tingstade_jernvegsstation_1960.jpg

1915

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 2601
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 2837
19150102 - Begrafning 2777
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 4137
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 2721
19150102 - Död. Båtel Larsson. 2728
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 2771
19150102 - Död. Ida Nathorst. 2687
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 2782
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 2706
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 4747
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 4432
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 4962
19150102 - Folkskolinspektören 2499
19150102 - Förlofning 2466
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 2583
19150102 - Från sjön. 4462
19150102 - Hemse. 2731
19150102 - I D. B. V:s sparbank 2505
19150102 - I härvarande kronohäkte 2586
19150102 - Kriget. 2603
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 4077
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 3794
19150102 - Riksbanksvinsten 2478
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 2572
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 3393
19150102 - Till häradsdomare 2357
19150102 - Till underlöjtnanter 2258
19150102 - Tulluppbörden 2323
19150102 - Visby. Det nya året 3475
19150104 - A. S. Frykman. 3383
19150104 - Ändring af Valars fyr. 3377
19150104 - Ändtligen kyla. 3244
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2453
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 2285
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 2311
19150104 - Borgenärerna 2317
19150104 - Britternas klockboj 3591
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 2192
19150104 - Död. Ivar Klafver. 2354
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 2278
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 2111
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 2040
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 2006
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 2102
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 2077
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 3251
19150104 - Ett minornas offer ? 3012
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 2020
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 2003
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3221
19150104 - Förbud mot flundrefiske 3026
19150104 - Från landsbygden. Vall. 3048
19150104 - Från sjön. 2790
19150104 - Hafvet ger åter. 3029
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2792
19150104 - Kriget. 1938
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2838
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2753
19150104 - Passagerarelista. 2828
19150104 - Rådstupredikan 4721
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 2544
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 4757
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 2505
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 2494
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 2452
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 2560
19150104 - Till statsgeologer 2459
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 2527
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 2498
19150104 - Visby Biografteater. 2031
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1707
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1741
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1740
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1724
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1781
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 2430
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 2393
19150105 - Fältkrigsrätt 2431
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 2419
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2955
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1787
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1845
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1808
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1728
19150105 - Lysning 1816
19150105 - Nya släktnamn. 2626
19150105 - Prosit Neujahr! 1896
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1925
19150105 - Sextiett år 2643
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2595
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2697
19150105 - Sliteångaren Othem, 2828
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 2911
19150105 - Tack för godt arbete. 3219
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 4762
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 13050
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 6412
19150107 - A. A. Leatz död. 4482
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 3536
19150107 - Båtarna. 15872
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 3573
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 2454
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 2434
19150107 - Entreprenadauktion 3283
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 14469
19150107 - Förlofningar. 5575
19150107 - Från hamnen. 3382
19150107 - G. Wahlberg död. 3337
19150107 - I Konkurs 4930
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 14195
19150107 - Kriget. 3771
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 4578
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 10474
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 4283
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 3201
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 4123
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1979
19150107 - Sällskapet D. B. V. 2640
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 2028
19150107 - Sirius Biografteater. 2172
19150107 - Sjuttio år 2535
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 3297
19150107 - Som andre lärare 3269
19150107 - Söndagsskolfest 2655
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 4968
19150107 - Student- och realskolexamina. 2657
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 2760
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 4612
19150107 - Tillkännagifvande. 3757
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 12196
19150107 - Vid inställelse 4255
19150107 - Vintern har kommit. 3015
19150107 - Visby Biografteater. 2376
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 2957
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 2107
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 1991
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1901
19150108 - Borgenärerna 1809
19150108 - Bröllop 1866
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1913
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1726
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1739
19150108 - E. Maddison 1674
19150108 - Exekutiv auktion. 1770
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1718
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1753
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1843
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1624
19150108 - Födde och döde i Visby. 1722
19150108 - Förbud. 1759
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 3098
19150108 - Från sjön. 2408
