Rubrik Träffar
19150102 - Af vinterpostbåtarna 1699
19150102 - Auktion vid Vallbys i Hogrän. 1767
19150102 - Begrafning 1755
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 3116
19150102 - Deltagande. AMANDA NILSSON. 1751
19150102 - Död. Båtel Larsson. 1728
19150102 - Död. Carl Jakob Wigström. 1769
19150102 - Död. Ida Nathorst. 1724
19150102 - Död. Kristina Elisabeth Dahlgren. 1750
19150102 - Död. Matilda Johanna Odman. 1737
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 3822
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 3526
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 3927
19150102 - Folkskolinspektören 1639
19150102 - Förlofning 1613
19150102 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1677
19150102 - Från sjön. 3526
19150102 - Hemse. 1814
19150102 - I D. B. V:s sparbank 1615
19150102 - I härvarande kronohäkte 1683
19150102 - Kriget. 1670
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 3152
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 2859
19150102 - Riksbanksvinsten 1626
19150102 - Senaste nyheterna från kriget. 1686
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 2541
19150102 - Till häradsdomare 1553
19150102 - Till underlöjtnanter 1517
19150102 - Tulluppbörden 1522
19150102 - Visby. Det nya året 2663
19150104 - A. S. Frykman. 2540
19150104 - Ändring af Valars fyr. 2534
19150104 - Ändtligen kyla. 2434
19150104 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 1639
19150104 - Auktion vid Kvie i Hangvar. 1510
19150104 - Auktion vid Myrungs i Linde. 1514
19150104 - Borgenärerna 1500
19150104 - Britternas klockboj 2758
19150104 - Död. Gabriella Wahlberg. 1436
19150104 - Död. Ivar Klafver. 1536
19150104 - Död. Jacob Otto Jacobsson. 1444
19150104 - Död. Jakob Niklas Söderberg. 1369
19150104 - Död. Jakob Zakarias Friström. 1319
19150104 - Död. Karl Johan Hultqvist. 1318
19150104 - Död. Petter Kristian Lindström. 1337
19150104 - Död. Rdolf Frykman. 1346
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 2424
19150104 - Ett minornas offer ? 2264
19150104 - Fastighets- och lösöreauktion. 1318
19150104 - Fatigvårdsstyrelsen 1307
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2414
19150104 - Förbud mot flundrefiske 2319
19150104 - Från landsbygden. Vall. 2279
19150104 - Från sjön. 2144
19150104 - Hafvet ger åter. 2277
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 2132
19150104 - Kriget. 1282
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 2178
19150104 - Militärbrefkortens användning. 2142
19150104 - Passagerarelista. 2200
19150104 - Rådstupredikan 3846
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 1965
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 3909
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 1952
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 1937
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 1864
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 1984
19150104 - Till statsgeologer 1890
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 1940
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 1914
19150104 - Visby Biografteater. 1410
19150105 - Död. Eva Söderberg. 1180
19150105 - Död. Frans Vilhelm Pettersson. 1206
19150105 - Död. Julia Olivia Jakobsson. 1186
19150105 - Död. Karl Arvid Lundgren. 1186
19150105 - Död. Maria Elisabeth Dahlberg. 1214
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 1862
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 1813
19150105 - Fältkrigsrätt 1853
19150105 - Festen inleddes med ps. 55, 1861
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 2257
19150105 - Från landsbygden. Bunge. 1216
19150105 - Från landsbygden. Hablingbo. 1268
19150105 - Från landsbygden. Hall. 1228
19150105 - Julbjudning för de fattiga 1183
19150105 - Lysning 1235
19150105 - Nya släktnamn. 1959
19150105 - Prosit Neujahr! 1259
19150105 - Senaste nyheterna från kriget. 1266
19150105 - Sextiett år 1972
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1915
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 2016
19150105 - Sliteångaren Othem, 2089
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 2171
19150105 - Tack för godt arbete. 2362
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 3575
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 9964
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 4982
19150107 - A. A. Leatz död. 3486
19150107 - ARBETAREFÖRENINGENS BIOGRAFTEATER. 2457
19150107 - Båtarna. 12813
19150107 - Död. Axel Arvid Leatz. 2468
19150107 - Död. Maria Kristina Mathilda Wedin. 1611
19150107 - Död. William Gustaf Adolf. 1612
19150107 - Entreprenadauktion 2153
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 11219
19150107 - Förlofningar. 4337
19150107 - Från hamnen. 2506
19150107 - G. Wahlberg död. 2443
19150107 - I Konkurs 3724
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 10667
19150107 - Kriget. 2539
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 3311
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 7645
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 3100
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 2311
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 3229
19150107 - Räntesatser i Aktiebolaget Gotlands bank 1301
19150107 - Sällskapet D. B. V. 1923
19150107 - Senaste nyheterna från kriget. 1308
19150107 - Sirius Biografteater. 1416
19150107 - Sjuttio år 1865
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 2479
19150107 - Som andre lärare 2417
19150107 - Söndagsskolfest 1935
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 4067
19150107 - Student- och realskolexamina. 1930
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 1985
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 3561
19150107 - Tillkännagifvande. 2597
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 9147
19150107 - Vid inställelse 3142
19150107 - Vintern har kommit. 2174
19150107 - Visby Biografteater. 1527
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 2195
19150108 - Auktion å skog i Veskinde. 1395
19150108 - Auktion vid Marpis å Fårö. 1318
19150108 - Auktion vid Skote i Lojsta. 1227
19150108 - Borgenärerna 1173
19150108 - Bröllop 1224
19150108 - Död. Engela Catharina Enström. 1268
19150108 - Död. Katarina Elisabeth Andersson. 1153
19150108 - Död. Katharina Elisabeth Sandström. 1151
19150108 - E. Maddison 1112
19150108 - Exekutiv auktion. 1158
19150108 - Extra provinsialläkaretjänsten 1166
19150108 - Falholmen fridlyst område. 1182
19150108 - Fältskjutning om vandringsprisen 1296
19150108 - Fastighets- och lösöreauktion. 1110
