Tingstäde träsk

I Tingstäde träsk har man hittat resterna av en båt som kan vara från sen vikingatid eller tidig medeltid. En kopia har byggts av båtbyggaren Axel Luks (f 1915) på Gotland. Den har försetts med tidstypiskt segel och provats under realistiska förhållanden. År 1983 bogserades denna kopia kallad Krampmacken till Polen och man färdades uppför floden Wisla genom att segla, ro och dra båten. Den tänkta fortsättningen via ryska floder blev inte av men år 1985 gick färden via Tjeckoslovakien, Ungern och Bulgarien till Turkiet och Miklagård eller Istanbul som staden nu heter. Resorna beskrivs i dagboksform. Det vetenskapliga värdet ligger i att en sådan resa var möjlig, att man kunde ta nyttolast och att man kunde dra båten på land med glidträn eller hjul.

Ägarindelningen av Tingstäde träsk 1842.