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1867
19150108 - Hamnarna. 1763
19150108 - Hedersgåfva. 1848
19150108 - Kriget. 1742
19150108 - Mazettis 1670
19150108 - Passagerarelista. 2580
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 2389
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1901
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 2421
19150108 - Vinterväder. 1864
19150108 - Visby torgpris. 1710
19150109 - Allmänna läroverken. 2796
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 2351
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 2340
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1674
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1908
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1905
19150109 - Drätselkammaren 2272
19150109 - F. K. P. R. i Visby 2398
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1826
19150109 - Från sjön. 2427
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1743
19150109 - Kriget. 1888
19150109 - Med Ansökan 2389
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2611
19150109 - Mönstring förrättas 1713
19150109 - På sin 70-årsdag 2399
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 2422
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 2353
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 2383
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 2427
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1842
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 2461
19150109 - Smörmarknaden. 2400
19150109 - Stadsfullmätige 1698
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 2354
19150109 - Tyska trupper 1849
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 2448
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 2377
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 2327
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 2376
19150109 - Vintervädret fortfar 2311
19150111 - Årsdagar. 2551
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1828
19150111 - En anslående julfest 2327
19150111 - Fastlandsbeväringen 2362
19150111 - Från hamnen. 2335
19150111 - Från sjön. 2413
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 2470
19150111 - Hastigt dödsfall. 2318
19150111 - Jordfästning 2351
19150111 - Kriget. 1772
19150111 - Länsstyrelsen. 2351
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 2446
19150111 - När sparbössorna tömdes. 2324
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 2339
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 2236
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 2318
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 2342
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 2242
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1761
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 2488
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 2232
19150111 - Slädparti 2348
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 2239
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 2314
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 2234
19150111 - Till grafvens frid 2352
19150111 - Till landtmannaskolan 2678
19150111 - Töväder med regn och slask 2488
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1773
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 2405
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1743
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1687
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1742
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1598
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1689
19150112 - Entrepremadauktion 1837
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 2361
19150112 - Från sjön. 2349
19150112 - Kaffebjudning 2347
19150112 - Kälkbacksåkningen 2459
19150112 - Kriget. 1809
19150112 - Major Leatz griftefärd 2497
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 2472
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2696
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 2124
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1812
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 2459
19150112 - Slädföret 2291
19150112 - Tingspredikan 2403
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 2341
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1774
19150113 - Afliden åldring. 2587
19150113 - Allm. läroverken. 2294
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 2563
19150113 - Arfsynd, 2589
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 2325
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 2336
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 2296
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1798
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1749
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1690
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1764
19150113 - Domkapitlet 2283
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 2293
19150113 - Falskt alarm 2257
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 2242
19150113 - Från hamnen. 2470
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 2318
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 2260
19150113 - I sitt 60:de år 2270
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 2162
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 2242
19150113 - Interpellation. 2268
19150113 - Kriget 1686
19150113 - Landtmannavecka 2256
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 2266
19150113 - Minfaran. 2280
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 2210
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 2348
19150113 - Passagerarelista. 2237
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1695
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 2271
19150113 - Som instruktör 2279
19150113 - Stadsfullmäktige 2246
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 2268
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1655
19150113 - Telegramportot nedsättes. 2286
19150113 - Temperatur och lufttryck 1595
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 2194
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 2198
19150113 - Till vice ordförande 2193
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 2264
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1616
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1649
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1671
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1633
19150114 - Ett godt slädfölje 2244
19150114 - Från sjön. 2274
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2500
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1875
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 2269
19150114 - Kriget. 1665
19150114 - Lagfart 2246
19150114 - Landstormskurserna. 2232
19150114 - Neutralitetsvakten. 2358
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 2210
19150114 - Passagerarelista. 2256
19150114 - Rapphönsen 2229
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1632
19150114 - Sirius Biografteater. 2225
19150114 - Sirius Biografteater. 1873
19150114 - Temperatur och lufttryck 2497
19150114 - Till riksdagen 2459
19150114 - Tjänstledighet 2321
19150114 - Vedboden 2235
19150114 - Vintersporten i Visby 2231
19150114 - Visby Biografteater. 2229
19150114 - Visby Biografteater. 1861