19150108 - Födde och döde i Visby. 1187
19150108 - Förbud. 1208
19150108 - Från landsbygden. Stånga. 2462
19150108 - Från sjön. 1847
19150108 - Genom exekutiv auktion, 1318
19150108 - Hamnarna. 1202
19150108 - Hedersgåfva. 1296
19150108 - Kriget. 1175
19150108 - Mazettis 1135
19150108 - Passagerarelista. 1997
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 1826
19150108 - Stettinångaren »Stockholms» förolyckande. 1306
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1869
19150108 - Vinterväder. 1329
19150108 - Visby torgpris. 1183
19150109 - Allmänna läroverken. 2220
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 1796
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 1790
19150109 - Död. Anna Cristina Laurentina Ahlberg. 1155
19150109 - Död. Johan Fredrik Boman. 1309
19150109 - Död. Katarina Elisabet Medquist. 1338
19150109 - Drätselkammaren 1756
19150109 - F. K. P. R. i Visby 1840
19150109 - Från landsbygden. Helvi. 1234
19150109 - Från sjön. 1861
19150109 - Jordfästning. Major Leatz. 1206
19150109 - Kriget. 1290
19150109 - Med Ansökan 1808
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 2027
19150109 - Mönstring förrättas 1163
19150109 - På sin 70-årsdag 1875
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 1834
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 1809
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 1797
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 1815
19150109 - Senaste nyheterna från kriget. 1249
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 1900
19150109 - Smörmarknaden. 1840
19150109 - Stadsfullmätige 1196
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1791
19150109 - Tyska trupper 1258
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 1891
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 1823
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 1803
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 1814
19150109 - Vintervädret fortfar 1766
19150111 - Årsdagar. 1934
19150111 - Död. Gösta Sigvard Eugen. 1238
19150111 - En anslående julfest 1770
19150111 - Fastlandsbeväringen 1797
19150111 - Från hamnen. 1775
19150111 - Från sjön. 1850
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 1872
19150111 - Hastigt dödsfall. 1773
19150111 - Jordfästning 1799
19150111 - Kriget. 1203
19150111 - Länsstyrelsen. 1809
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 1824
19150111 - När sparbössorna tömdes. 1768
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 1787
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 1693
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 1758
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 1791
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 1703
19150111 - Senaste nyheterna från kriget. 1197
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1912
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 1720
19150111 - Slädparti 1787
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 1717
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 1780
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 1696
19150111 - Till grafvens frid 1807
19150111 - Till landtmannaskolan 2124
19150111 - Töväder med regn och slask 1955
19150111 - Tyska soldatgrafvar vid Gent. 1217
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 1857
19150112 - Deltagande. ELLEN FRYKMAN. 1213
19150112 - Död. Carolina Wiman. 1155
19150112 - Död. Emma Johnna Lovisa Lindström. 1181
19150112 - Död. Karl Emil Hylander. 1114
19150112 - Död. Nils Nilsson. 1166
19150112 - Entrepremadauktion 1256
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 1821
19150112 - Från sjön. 1801
19150112 - Kaffebjudning 1812
19150112 - Kälkbacksåkningen 1916
19150112 - Kriget. 1239
19150112 - Major Leatz griftefärd 1953
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 1916
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 2085
19150112 - Rättegångs- och Polissaker. 1457
19150112 - Senaste nyheterna från kriget. 1240
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 1908
19150112 - Slädföret 1742
19150112 - Tingspredikan 1827
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 1801
19150112 - Världshistoriska gestalter. 1242
19150113 - Afliden åldring. 1960
19150113 - Allm. läroverken. 1746
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 1914
19150113 - Arfsynd, 1957
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 1771
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 1770
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 1756
19150113 - Död. Johan Gotthard Andersson. 1239
19150113 - Död. Niklas August Sigrén. 1194
19150113 - Död. Anna Sandberg. 1173
19150113 - Död. Eugenia Albertina Bernhardina Muldin. 1206
19150113 - Domkapitlet 1708
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 1718
19150113 - Falskt alarm 1749
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 1730
19150113 - Från hamnen. 1909
19150113 - Från landsbygden. Viklau. 1738
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 1743
19150113 - I sitt 60:de år 1732
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 1639
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 1704
19150113 - Interpellation. 1718
19150113 - Kriget 1145
19150113 - Landtmannavecka 1730
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 1751
19150113 - Minfaran. 1767
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 1697
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 1832
19150113 - Passagerarelista. 1709
19150113 - Senaste nyheterna från kriget. 1156
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 1746
19150113 - Som instruktör 1739
19150113 - Stadsfullmäktige 1720
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 1743
19150113 - Tack. Ivar Klafver. 1134
19150113 - Telegramportot nedsättes. 1738
19150113 - Temperatur och lufttryck 1098
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 1686
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 1705
19150113 - Till vice ordförande 1693
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 1774
19150114 - Död. Albertina Katarina Aronson. 1113
19150114 - Död. Anna Sandberg. 1135
19150114 - Död. Olivia Jakobina Thomsson. 1146
19150114 - Död. Per Gastaf Bernhard Rettig. 1117
19150114 - Ett godt slädfölje 1706
19150114 - Från sjön. 1762
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1981
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1286
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 1770
19150114 - Kriget. 1131
19150114 - Lagfart 1744
19150114 - Landstormskurserna. 1706
19150114 - Neutralitetsvakten. 1826
