påfven ber för freden. 1232
19150225 - Såsom rymmare 1156
19150225 - Sirius 1445
19150225 - Temperatur och lufttryck 1250
19150225 - Till telegrafkommissarie 1102
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1322
19150225 - Ur dagens post. 1315
19150225 - Visby Bio 1444
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1121
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1198
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1254
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1189
19150226 - Auktion i Helvi. 1144
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1052
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1178
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1191
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1077
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1102
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1103
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1178
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1068
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1057
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1077
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1106
19150226 - Dagens postbåt 1039
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1107
19150226 - En utställning 1122
19150226 - Fastlandspost 1079
19150226 - Födda. 1087
19150226 - Från artillerikåren. 1206
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1164
19150226 - I och om kriget. 1032
19150226 - Kriget. 1088
19150226 - Kungörelse. 1309
19150226 - Lösöreauktion. 1086
19150226 - Passagerarelista. 1024
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1091
19150226 - Tack. Jansson. 1081
19150226 - Temperatur och lufttryck 1239
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1216
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1197
19150226 - Ur dagens post. 1268
19150226 - Venia 1412
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1108
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1323
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1205
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1097
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1153
19150227 - En bräckt skena 1257
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1075
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1036
19150227 - Från domkapitlet. 1292
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1086
19150227 - Från sjön. 1053
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1088
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1425
19150227 - Kriget. 1118
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1168
19150227 - Naturskydd. 1227
19150227 - Passagerarelista. 1204
19150227 - Sjuttiosex år 1095
19150227 - Tack. LILY. 1135
19150227 - Temperatur och lufttryck 1309
19150227 - Tidigare post. 1117
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1215
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1274
19150227 - Ur dagens post. 1332
19150227 - Vinterpostfarten. 891