19150114 - Visby friförsamling 2283
19150116 - Ångf. Klintehamn 2196
19150116 - Ett biografdrama, 2374
19150116 - Hamndirektionen 2207
19150116 - I den interimistiska turtabellen 2192
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1566
19150116 - Kriget. 1725
19150116 - Mellan lif och död 2257
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 2249
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 2505
19150116 - Red. af G. A 2233
19150116 - Sårade belgiska soldater 1626
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1655
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 2197
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1503
19150116 - Temperatur och lufttryck 2182
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 2174
19150116 - Venia 2196
19150116 - Vid folk- och småskolorna 2214
19150116 - Vid Visby högre flickskola 2192
19150118 - 85 år. 2254
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 2180
19150118 - Åter natturer? 2163
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 2077
19150118 - Död i främmande land. 2307
19150118 - En ansökan om anslag 2211
19150118 - Ett svagt tecken 2154
19150118 - Femtio år 2222
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 2134
19150118 - Från landsbygden. 2206
19150118 - Från Stenkyrka 2214
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 2137
19150118 - I första förslagsrummet 2246
19150118 - Konkursernas antal 2175
19150118 - Neutralitetsvakten. 2182
19150118 - Ny skolkökskurs 2231
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 2208
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 2186
19150118 - Pensionsmöte 2156
19150118 - Prästerligt förordnande. 2124
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 2059
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2124
19150118 - Som inspektör 2218
19150118 - Till ordförande 2171
19150118 - Till sjukbesökare 2137
19150118 - Vintern har åter knäppt till 2136
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1717
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 2146
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1582
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1574
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1593
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1530
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1488
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1566
19150119 - Död. Olof Larsson. 1617
19150119 - E. o. kommunalstämma 2158
19150119 - En nioårig gosse, 2107
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 2129
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1573
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 2108
19150119 - Kriget. 1538
19150119 - Minfaran utanför Landsort 2136
19150119 - Munhygienens betydelse 2109
19150119 - Neutralitetsvakten. 2085
19150119 - Olycksfall i halkan. 2111
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 2151
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 2422
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1594
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 2143
19150119 - Stipendium. 2210
19150119 - Temperatur och lufttryck 2093
19150119 - Till ordförande 2296
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 2219
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 2338
19150119 - Venia 2285
19150119 - Vikarie 1596
19150120 - Apoteken. 2219
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1597
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1507
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1555
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1553
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1619
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1447
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 2091
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 2187
19150120 - Femtio år 2137
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 2170
19150120 - Förlofning 2053
19150120 - Från landsbygden. 2264
19150120 - Från sjön. 2206
19150120 - Genom offentlig auktion 1757
19150120 - I aktiebolagsregistret 2344
19150120 - Kriget. 1596
19150120 - Lysning till äktenskap 2098
19150120 - Mossodlare på Gotland 2094
19150120 - Offentlig auktion. 1609
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 2072
19150120 - Omslag i vädret 2121
19150120 - Postverket. 2486
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2851
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1657
19150120 - Sjuttiotre år 2179
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 2089
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 2106
19150120 - Stor Auktion 1529
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1675
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 2298
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 2080
19150121 - Apoteket i Hemse 2225
19150121 - Ättling af gamla Gotland 2176
19150121 - Audiens hos konungen 2131
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1524
19150121 - En högtidlig begrafning 2151
19150121 - Fältkrigsrätt 2147
19150121 - Folkskoleväsendet. 2062
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 2134
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 2052
19150121 - Från domkapitlet. 2133
19150121 - Från hamnen. 2106
19150121 - Från Sjön. 2083
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 2187
19150121 - Halkan 2155
19150121 - Hundskatt 1483
19150121 - Ingen nämvärd förändring 2085
19150121 - Jordfästningen 2159
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 2211
19150121 - Kriget. 1623
19150121 - Passagerarelista. 2055
19150121 - Rikstelefonen 2098
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1557
19150121 - Silferbröllop 2172
19150121 - Sirius Biografteater. 1752
19150121 - Skolrådet 2052
19150121 - Slite. 2160
19150121 - Sliteångaren Othem, 2075
19150121 - Som extra polisman 2165
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1480
19150121 - Tjänstledighet 2212
19150121 - Venia 2170
19150121 - Vinterpostföringen. 2038
19150121 - Visby Biografteater. 1736
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1511
19150122 - Auktion 1551
19150122 - Auktion å virke och ved. 1503
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1542
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1601
19150122 - Bonniers månadshäften 2071
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1439
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1499
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 1443
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1481
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1533
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 2278
19150122 - Extra skolmöte 1474
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1483
19150122 - Från hamnen. 2097
19150122 - Genom auktion, 1512
19150122 - Genom offentlig auktion, 1642
19150122 - Hamnuppbörden 2045
19150122 - I här förda föreningsregister 1526
19150122 - Knut Arnelius 2076
19150122 - Kriget. 1578
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 2096
19150122 - Militärbefälhafvaren 2008
19150122 - På Visbybiografen 2240
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1576
19150122 - Skogsauktion. 1568
19150122 - Tänk på småfåglarna! 2063
19150122 - Temperatur och lufttryck 2002
19150122 - Till sekreterare 2098