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 1713
19150114 - Passagerarelista. 1729
19150114 - Rapphönsen 1722
19150114 - Senaste nyheterna från kriget. 1094
19150114 - Sirius Biografteater. 1709
19150114 - Sirius Biografteater. 1261
19150114 - Temperatur och lufttryck 1940
19150114 - Till riksdagen 1872
19150114 - Tjänstledighet 1781
19150114 - Vedboden 1737
19150114 - Vintersporten i Visby 1717
19150114 - Visby Biografteater. 1724
19150114 - Visby Biografteater. 1283
19150114 - Visby friförsamling 1760
19150116 - Ångf. Klintehamn 1705
19150116 - Ett biografdrama, 1803
19150116 - Hamndirektionen 1731
19150116 - I den interimistiska turtabellen 1674
19150116 - Julafton på krigsskådeplatsen. 1071
19150116 - Kriget. 1169
19150116 - Mellan lif och död 1756
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 1720
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 1875
19150116 - Red. af G. A 1706
19150116 - Sårade belgiska soldater 1093
19150116 - Senaste nyheterna från kriget. 1110
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 1684
19150116 - Tack. Augusta Leatz. 1038
19150116 - Temperatur och lufttryck 1677
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 1677
19150116 - Venia 1697
19150116 - Vid folk- och småskolorna 1703
19150116 - Vid Visby högre flickskola 1700
19150118 - 85 år. 1734
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 1665
19150118 - Åter natturer? 1662
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 1596
19150118 - Död i främmande land. 1781
19150118 - En ansökan om anslag 1696
19150118 - Ett svagt tecken 1643
19150118 - Femtio år 1738
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 1646
19150118 - Från landsbygden. 1704
19150118 - Från Stenkyrka 1709
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 1647
19150118 - I första förslagsrummet 1734
19150118 - Konkursernas antal 1677
19150118 - Neutralitetsvakten. 1696
19150118 - Ny skolkökskurs 1731
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 1706
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 1686
19150118 - Pensionsmöte 1631
19150118 - Prästerligt förordnande. 1618
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 1573
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 1636
19150118 - Som inspektör 1728
19150118 - Till ordförande 1657
19150118 - Till sjukbesökare 1661
19150118 - Vintern har åter knäppt till 1641
19150119 - Anbud å åkande landtbrefbäring 1208
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 1625
19150119 - Deltagande. KRISTIAN. 1078
19150119 - Död. Anna Margareta Jakobsson. 1051
19150119 - Död. Anna Serafia Nilsson. 1095
19150119 - Död. Jakob Niklas Nilsson. 1008
19150119 - Död. John Jakob Mauritz Wiman. 1012
19150119 - Död. Kristian Wahlberg. 1071
19150119 - Död. Olof Larsson. 1112
19150119 - E. o. kommunalstämma 1625
19150119 - En nioårig gosse, 1609
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 1615
19150119 - Från de af jordskalfvet i Italien 1046
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 1606
19150119 - Kriget. 1034
19150119 - Minfaran utanför Landsort 1633
19150119 - Munhygienens betydelse 1602
19150119 - Neutralitetsvakten. 1600
19150119 - Olycksfall i halkan. 1613
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 1651
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 1816
19150119 - Senaste nyheterna från kriget. 1058
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 1671
19150119 - Stipendium. 1677
19150119 - Temperatur och lufttryck 1605
19150119 - Till ordförande 1745
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 1657
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 1750
19150119 - Venia 1744
19150119 - Vikarie 1085
19150120 - Apoteken. 1700
19150120 - Auktion å Bara gård i Etelhem 1093
19150120 - Deltagande. ANNA SANDBERG. 1046
19150120 - Död. Carl Johan Cederlund. 1059
19150120 - Död. Elisabet Katarina Lindbom. 1041
19150120 - Död. Katharina Olivia Rudin. 1090
19150120 - Död. Maria Kristina Ehrin. 1006
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 1598
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 1689
19150120 - Femtio år 1623
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 1668
19150120 - Förlofning 1583
19150120 - Från landsbygden. 1674
19150120 - Från sjön. 1699
19150120 - Genom offentlig auktion 1199
19150120 - I aktiebolagsregistret 1853
19150120 - Kriget. 1089
19150120 - Lysning till äktenskap 1612
19150120 - Mossodlare på Gotland 1583
19150120 - Offentlig auktion. 1082
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 1571
19150120 - Omslag i vädret 1614
19150120 - Postverket. 1907
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 2139
19150120 - Senaste nyheterna från kriget. 1098
19150120 - Sjuttiotre år 1684
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 1587
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 1607
19150120 - Stor Auktion 1035
19150120 - Stor varuauktion i Lärbro. 1149
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 1686
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 1581
19150121 - Apoteket i Hemse 1686
19150121 - Ättling af gamla Gotland 1630
19150121 - Audiens hos konungen 1621
19150121 - Död. Knut August Arnelius. 1030
19150121 - En högtidlig begrafning 1645
19150121 - Fältkrigsrätt 1648
19150121 - Folkskoleväsendet. 1578
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 1617
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 1572
19150121 - Från domkapitlet. 1632
19150121 - Från hamnen. 1619
19150121 - Från Sjön. 1576
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 1693
19150121 - Halkan 1631
19150121 - Hundskatt 1017
19150121 - Ingen nämvärd förändring 1602
19150121 - Jordfästningen 1655
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 1698
19150121 - Kriget. 1060
19150121 - Passagerarelista. 1553
19150121 - Rikstelefonen 1610
19150121 - Senaste nyheterna från kriget. 1039
19150121 - Silferbröllop 1685
19150121 - Sirius Biografteater. 1199
19150121 - Skolrådet 1574
19150121 - Slite. 1663
19150121 - Sliteångaren Othem, 1567
19150121 - Som extra polisman 1641
19150121 - Tack. BERNHARD RETTIG. 1005
19150121 - Tjänstledighet 1673
19150121 - Venia 1652
19150121 - Vinterpostföringen. 1555
19150121 - Visby Biografteater. 1185
19150122 - Antagligen Olympiska spel 1916. 1048
19150122 - Auktion 1052
19150122 - Auktion å virke och ved. 1027
19150122 - Auktion vid Runne i Sanda. 1058
19150122 - Auktion vid Svie i Alfva. 1080
19150122 - Bonniers månadshäften 1573
19150122 - Deltagande. J. N. MYRSTEN. 1003
19150122 - Död. Båtel Thomasson. 1015
19150122 - Död. Johan Petter Ferdinand Cedervall. 983