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 2062
19150122 - Ur dagens post. 1593
19150122 - Venia 2187
19150123 - Arbetareföreningens 2114
19150123 - Auktion i Buttle. 1556
19150123 - Auktion. 1677
19150123 - Dagens postbåt 2144
19150123 - Domkapitlets yttrande 2082
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 2045
19150123 - Fårösunds framtid. 2170
19150123 - Femtio år 2056
19150123 - För utevaro 2177
19150123 - Gotlands missionsförening 2054
19150123 - Kriget. 1503
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 2122
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 2117
19150123 - Passagerarelista. 2012
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 2039
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1492
19150123 - Temperatur och lufttryck 2074
19150123 - Tyska härförare. 1500
19150123 - Ur dagens post. 1517
19150123 - Vinterpostfarten. 1987
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 2065
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 2165
19150125 - Borgenärerna 1597
19150125 - Bröderna Gullbergs 2133
19150125 - Deltagande. Helge. 1421
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 1411
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 1414
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 1295
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1451
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1464
19150125 - Dödsfall. 2356
19150125 - För lösdrifveri 2101
19150125 - Från hamnen. 2268
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 2113
19150125 - Genom auktion 1509
19150125 - Högre allmänna läroverket. 2005
19150125 - Konkursärende. 2183
19150125 - Kriget. 1446
19150125 - Legala notiser. 1495
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 2064
19150125 - På 50-årsdagen 2008
19150125 - Sällskapet G. G. 2065
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1473
19150125 - Skogsauktion. 1502
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 2040
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 2248
19150125 - Slädföret 2046
19150125 - Som adjungerad ledamot 2282
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 2015
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 2164
19150125 - T. f. växelprotestant. 2170
19150125 - Temperatur och lufttryck 2114
19150125 - Visby skyttegille 2095
19150125 - Visby teater 2046
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1934
19150126 - Årsfest 2199
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1511
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 1420
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 2149
19150126 - Från Sjön. 2075
19150126 - Halare än någonsin 2139
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 2116
19150126 - Kriget. 1485
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 2124
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 2094
19150126 - På villande haf. 2212
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1441
19150126 - Temperatur och lufttryck 1940
19150126 - Ur dagens post. 1422
19150126 - Visbybion 2020
19150127 - A-klassarnas krigslön. 2130
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 2222
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 2154
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 2020
19150127 - Död. Carl Procopée. 1424
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1581
19150127 - Död. Helena Johansson. 1427
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 1339
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 1401
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 1359
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 2123
19150127 - En häst stupade 2048
19150127 - Ett rikligt snöfall 1998
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 2147
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 2125
19150127 - Femtio år 2155
19150127 - Förre telegrafdirektören 2409
19150127 - Från hamnen. 2322
19150127 - Från landsbygden. Väte. 2384
19150127 - Genom offentlig auktion 1764
19150127 - Halkan i våra gator 2037
19150127 - Hälsovårdsnämden 2259
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 2063
19150127 - Kejsar Wilhelm 1610
19150127 - Kriget. 1538
19150127 - Offentlig auktion. 1733
19150127 - Passagerarelista. 2223
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2049
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1995
19150127 - Postverket. 2267
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 1378
19150127 - Som chefläkare 2234
19150127 - Svea hofrätt 2405
19150127 - Temperatur och lufttryck 2165
19150127 - Ur dagens post. 1599
19150127 - Vedauktion. 1618
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2202
19150128 - Auktion å virke och ved 1449
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 1301
19150128 - Död. August Olofsson. 1538
19150128 - Död. Carl Procopée. 1538
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 2091
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1486
19150128 - Femtio år 2253
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 2324
19150128 - I här förda handelsregister 1561
19150128 - I och omkring kriget. 1353
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 2085
19150128 - Kriget. 1568
19150128 - Passagerarelista. 2177
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 2084
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 1333
19150128 - Sjökaptenssociteten 2028
19150128 - Temperatur och lufttryck 1961
19150128 - Till hospitalsläkare 2050
19150128 - Till kronoarrendator 2218
19150128 - Tjänstledighet 2163
19150128 - Vid inställelse 2148
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 2021
19150129 - Auktion. 1572
19150129 - Borgenärerna 1588
19150129 - Dagsbåten, 1345
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 1338
19150129 - Död. Maria. 1513
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1497
19150129 - Efterlysta 2217
19150129 - Fältkrigsrätt, 1440
19150129 - Fastighetsauktion. 1298
19150129 - Femtio år 2099
19150129 - Femtio år fylde 1384
19150129 - Femtiofem år 1180
19150129 - Födde och döde i Visby. 1271
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 2188
19150129 - Från landsbygden. Levide. 2147
19150129 - Genom auktion 1271
19150129 - Genom offentlig auktion. 1241
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 1340
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 1345
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 1509
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1866
19150129 - Kriget. 1451
19150129 - Landshöfding Roos 1405
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1956
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 1239
19150129 - Sjökaptenssociteten 2114
19150129 - Stor Auktion 1516
19150129 - Temperatur och lufttryck 1826
19150129 - Till hospitalsläkare 1838
19150129 - Till kronoarrendator 2077
19150129 - Tjänstledighet 2043
19150129 - Ur dagens post. 1422
19150129 - Vedauktion. 1450
19150129 - Vid inställelse 2022
19150129 - Vigsel 1401
19150130 - Aflagd examen. 2041
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 2185
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1546
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 1357
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1821
19150130 - Fångtransport 2000
19150130 - Från ordensvärlden. 1843
19150130 - Kriget. 1375
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 1362
19150130 - Passagerarelista. 1987
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1764
19150130 - Pensionskonferens 2054
19150130 - Räfskinnen 2031
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 1162
19150130 - Temperatur och lufttryck 1791
19150130 - Till kapten 2001
19150130 - Till två månaders fängelse 1901
19150130 - Ur dagens post. 1317
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1947
19150130 - Vinterpostfarten. 2052
19150130 - Visby Biografteater. 1194
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1857
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 1251
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1191
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 995
19150201 - Auktion. 1267
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 1197
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 1253
19150201 - Död. Clara Cecilia. 1125
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 1161
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 1062
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 1188
19150201 - En hemsk olyckshändelse 1104
19150201 - Fältskjutning. 916
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1074
19150201 - För i värnpliktslagen 968
19150201 - Från hamnen. 1058
19150201 - Gotlands militärförening 1049
19150201 - I D. B. V:s sparbank 1018
19150201 - I härvarande kronohäkte 1059
19150201 - I sitt 70:de år 1031
19150201 - Kriget. 1110
19150201 - Legala notiser. 1017
19150201 - Lönetillskott till vikarier 1054
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 868
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 1063
19150201 - Passagerarelista. 1043
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 919
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 935
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 967
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 1045
19150201 - Skogsauktion. 1070
19150201 - Temperatur och lufttryck 924
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 1016
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 963
19150201 - Visborgs fältridtklubb 1068
19150201 - Visby Biografteater. 1075
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 1042
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 1113
19150202 - Dödsfall. 1030
19150202 - En trefligt slädparti 1187
19150202 - Femtio år 1230
19150202 - Förestående chefskifte 1062
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 1227
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 1062
19150202 - Kriget. 1244
19150202 - Passagerarelista. 1853
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 1177
19150202 - Sliteångaren Othem 1267
19150202 - Stor Auktion 1226
19150202 - Temperatur och lufttryck 1019
19150202 - Till folkekollärare 1057
19150202 - Till löjtnant 944
19150202 - Ur dagens post. 1131
19150202 - Väghinder. 1242
19150202 - Våra biografer 1210
19150202 - Vinterpostfarten. 1037
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 921
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 982
19150203 - Auktion. 1088
19150203 - Dagens postbåt, 1006
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 933
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 986
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 1068
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 997
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 1026
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 1031
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 1026
19150203 - Från landsbygden. Linde. 1131
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 1113
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 1002
19150203 - K. m:t har bifallit 1223
19150203 - Kriget. 1256
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1829
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 1438
19150203 - Passagerarelista. 1122
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 1067
19150203 - Sjuttio år 1039
19150203 - Som adjungerad ledamot 1247
19150203 - Temperatur och lufttryck 978
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 1043
19150203 - Tulluppbörden 1034
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 954
19150203 - Ur dagens post. 1057
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 1136
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 1004
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 966
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 934
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 960
19150204 - Borgenärerna 1047
19150204 - Ded skadade återstäld. 1051
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 1142
19150204 - För första gången i elden. 1813
19150204 - Från hamnen. 1149
19150204 - Från sjön. 1066
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 947
19150204 - Kriget. 1017
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 932
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 931
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 981
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 897
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 999
19150204 - Sjuttiofem år 874
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 944
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 935
19150204 - Temperatur och lufttryck 912
19150204 - Till sysslomän 872
19150204 - Vinterpostfarten. 882
19150205 - Ång. Åhus dödslista 888
19150205 - Auktion å skog. 1080
19150205 - Auktion. 997
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 864
19150205 - Död. Jakob Olsson. 977
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 1007
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 1205
19150205 - En läkare med generals rang. 938
19150205 - En soldat med 97 sår. 939
19150205 - Fältkrigsrätt, 867
19150205 - Fältskjutning 983
19150205 - Femtio år 922
19150205 - Födde och döde i Visby. 945
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 881
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 939
19150205 - Fornfynd. 1073
19150205 - Från landsbygden. Burs. 1176
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 1056
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 1078
19150205 - Genom auktion, 1016
19150205 - Kriget. 1043
19150205 - Läkarekåren. 1057
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 1124
19150205 - Lösöreauktionen. 1134
19150205 - Lotsångaren Vega, 1105
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 1060
19150205 - Offentlig auktion. 1258
19150205 - Passagerarelista. 1793
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 1216
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 1041
19150205 - Temperatur och lufttryck 1003
19150205 - Till grafvens frid 1041
19150205 - Tysk härförare. 1050
19150205 - Ur dagens post. 1018
19150205 - Utnänningsrykte. 988
19150205 - Våra biografer 1031
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 1020
19150205 - Vinterpostfarten. 1036
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 1101
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1793
19150206 - Ång. Hansa, 1119
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1878
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 1260
19150206 - Död. Olof Godman. 1223
19150206 - En festdag 1071
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 1059