19150122 - Död. Katarina Magdalena Pettersson. 1011
19150122 - Död. Olof Kurt August. 1033
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 1702
19150122 - Extra skolmöte 1013
19150122 - Födde och Döde i Visby. 1024
19150122 - Från hamnen. 1598
19150122 - Genom auktion, 1044
19150122 - Genom offentlig auktion, 1173
19150122 - Hamnuppbörden 1583
19150122 - I här förda föreningsregister 1050
19150122 - Knut Arnelius 1585
19150122 - Kriget. 1060
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 1596
19150122 - Militärbefälhafvaren 1532
19150122 - På Visbybiografen 1684
19150122 - Senaste nyheterna från kriget. 1077
19150122 - Skogsauktion. 1082
19150122 - Tänk på småfåglarna! 1595
19150122 - Temperatur och lufttryck 1533
19150122 - Till sekreterare 1606
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 1570
19150122 - Ur dagens post. 1082
19150122 - Venia 1648
19150123 - Arbetareföreningens 1599
19150123 - Auktion i Buttle. 1068
19150123 - Auktion. 1120
19150123 - Dagens postbåt 1651
19150123 - Domkapitlets yttrande 1620
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 1558
19150123 - Fårösunds framtid. 1652
19150123 - Femtio år 1594
19150123 - För utevaro 1665
19150123 - Gotlands missionsförening 1556
19150123 - Kriget. 1037
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 1626
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 1585
19150123 - Passagerarelista. 1541
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 1560
19150123 - Senaste nyheterna från kriget. 1010
19150123 - Temperatur och lufttryck 1595
19150123 - Tyska härförare. 1023
19150123 - Ur dagens post. 1040
19150123 - Vinterpostfarten. 1504
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 1597
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 1642
19150125 - Borgenärerna 1128
19150125 - Bröderna Gullbergs 1652
19150125 - Deltagande. Helge. 980
19150125 - Död. Anna Katharina Lorentina Hansson. 975
19150125 - Död. Bernhardina Katarina Kristina Berg. 965
19150125 - Död. Carl Johan Carlsson. 916
19150125 - Död. Josefina Katarina. 1008
19150125 - Död. Sofia Adelina Ahlberg. 1020
19150125 - Dödsfall. 1806
19150125 - För lösdrifveri 1609
19150125 - Från hamnen. 1783
19150125 - Från landsbygden. Atlingbo. 1607
19150125 - Genom auktion 1043
19150125 - Högre allmänna läroverket. 1542
19150125 - Konkursärende. 1689
19150125 - Kriget. 992
19150125 - Legala notiser. 1035
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 1602
19150125 - På 50-årsdagen 1559
19150125 - Sällskapet G. G. 1579
19150125 - Senaste nyheterna från kriget. 1011
19150125 - Skogsauktion. 1031
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 1571
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 1750
19150125 - Slädföret 1583
19150125 - Som adjungerad ledamot 1768
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 1577
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 1652
19150125 - T. f. växelprotestant. 1685
19150125 - Temperatur och lufttryck 1667
19150125 - Visby skyttegille 1617
19150125 - Visby teater 1572
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 1489
19150126 - Årsfest 1676
19150126 - Bilder från krigsskådeplatserna. 1030
19150126 - Död. Anna Sofia Maria. 980
19150126 - Från landsbygden. Sanda. 1648
19150126 - Från Sjön. 1605
19150126 - Halare än någonsin 1653
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 1638
19150126 - Kriget. 1015
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 1618
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 1607
19150126 - På villande haf. 1628
19150126 - Senaste nyheterna från kriget. 1001
19150126 - Temperatur och lufttryck 1499
19150126 - Ur dagens post. 990
19150126 - Visbybion 1559
19150127 - A-klassarnas krigslön. 1635
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 1732
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 1694
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 1568
19150127 - Död. Carl Procopée. 993
19150127 - Död. Hans Petter Holmér. 1071
19150127 - Död. Helena Johansson. 1000
19150127 - Död. Lars Johan Olsson. 923
19150127 - Död. Nils Petter Olsson. 961
19150127 - Död. Oskar Mattsson. 958
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 1599
19150127 - En häst stupade 1572
19150127 - Ett rikligt snöfall 1541
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 1624
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 1640
19150127 - Femtio år 1640
19150127 - Förre telegrafdirektören 1951
19150127 - Från hamnen. 1869
19150127 - Från landsbygden. Väte. 1885
19150127 - Genom offentlig auktion 1302
19150127 - Halkan i våra gator 1580
19150127 - Hälsovårdsnämden 1788
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 1619
19150127 - Kejsar Wilhelm 1152
19150127 - Kriget. 1109
19150127 - Offentlig auktion. 1225
19150127 - Passagerarelista. 1767
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1551
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 1547
19150127 - Postverket. 1797
19150127 - Senaste nyheterna från kriget. 954
19150127 - Som chefläkare 1789
19150127 - Svea hofrätt 1933
19150127 - Temperatur och lufttryck 1697
19150127 - Ur dagens post. 1160
19150127 - Vedauktion. 1171
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1713
19150128 - Auktion å virke och ved 995
19150128 - Deltagande. ANNA ARNELIUS. 889
19150128 - Död. August Olofsson. 1126
19150128 - Död. Carl Procopée. 1136
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 1572
19150128 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 1046
19150128 - Femtio år 1767
19150128 - Från landsbygden. Hogrän. 1815
19150128 - I här förda handelsregister 1140
19150128 - I och omkring kriget. 921
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 1607
19150128 - Kriget. 1114
19150128 - Passagerarelista. 1734
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1564
19150128 - Senaste nyheterna från kriget. 898
19150128 - Sjökaptenssociteten 1557
19150128 - Temperatur och lufttryck 1511
19150128 - Till hospitalsläkare 1578
19150128 - Till kronoarrendator 1721
19150128 - Tjänstledighet 1703
19150128 - Vid inställelse 1722
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 1544
19150129 - Auktion. 1111
19150129 - Borgenärerna 1136
19150129 - Dagsbåten, 972
19150129 - Död. Karolina Elisabeth. 970
19150129 - Död. Maria. 1090
19150129 - Död. Petter Olof Pettersson. 1055
19150129 - Efterlysta 1690
19150129 - Fältkrigsrätt, 1034
19150129 - Fastighetsauktion. 867
19150129 - Femtio år 1636
19150129 - Femtio år fylde 1000
19150129 - Femtiofem år 793
19150129 - Födde och döde i Visby. 851