19150206 - Ett understöd 1130
19150206 - Fälttjänstöfningar 1008
19150206 - Förlofning 962
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1072
19150206 - Från sjön. 914
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 937
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 1094
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 996
19150206 - I Sitt 65:te år 1065
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 1201
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 995
19150206 - Kriget. 1080
19150206 - Passagerarelista. 1782
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 1111
19150206 - Skogsauktion. 1050
19150206 - Stor Auktion 1014
19150206 - Temperatur och lufttryck 949
19150206 - Till organist och folkskollärare 997
19150206 - Ur dagens post. 994
19150206 - Venia 941
19150206 - Vid fältkrigsrättens 1007
19150208 - Antalet emigranter 884
19150208 - Auktion. 1059
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 1048
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 1037
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 962
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 943
19150208 - Fältskjutning. 956
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 1077
19150208 - Från landsbygden. Österby. 947
19150208 - Från sjön. 999
19150208 - Genom auktion 1069
19150208 - Genom offentlig auktion 972
19150208 - I första förstagsrummet 924
19150208 - I konkurs 983
19150208 - Kriget. 1045
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 1040
19150208 - Passagerarelista. 1813
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 1086
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1754
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 1162
19150208 - Små sår... 1172
19150208 - Snöplogen måste fram. 1014
19150208 - Temperatur och lufttryck 945
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 939
19150208 - Vakansförordnande 994
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 919
19150208 - Visby kyrkotidning. 970
19150208 - Visby stadsmission 930
19150209 - Borgenärerna 1169
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 954
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 1086
19150209 - En nöjenas renässans synes 1013
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 958
19150209 - Från sjön. 887
19150209 - Kriget. 1034
19150209 - Krigsbilder. 1080
19150209 - Långvarig hvilotid. 997
19150209 - Många processer. 977
19150209 - På grund af snötjocka 1034
19150209 - Postverket. 1146
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 2170
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 1119
19150209 - Temperatur och lufttryck 1016
19150209 - Vid inställelsen 1127
19150210 - Ansvarsfrihet 1043
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 1010
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 992
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 882
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 951
19150210 - Dagens postbåt, 888
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 1063
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 957
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 828
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 900
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 1042
19150210 - E. MADDISON 890
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 971
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 933
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 1104
19150210 - Från sjön. 959
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 1217
19150210 - Hemse. 1013
19150210 - Holger E. Nordahl död. 1075
19150210 - I aktiebolagsregistret 942
19150210 - I sitt sjuttionde år 979
19150210 - Infäste 879
19150210 - Kriget. 899
19150210 - Kulspruteförsöken. 896
19150210 - Läkarekåren. 868
19150210 - Offentlig auktion 981
19150210 - Pilodling för korgflätning. 841
19150210 - Rektorsförordnande 888
19150210 - Skogsauktion. 940
19150210 - Stadsfullmäktige 877
19150210 - Temperatur och lufttryck 939
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 994
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 993
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 842
19150211 - Från sjön. 838
19150211 - Fransk härförare. 865
19150211 - Hemse. 907
19150211 - Kriget. 895
19150211 - Krigsbilder. 901
19150211 - Kustartilleriets indelning. 947
19150211 - Lagfart 939
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 929
19150211 - Som lagfaren ledamot 888
19150211 - Som tillfälligt biträde 886
19150211 - Temperatur och lufttryck 860
19150211 - Till suppleant för ordföranden 928
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 936
19150212 - Auktion å skog. 980
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 967
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 985
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 959
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 898
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 949
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 976
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 1017
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 1028
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 961
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 1091
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 955
19150212 - Domkapitlet har bifallit 1105
19150212 - Fältskjutning 953
19150212 - Födde och Döde i Visby. 890
19150212 - Föreningen för understöd 928
19150212 - Från landsbygden. När. 1183
19150212 - Kriget. 987
19150212 - Lärbro Skyttegille 1052
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 1098
19150212 - Lösöreauktion. 1047
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 1147
19150212 - Offentlig auktion. 1093
19150212 - Passagerarelista. 1837
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 1199
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 1565
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 1013
19150212 - Sjuttiotre år 1111
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 960
19150212 - Temperatur och lufttryck 1005
19150212 - Till befälharvare 1029
19150212 - Två nya arbeten 923
19150212 - Uppbördsstämmor 992
19150212 - Ur dagens post. 1049
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 1120
19150212 - Vinterpostfarten. 943
19150212 - Vinterturer. 964
19150212 - Visby biografens 1335
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 1176
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1801
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2552
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1842
19150213 - Dagens postbåt, 1767
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 2375
19150213 - En allvarsam olycka, 1946
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 2322
19150213 - Fartygsauktion. 1928
19150213 - Fodret får bortföras. 2498
19150213 - Från de östra slagfälten. 2033
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 2090
19150213 - Från sjön. 1858
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2544
19150213 - Hjältegrafvar 1857
19150213 - I styrelsen 1777
19150213 - Karl Liljeborg, 1839
19150213 - Kriget. 2145
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 2172
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1833
19150213 - Postkontoret i Visby 1812