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 1694
19150129 - Från landsbygden. Levide. 1678
19150129 - Genom auktion 844
19150129 - Genom offentlig auktion. 797
19150129 - Gotlandskyrkornas brandförsäkringsvärde 873
19150129 - Hemse. För hembygdens försvar. 954
19150129 - Herrar Hvitbetsodlare. 986
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 1442
19150129 - Kriget. 996
19150129 - Landshöfding Roos 988
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 1463
19150129 - Senaste nyheterna från kriget. 813
19150129 - Sjökaptenssociteten 1650
19150129 - Stor Auktion 1062
19150129 - Temperatur och lufttryck 1384
19150129 - Till hospitalsläkare 1399
19150129 - Till kronoarrendator 1608
19150129 - Tjänstledighet 1606
19150129 - Ur dagens post. 1008
19150129 - Vedauktion. 1010
19150129 - Vid inställelse 1590
19150129 - Vigsel 987
19150130 - Aflagd examen. 1595
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 1717
19150130 - Död. Jakob Elof Jakobsson. 1111
19150130 - Död. Rosa Carlsson. 960
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 1368
19150130 - Fångtransport 1539
19150130 - Från ordensvärlden. 1407
19150130 - Kriget. 943
19150130 - Officerssalong i en tysk skyttegraf. 951
19150130 - Passagerarelista. 1563
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 1333
19150130 - Pensionskonferens 1599
19150130 - Räfskinnen 1589
19150130 - Senaste nyheterna från kriget. 769
19150130 - Temperatur och lufttryck 1367
19150130 - Till kapten 1566
19150130 - Till två månaders fängelse 1449
19150130 - Ur dagens post. 913
19150130 - Val af tillfälliga utskott 1499
19150130 - Vinterpostfarten. 1605
19150130 - Visby Biografteater. 782
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 1397
19150201 - Arbetareföreningens Biografteater. 882
19150201 - Arbetareföreningens föreläsningar. 834
19150201 - Årets skjutprogram faststäldt. 651
19150201 - Auktion. 883
19150201 - Död. Catarina Christina Åhlin. 828
19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson. 871
19150201 - Död. Clara Cecilia. 793
19150201 - Död. Jakob Nicklas Pettersson. 786
19150201 - Död. Johanna Elisabeth Nyström. 695
19150201 - Död. Lars Petter Qviberg. 809
19150201 - En hemsk olyckshändelse 751
19150201 - Fältskjutning. 616
19150201 - Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro. 732
19150201 - För i värnpliktslagen 641
19150201 - Från hamnen. 754
19150201 - Gotlands militärförening 735
19150201 - I D. B. V:s sparbank 722
19150201 - I härvarande kronohäkte 740
19150201 - I sitt 70:de år 722
19150201 - Kriget. 760
19150201 - Legala notiser. 714
19150201 - Lönetillskott till vikarier 670
19150201 - Officerarnas fältskjutningsförbund 572
19150201 - Om förläggande af passions gudstjänsterna 731
19150201 - Passagerarelista. 726
19150201 - Post en timme tidigare på middagen 602
19150201 - Rättegångs- och Polissaker. 615
19150201 - Senaste nyheterna från kriget. 642
19150201 - Skenfärden utför Högklint. 728
19150201 - Skogsauktion. 725
19150201 - Temperatur och lufttryck 613
19150201 - Uppskofvet med järnvägen Tingstäde-Fårösund. 662
19150201 - Utnämningarna på kejsar Wilhelms födelsedag. 630
19150201 - Visborgs fältridtklubb 742
19150201 - Visby Biografteater. 729
19150201 - Visby koloniträdgårdsförening u. p. a. 718
19150202 - Död. Lars Jakobsson. 765
19150202 - Dödsfall. 693
19150202 - En trefligt slädparti 805
19150202 - Femtio år 834
19150202 - Förestående chefskifte 713
19150202 - Från landsbygden. Östergarn. 832
19150202 - Jordfästning. Clara Bolin. 688
19150202 - Kriget. 840
19150202 - Passagerarelista. 1442
19150202 - Senaste nyheterna från Kriget. 777
19150202 - Sliteångaren Othem 859
19150202 - Stor Auktion 854
19150202 - Temperatur och lufttryck 666
19150202 - Till folkekollärare 685
19150202 - Till löjtnant 616
19150202 - Ur dagens post. 755
19150202 - Väghinder. 847
19150202 - Våra biografer 779
19150202 - Vinterpostfarten. 700
19150202 - Visbyafdelningen af nykterhetsfolkets sjukkassa 598
19150203 - Ändrad afgångstid för postbåtarna. 674
19150203 - Auktion. 721
19150203 - Dagens postbåt, 673
19150203 - Deltagande. AHLGREN. 596
19150203 - Död. Amanda Olofsson. 668
19150203 - Död. Gertrud Katharina Pettersson. 716
19150203 - Död. Rudolf Wahlström. 670
19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr. 665
19150203 - Ett telefonsamtal i underjorden. 667
19150203 - Ett vilddjur i människohamn. 662
19150203 - Från landsbygden. Linde. 746
19150203 - Från landsbygden. Sanda. 762
19150203 - Hotande olyckstillbud under slädparti. 668
19150203 - K. m:t har bifallit 823
19150203 - Kriget. 839
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 1388
19150203 - Ordinarie barnmorsketjänsten 980
19150203 - Passagerarelista. 744
19150203 - Senaste nyheterna från kriget. 679
19150203 - Sjuttio år 705
19150203 - Som adjungerad ledamot 818
19150203 - Temperatur och lufttryck 629
19150203 - Tingstäde sockens sparbank 667
19150203 - Tulluppbörden 685
19150203 - Tyskarna framför Warschau. 629
19150203 - Ur dagens post. 700
19150203 - Vedauktion i Vestkinde. 779
19150203 - Vid den förnyade ansökningstidens utgång 654
19150203 - Visborgs fältridtklubbs vintertäflingar 626
19150203 - Visby hamn skall skyddas mot minor. 606
19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt. 630
19150204 - Borgenärerna 698
19150204 - Ded skadade återstäld. 691
19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium 747
19150204 - För första gången i elden. 1374
19150204 - Från hamnen. 760
19150204 - Från sjön. 705
19150204 - Katastrofen på Älfsborgsfjorden. 627
19150204 - Kriget. 647
19150204 - Läkaren vid kronohäktet 609
19150204 - Om en landsman med artistiska anlag, 601
19150204 - Senaste nyheterna från kriget. 613
19150204 - Sjuk- och begrafningskassan I. H. 586
19150204 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 644
19150204 - Sjuttiofem år 572
19150204 - Skarpskjutning med kanoner 607
19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist. 630
19150204 - Temperatur och lufttryck 594
19150204 - Till sysslomän 561
19150204 - Vinterpostfarten. 585
19150205 - Ång. Åhus dödslista 586
19150205 - Auktion å skog. 694
19150205 - Auktion. 637
19150205 - Deltagande. AXEL BOLIN. 554
19150205 - Död. Jakob Olsson. 635
19150205 - Död. Niklas Peter Båtelsson. 650
19150205 - Egnahemslägenheter till salu. 764
19150205 - En läkare med generals rang. 603
19150205 - En soldat med 97 sår. 605
19150205 - Fältkrigsrätt, 575
19150205 - Fältskjutning 655
19150205 - Femtio år 607
19150205 - Födde och döde i Visby. 600
19150205 - För automobiltrafik tillåtna vägar 587
19150205 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 616
19150205 - Fornfynd. 713
19150205 - Från landsbygden. Burs. 793
19150205 - Från landsbygden. Hellvi. 690
19150205 - Från landsbygden. Västergarn. 685
19150205 - Genom auktion, 659
19150205 - Kriget. 659
19150205 - Läkarekåren. 677
19150205 - Lösöreauktionen vid Tibbles i Hejdeby. 718
19150205 - Lösöreauktionen. 743
19150205 - Lotsångaren Vega, 717
19150205 - Mobiliseringstjänst som sjötjänst. 693
19150205 - Offentlig auktion. 818
19150205 - Passagerarelista. 1350
19150205 - Senaste nyheterna från kriget. 774
19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON. 666
19150205 - Temperatur och lufttryck 651
19150205 - Till grafvens frid 671
19150205 - Tysk härförare. 675
19150205 - Ur dagens post. 659
19150205 - Utnänningsrykte. 649
19150205 - Våra biografer 659
19150205 - Värnpliktiges indelning i klasser. 641
19150205 - Vinterpostfarten. 675
19150205 - Visby Beklädnadsaffär. 713
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 1360
19150206 - Ång. Hansa, 710
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 1396
19150206 - Död. Anna Sofia Karolina Wiberg. 788
19150206 - Död. Olof Godman. 785
19150206 - En festdag 681
19150206 - En hälsofarlig begrafningfplats. 664
19150206 - Ett understöd 757
19150206 - Fälttjänstöfningar 654
19150206 - Förlofning 630
19150206 - Från landsbygden. Kräklingbo. 671
19150206 - Från sjön. 586
19150206 - Gotlands fångvårdsförening 618
19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden 724
19150206 - Hvilka vägar drifva minorna? 637
19150206 - I Sitt 65:te år 699
19150206 - Inskrivning av värnpliktiga 802
19150206 - Karl Johansfondens räkenskaper. 635
19150206 - Kriget. 706
19150206 - Passagerarelista. 1360
19150206 - Senaste nyheterna från kriget. 722
19150206 - Skogsauktion. 684
19150206 - Stor Auktion 653
19150206 - Temperatur och lufttryck 623
19150206 - Till organist och folkskollärare 626
19150206 - Ur dagens post. 636
19150206 - Venia 613
19150206 - Vid fältkrigsrättens 653
19150208 - Antalet emigranter 564
19150208 - Auktion. 677
19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström. 674
19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl. 666
19150208 - Död. Maria Charlotta Johanna Edman. 623
19150208 - Ett statsanslag af 100 kr. 616
19150208 - Fältskjutning. 620
19150208 - Från landsbygden. Ardre. 683
19150208 - Från landsbygden. Österby. 617
19150208 - Från sjön. 633
19150208 - Genom auktion 697
19150208 - Genom offentlig auktion 625
19150208 - I första förstagsrummet 599
19150208 - I konkurs 632
19150208 - Kriget. 673
19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser 654
19150208 - Passagerarelista. 1351
19150208 - Prof för lediga domkyrkoorganistbefattningen 725
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 1326
19150208 - Senaste nyheterna från kriget. 758
19150208 - Små sår... 748
19150208 - Snöplogen måste fram. 658
19150208 - Temperatur och lufttryck 623
19150208 - Till ordförande i inskrfningsnämderna 625
19150208 - Vakansförordnande 643
19150208 - Visborgs fältridtklubb. 585
19150208 - Visby kyrkotidning. 635
19150208 - Visby stadsmission 613
19150209 - Borgenärerna 780
19150209 - Död. Carolina Augusta Lindbom. 619
19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin. 697
19150209 - En nöjenas renässans synes 658
19150209 - Från landsbygden. Sanda. 627
19150209 - Från sjön. 569
19150209 - Kriget. 668
19150209 - Krigsbilder. 696
19150209 - Långvarig hvilotid. 640
19150209 - Många processer. 646
19150209 - På grund af snötjocka 675
19150209 - Postverket. 746
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 1553
19150209 - Senaste nyheterna från kriget. 714
19150209 - Temperatur och lufttryck 678
19150209 - Vid inställelsen 715
19150210 - Ansvarsfrihet 682
19150210 - Återkalladt beslut om markinköp. 666
19150210 - Auktion å utsädeskorn. 644
19150210 - Auktion i Josef Häggs konkurs. 593
19150210 - Begravning. EMIL LEVEDAHL. 625
19150210 - Dagens postbåt, 581
19150210 - Död. Carolina Louisa Björkegren. 715
19150210 - Död. Emma Margaretha Bolin. 624
19150210 - Död. Holger Elis Nordahl. 535
19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson. 590
19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall. 706
19150210 - E. MADDISON 572
19150210 - Fångarnas användande till jordbruksarbete. 625
19150210 - För värnpliktiga att beakta. 613
19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom 716
19150210 - Från sjön. 625
19150210 - Gotlands skytteförbunds verksamhet 775
19150210 - Hemse. 655
19150210 - Holger E. Nordahl död. 723
19150210 - I aktiebolagsregistret 626
19150210 - I sitt sjuttionde år 643
19150210 - Infäste 571
19150210 - Kriget. 587
19150210 - Kulspruteförsöken. 582
19150210 - Läkarekåren. 574
19150210 - Offentlig auktion 621
19150210 - Pilodling för korgflätning. 545
19150210 - Rektorsförordnande 581
19150210 - Skogsauktion. 611
19150210 - Stadsfullmäktige 555
19150210 - Temperatur och lufttryck 613
19150211 - Den fallne landstormsmannens sista färd. 631
19150211 - Död. Holger Elis Nordahl. 675
19150211 - En värnpliktsfråga af intresse. 557
19150211 - Från sjön. 533
19150211 - Fransk härförare. 566
19150211 - Hemse. 591
19150211 - Kriget. 593
19150211 - Krigsbilder. 578
19150211 - Kustartilleriets indelning. 622
19150211 - Lagfart 569
19150211 - Senaste nyheterna från kriget. 608
19150211 - Som lagfaren ledamot 597
19150211 - Som tillfälligt biträde 588
19150211 - Temperatur och lufttryck 572
19150211 - Till suppleant för ordföranden 614
19150211 - Upphandling af Proviantartiklar. 625
19150212 - Auktion å skog. 634
19150212 - Auktion å ved i Hejdeby. 638
19150212 - Auktion vid Botes i Etelhem. 678
19150212 - Auktion vid Kroks i Tofta. 630
19150212 - Auktion vid Loggarfve i Klinte. 598
19150212 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 632
19150212 - Auktion vid Sigsarfve i Viklau. 630
19150212 - Auktion vid Skogs i Mästerby. 666
19150212 - Auktion vid Wahle i Stenkyrka. 706
19150212 - Den hälsofarliga kyrkogådensutvidgningen i Hangvar. 650
19150212 - Död. Annie Charlotta Josefina. 724
19150212 - Död. Ida Maria Elisabet Hagvall. 623
19150212 - Domkapitlet har bifallit 750
19150212 - Fältskjutning 618
19150212 - Födde och Döde i Visby. 596
19150212 - Föreningen för understöd 603
19150212 - Från landsbygden. När. 773
19150212 - Kriget. 626
19150212 - Lärbro Skyttegille 716
19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde. 745
19150212 - Lösöreauktion. 681
19150212 - Mästerskyttens sista färd.ek 752
19150212 - Offentlig auktion. 712
19150212 - Passagerarelista. 1416
19150212 - Passionsgudstjänsternas förläggande till aftnarna. 781