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1861
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1979
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1864
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 2146
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1916
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1968
19150213 - Temperatur och lufttryck 1900
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2550
19150213 - Till ordförande 1880
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 2305
19150213 - Upprop. 1985
19150213 - Visby-Bios 1954
19150215 - Afsked 1892
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 2282
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1928
19150215 - Böndagar 1916. 2246
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1971
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1783
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 2079
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 2345
19150215 - Från odlingslånefonden 2020
19150215 - Gotlands biodlaretörening 2081
19150215 - Historien om de förtennade 1843
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1868
19150215 - Hospitalen. 1905
19150215 - Hvems är kofferten? 1897
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1861
19150215 - I urarfva konkurs 1923
19150215 - Inställelse 2048
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1999
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 2026
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2492
19150215 - Passagerarelista. 1968
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 2156
19150215 - Rektorsförordnande 1822
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1845
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1844
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 2300
19150215 - Till folkskollärare 1955
19150215 - Till kommendörkapten 1874
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1991
19150215 - Vid första förhöret 1901
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1836
19150215 - Vid skolköket i Visby 1823
19150215 - Vinterbåtarna. 1844
19150215 - Visby Varpklubb 1886
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1707
19150216 - Dagens postbåt 1845
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1770
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 2431
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1756
19150216 - EKE, 15 februari. 1944
19150216 - Fridlysningstid 1898
19150216 - Kollekt 1936
19150216 - Passagerarelista. 1871
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1827
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1843
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1839
19150216 - Temperatur och lufttryck 1818
19150216 - Till revisor 1838
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1832
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1950
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1853
19150217 - Det var ingen mina. 2053
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1893
19150217 - Förlofning 1857
19150217 - Från hamnen. 1832
19150217 - Från sjön. 1858
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1787
19150217 - Gotlands nation 2070
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1807
19150217 - I aktiebolagsregistret 2086
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1856
19150217 - Passagerarelista. 1827
19150217 - Postångaren Polhem 1724
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1919
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1733
19150217 - Stadens markprocesser. 1797
19150217 - Till sin hedersledamot 1930
19150217 - Värdefull auktion. 1973
19150217 - Venia 1929
19150217 - Visby teater. 2043
19150218 - De svenska badorterna 1098
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 1052
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 1120
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 1008
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 1081
19150218 - Enskild fältskjutning 1027
19150218 - Fältkrigsrätt 984
19150218 - Femtio år 939
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 1147
19150218 - Från landsbygden. Garda. 1024
19150218 - Från sjön. 914
19150218 - Härmed infordras 1000
19150218 - Kriget. 1008
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 919
19150218 - Minnesgåfva. 901
19150218 - Pengar i gömmorna. 910
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 1005
19150218 - Statsbidraget 967
19150218 - Temperatur och lufttryck 971
19150218 - Till adjungerad ledamot 1109
19150218 - Till öfverstelötnant 885
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 1249
19150218 - Venia 1026
19150219 - Ång. Klintehammn 1033
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 1041
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1017
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 982
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 1057
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 1023
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1012
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 1168
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 1030
19150219 - Borgerligt äktenskap 1057
19150219 - Dagens postbåt, 943
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 1120
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 1023
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 1262
19150219 - Död. Olof Thomsson. 1217
19150219 - Enskild fältskjutning 1021
19150219 - Fältkrigsrätt, 963
19150219 - Födde och Döde i Visby. 1129
19150219 - Förlofning 920
19150219 - Från domkapitlet. 1206
19150219 - Från sjön. 1243
19150219 - Genom offentlig auktion, 1150
19150219 - Gotlands fiskare. 1670
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 893
19150219 - Kriget. 1179
19150219 - Lastångaren Othem, 1231
19150219 - Lösöreauktion. 1120
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1236
19150219 - Neutralitetsmärket. 1862
19150219 - Passagerarelista. 1115
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 1197
19150219 - Ronehamn. 1322
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 1192
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 1330
19150219 - Smittfritt. 1121
19150219 - Temperatur och lufttryck 1264
19150219 - Trafikinkomsterna 1121
19150219 - Ur dagens post. 1196
19150219 - Värdefull auktion. 1103
19150219 - Visby Bio 1499
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1416
19150220 - Årsdagar. 1256
19150220 - Åt Gotlands fornsal 1217
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1391
19150220 - Den sista färden. 1248
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 1335
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 1300
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 1230
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 1219
19150220 - En intensiv tjocka 1205
19150220 - Fartygsauktion. 1267
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 1258
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 1352
19150220 - Från sjön. 1199
19150220 - I här förda föreningsregister 1100
19150220 - Kriget. 1191
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 1224
19150220 - Major Ernst Hellgren 1150
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 1331
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1350
19150220 - Temperatur och lufttryck 1323