19150212 - Sagan om Lojsta slott. 902
19150212 - Senaste nyheterna från kriget. 668
19150212 - Sjuttiotre år 712
19150212 - Taxeringsnämnden för Visby stad 624
19150212 - Temperatur och lufttryck 670
19150212 - Till befälharvare 681
19150212 - Två nya arbeten 604
19150212 - Uppbördsstämmor 655
19150212 - Ur dagens post. 675
19150212 - Utarrendering af Stenkyrka pastorsboställe. 764
19150212 - Vinterpostfarten. 620
19150212 - Vinterturer. 652
19150212 - Visby biografens 898
19150212 - Visby friförsamlings ungdomsförening 782
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 1379
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 2017
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 1389
19150213 - Dagens postbåt, 1333
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 1883
19150213 - En allvarsam olycka, 1489
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 1827
19150213 - Fartygsauktion. 1467
19150213 - Fodret får bortföras. 2003
19150213 - Från de östra slagfälten. 1574
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 1619
19150213 - Från sjön. 1409
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 2017
19150213 - Hjältegrafvar 1413
19150213 - I styrelsen 1337
19150213 - Karl Liljeborg, 1388
19150213 - Kriget. 1647
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 1669
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 1381
19150213 - Postkontoret i Visby 1362
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 1407
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 1542
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 1427
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 1656
19150213 - Student- och realskoleexamina. 1457
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 1494
19150213 - Temperatur och lufttryck 1441
19150213 - Till insamlingen för belgierna 2020
19150213 - Till ordförande 1406
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 1802
19150213 - Upprop. 1519
19150213 - Visby-Bios 1487
19150215 - Afsked 1465
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 1826
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 1457
19150215 - Böndagar 1916. 1783
19150215 - Död. Arvid Jansson. 1499
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 1338
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 1609
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 1884
19150215 - Från odlingslånefonden 1549
19150215 - Gotlands biodlaretörening 1552
19150215 - Historien om de förtennade 1399
19150215 - Högre allmänna läroverket. 1398
19150215 - Hospitalen. 1452
19150215 - Hvems är kofferten? 1451
19150215 - I krigsskolans officerskurs 1404
19150215 - I urarfva konkurs 1474
19150215 - Inställelse 1590
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 1526
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 1560
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 2033
19150215 - Passagerarelista. 1529
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 1628
19150215 - Rektorsförordnande 1398
19150215 - Sökande till en notarietjänst 1400
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 1368
19150215 - Tack. Emil Levedahl. 1814
19150215 - Till folkskollärare 1446
19150215 - Till kommendörkapten 1414
19150215 - VÄTE, 13 febr. 1457
19150215 - Vid första förhöret 1412
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 1383
19150215 - Vid skolköket i Visby 1378
19150215 - Vinterbåtarna. 1397
19150215 - Visby Varpklubb 1428
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 1290
19150216 - Dagens postbåt 1397
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 1346
19150216 - Död. Nils Per Ohlsson. 1942
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 1343
19150216 - EKE, 15 februari. 1442
19150216 - Fridlysningstid 1444
19150216 - Kollekt 1496
19150216 - Passagerarelista. 1417
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 1385
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 1405
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 1399
19150216 - Temperatur och lufttryck 1391
19150216 - Till revisor 1413
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 1378
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 1503
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 1394
19150217 - Det var ingen mina. 1546
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 1436
19150217 - Förlofning 1399
19150217 - Från hamnen. 1389
19150217 - Från sjön. 1417
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 1340
19150217 - Gotlands nation 1607
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 1370
19150217 - I aktiebolagsregistret 1597
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 1409
19150217 - Passagerarelista. 1400
19150217 - Postångaren Polhem 1298
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 1441
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 1306
19150217 - Stadens markprocesser. 1355
19150217 - Till sin hedersledamot 1471
19150217 - Värdefull auktion. 1513
19150217 - Venia 1481
19150217 - Visby teater. 1546
19150218 - De svenska badorterna 740
19150218 - Den nordiska sjöfartens trångmål. 694
19150218 - Död. Emma Karolina Magdalena Larsson. 736
19150218 - Död. Gustaf Artur Vallentin Jacobsson. 680
19150218 - Död. Hans Petter Johansson. 712
19150218 - Enskild fältskjutning 673
19150218 - Fältkrigsrätt 647
19150218 - Femtio år 620
19150218 - Från landsbygden. Burgsvik. 781
19150218 - Från landsbygden. Garda. 697
19150218 - Från sjön. 610
19150218 - Härmed infordras 655
19150218 - Kriget. 632
19150218 - Lokalafdelningen 250 Visby 610
19150218 - Minnesgåfva. 602
19150218 - Pengar i gömmorna. 617
19150218 - Senaste nyheterna från kriget. 685
19150218 - Statsbidraget 650
19150218 - Temperatur och lufttryck 652
19150218 - Till adjungerad ledamot 769
19150218 - Till öfverstelötnant 593
19150218 - Väg- och vattenbygnaderna i länet. 830
19150218 - Venia 724
19150219 - Ång. Klintehammn 702
19150219 - Åter ett dödsfall å Visborgs slätt. 708
19150219 - Auktion å fodervaror i Buttle. 695
19150219 - Auktion å ved i Gråboskogen. 651
19150219 - Auktion vid Bingsarfve i Ardre. 698
19150219 - Auktion vid Boxarfve i Levide. 694
19150219 - Auktion vid Myrungs i Linde. 681
19150219 - Auktion vid Öfvide i Sanda. 776
19150219 - Auktion vid Tenglings i Etelhem. 710
19150219 - Borgerligt äktenskap 703
19150219 - Dagens postbåt, 626
19150219 - Död. Anna Maria Nilsson. 768
19150219 - Död. Gustaf Johnson. 704
19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson. 886
19150219 - Död. Olof Thomsson. 794
19150219 - Enskild fältskjutning 677