19150220 - Till poststationsföreståndare 1317
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1485
19150222 - Afsked 1059
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1482
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1455
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 1310
19150222 - Död. ANNA. 1445
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 1267
19150222 - Egendomsaffär. 1282
19150222 - En obemannad fiskebåt 1349
19150222 - En pensionsfråga. 1232
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1528
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1591
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1555
19150222 - Från hamnen. 1624
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1649
19150222 - Från sjön. 1601
19150222 - Kriget. 1645
19150222 - Landshöfding Roos 1454
19150222 - Legala notiser. 1556
19150222 - Ny skolkökskurs 1459
19150222 - Passagerarelista. 1569
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1670
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1606
19150222 - Tandläkareexamen 1470
19150222 - Telegrafverket. 1431
19150222 - Temperatur och lufttryck 1565
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1433
19150222 - Till underläkare 1466
19150222 - Tjockan och båtarna. 1252
19150222 - Värdefull auktion. 1343
19150222 - Vårtecken. 1266
19150222 - Visborgs fältridtklubb 1226
19150222 - Visby Bio. 1538
19150222 - Visby skyttegille 1569
19150223 - Auktion å rotfrukter. 1377
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 1473
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 1407
19150223 - Femtio år 1501
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1460
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 1375
19150223 - Från sjön. 1380
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 1396
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 1373
19150223 - Kriget. 1429
19150223 - Krigsbilder. 1348
19150223 - Militärbegrafning 1292
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 1382
19150223 - På epidemisjukhuset 1391
19150223 - Passagerarelista. 1228
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 1241
19150223 - Temperatur och lufttryck 1302
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 1322
19150223 - Tysk härförare. 1195
19150223 - Ur dagens post. 1430
19150223 - Vinterpostfarten. 1440
19150223 - Visby automataktiebolag 1360
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 1228
19150224 - Auktion å ved och takspån 1268
19150224 - Bröllop 1178
19150224 - Dalhems landstormsförening 1514
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 1376
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 1297
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 1261
19150224 - Fårösund. 1350
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 1311
19150224 - Från hamnen. 1374
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 1416
19150224 - Från sjön. 1291
19150224 - Genom auktion 1309
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 1313
19150224 - Kriget. 1345
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 1196
19150224 - Lösöreauktion. 1231
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 1266
19150224 - Passagerarelista. 1119
19150224 - Ronehamn. 1423
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 1420
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 1284
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 1356
19150224 - Temperatur och lufttryck 1343
19150224 - Till ord. poliskonstapel 1347
19150224 - Till vik. folkskollärare 1413
19150224 - Ur dagens post. 1401
19150225 - Ång. Klintehamn, 1169
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 1400
19150225 - Auktion å virke och ved 1320
19150225 - Beviljadt odlingslån. 1187
19150225 - Borgenärerna 1236
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 1209
19150225 - Domkapitlet 1108
19150225 - En lönefråga. 994
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 1184
19150225 - Från landsbygden. Halla. 1343
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 1207
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 1331
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 1335
19150225 - Från sjön. 1278
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 1197
19150225 - Inskrifningsrevisionen 970
19150225 - Kriget. 1122
19150225 - Lysning 1023
19150225 - Ny tandläkare. 1206
19150225 - Påfven ber för freden. 1242
19150225 - Såsom rymmare 1166
19150225 - Sirius 1460
19150225 - Temperatur och lufttryck 1264
19150225 - Till telegrafkommissarie 1116
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 1344
19150225 - Ur dagens post. 1328
19150225 - Visby Bio 1465
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 1136
19150226 - Auktion å rotfrukter. 1212
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 1266
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 1203
19150226 - Auktion i Helvi. 1160
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 1068
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 1195
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 1204
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 1089
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 1116
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 1118
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 1191
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 1088
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 1075
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 1090
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 1116
19150226 - Dagens postbåt 1051
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 1117
19150226 - En utställning 1136
19150226 - Fastlandspost 1089
19150226 - Födda. 1102
19150226 - Från artillerikåren. 1219
19150226 - Från landsbygden. Rute. 1182
19150226 - I och om kriget. 1043
19150226 - Kriget. 1099
19150226 - Kungörelse. 1324
19150226 - Lösöreauktion. 1096
19150226 - Passagerarelista. 1036
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 1107
19150226 - Tack. Jansson. 1094
19150226 - Temperatur och lufttryck 1255
19150226 - Till öfverstelöjtnant 1229
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 1208
19150226 - Ur dagens post. 1283
19150226 - Venia 1427
19150227 - Anslag till skogsdikning. 1120
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 1333
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 1218
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 1108
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 1166
19150227 - En bräckt skena 1269
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 1086
19150227 - Föreatåndaretjänsten 1044
19150227 - Från domkapitlet. 1303
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 1098
19150227 - Från sjön. 1065
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 1099
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1438
19150227 - Kriget. 1130
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 1181
19150227 - Naturskydd. 1237
19150227 - Passagerarelista. 1216
19150227 - Sjuttiosex år 1113
19150227 - Tack. LILY. 1150
19150227 - Temperatur och lufttryck 1319
19150227 - Tidigare post. 1127
19150227 - Till jordbrukskonsulent 1227
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 1285
19150227 - Ur dagens post. 1348
19150227 - Vinterpostfarten. 900