19150219 - Fältkrigsrätt, 655
19150219 - Födde och Döde i Visby. 849
19150219 - Förlofning 625
19150219 - Från domkapitlet. 891
19150219 - Från sjön. 907
19150219 - Genom offentlig auktion, 867
19150219 - Gotlands fiskare. 1161
19150219 - Häradshöfding af Ekenstam 630
19150219 - Kriget. 864
19150219 - Lastångaren Othem, 902
19150219 - Lösöreauktion. 828
19150219 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 903
19150219 - Neutralitetsmärket. 1547
19150219 - Passagerarelista. 813
19150219 - Reserv anländ till Oxelösund. 867
19150219 - Ronehamn. 940
19150219 - Senaste nyheterna från kriget. 863
19150219 - Skarpskjutning med karbiner 969
19150219 - Smittfritt. 819
19150219 - Temperatur och lufttryck 922
19150219 - Trafikinkomsterna 831
19150219 - Ur dagens post. 869
19150219 - Värdefull auktion. 826
19150219 - Visby Bio 1053
19150220 - Arbetareföreningens biograf 1014
19150220 - Årsdagar. 895
19150220 - Åt Gotlands fornsal 873
19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre. 975
19150220 - Den sista färden. 889
19150220 - Död. Harald Olof Ture. 945
19150220 - Död. Karin Lilly Wiktoria. 927
19150220 - Död. Laura Maria Sofia Lundberg. 869
19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund. 875
19150220 - En intensiv tjocka 877
19150220 - Fartygsauktion. 920
19150220 - För värnpliktiga att beakta. 894
19150220 - Från landsbygden. Atlingbo. 953
19150220 - Från sjön. 868
19150220 - I här förda föreningsregister 740
19150220 - Kriget. 860
19150220 - Landskyrkornas uppvärmning. 891
19150220 - Major Ernst Hellgren 844
19150220 - Senaste nyheterna från kriget. 951
19150220 - Tack. CARL BERGVALL. 1017
19150220 - Temperatur och lufttryck 962
19150220 - Till poststationsföreståndare 963
19150220 - Visby Beklädnadsaffär. 1053
19150222 - Afsked 709
19150222 - Auktion å fodervaror i Buttle. 1041
19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide. 1017
19150222 - Den första landstormsbefälskursen på Gotland, 955
19150222 - Död. ANNA. 960
19150222 - Död. Linnea Maria Kristina. 900
19150222 - Egendomsaffär. 906
19150222 - En obemannad fiskebåt 986
19150222 - En pensionsfråga. 876
19150222 - En tysk bataljonsexpedition 1043
19150222 - Ett Ödesdigert signalskott. 1127
19150222 - Förbruksföreningen Visborg 1128
19150222 - Från hamnen. 1181
19150222 - Från landsbygden. Garda. 1202
19150222 - Från sjön. 1160
19150222 - Kriget. 1180
19150222 - Landshöfding Roos 1034
19150222 - Legala notiser. 1113
19150222 - Ny skolkökskurs 1052
19150222 - Passagerarelista. 1158
19150222 - Rättegångs- och Polissaker. 1202
19150222 - Senaste nyheterna från kriget. 1194
19150222 - Tandläkareexamen 1070
19150222 - Telegrafverket. 1047
19150222 - Temperatur och lufttryck 1141
19150222 - Till fältläkarestipendiater 1049
19150222 - Till underläkare 1003
19150222 - Tjockan och båtarna. 908
19150222 - Värdefull auktion. 959
19150222 - Vårtecken. 874
19150222 - Visborgs fältridtklubb 863
19150222 - Visby Bio. 1058
19150222 - Visby skyttegille 1090
19150223 - Auktion å rotfrukter. 955
19150223 - Död. Sofia Maria Margareta Wennerström. 998
19150223 - F. d. konteramiral J. Hägg 957
19150223 - Femtio år 1053
19150223 - Från landsbygden. Anga. 1014
19150223 - Från landsbygden. Sanda. 954
19150223 - Från sjön. 962
19150223 - I svenska mästerskapstäflingarna 977
19150223 - Inskrifning af värnpliktiga, 957
19150223 - Kriget. 974
19150223 - Krigsbilder. 925
19150223 - Militärbegrafning 905
19150223 - Nynäshanan höjer biljettpriserna. 943
19150223 - På epidemisjukhuset 956
19150223 - Passagerarelista. 870
19150223 - Senaste nyheterna från kriget. 885
19150223 - Temperatur och lufttryck 896
19150223 - Till vaktmästare hos länsstyrelsen 907
19150223 - Tysk härförare. 786
19150223 - Ur dagens post. 1023
19150223 - Vinterpostfarten. 1002
19150223 - Visby automataktiebolag 951
19150224 - Ångfartyget Klintehamn 832
19150224 - Auktion å ved och takspån 875
19150224 - Bröllop 814
19150224 - Dalhems landstormsförening 1071
19150224 - Död. Alfhild Maria Björklund. 925
19150224 - Doktor E. Ekelöf, 886
19150224 - En svensk krigsfånge i Ryssland. 877
19150224 - Fårösund. 948
19150224 - Flickor som elever på Visby gymnasium? 936
19150224 - Från hamnen. 969
19150224 - Från landsbygden. Östergarn. 982
19150224 - Från sjön. 899
19150224 - Genom auktion 895
19150224 - Hästhållningen för officerare vid armén. 904
19150224 - Kriget. 900
19150224 - Landshöfdingskan Thérése Rydin 804
19150224 - Lösöreauktion. 857
19150224 - Manufaktur A.-Bol. S. J. Enander. 881
19150224 - Passagerarelista. 755
19150224 - Ronehamn. 953
19150224 - Senaste nyheterna från kriget. 976
19150224 - Syd-Sveriges Assuransförening 891
19150224 - Tack. L. P. QVIBERG. 919
19150224 - Temperatur och lufttryck 926
19150224 - Till ord. poliskonstapel 938
19150224 - Till vik. folkskollärare 975
19150224 - Ur dagens post. 954
19150225 - Ång. Klintehamn, 773
19150225 - Arbetareföreningens Biografteater. 945
19150225 - Auktion å virke och ved 918
19150225 - Beviljadt odlingslån. 783
19150225 - Borgenärerna 852
19150225 - Deltagande. ANNA JOHNSON. 845
19150225 - Domkapitlet 754
19150225 - En lönefråga. 656
19150225 - Förhöjd krigsaflöning. 813
19150225 - Från landsbygden. Halla. 939
19150225 - Från landsbygden. Mellersta Gotland. 868
19150225 - Från landsbygden. Norrlanda. 935
19150225 - Från landsbygden. Sanda. 919
19150225 - Från sjön. 903
19150225 - Gotlands sedlighetsförening 808
19150225 - Inskrifningsrevisionen 668
19150225 - Kriget. 736
19150225 - Lysning 675
19150225 - Ny tandläkare. 827
19150225 - Påfven ber för freden. 863
19150225 - Såsom rymmare 783
19150225 - Sirius 984
19150225 - Temperatur och lufttryck 900
19150225 - Till telegrafkommissarie 763
19150225 - Tyska pansarkryssaren Blücher i sjunkningsögonblicket. 937
19150225 - Ur dagens post. 913
19150225 - Visby Bio 999
19150226 - Anställnings- och afskedspremier. 763
19150226 - Auktion å rotfrukter. 826
19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi. 851
19150226 - Auktion å virke och ved i Veskinde. 839
19150226 - Auktion i Helvi. 767
19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma. 717
19150226 - Auktion vid Ammor i Mästerby. 818
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Ardre. 821
19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem. 737
19150226 - Auktion vid Fjells i Endre. 763
19150226 - Auktion vid Kyrkebys i Hangvar. 758
19150226 - Auktion vid Mariedal i Etelhem. 843
19150226 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 713
19150226 - Auktion vid Slees i Boge. 707
19150226 - Auktion vid Tungelbos i Levide.l 732
19150226 - Auktion vid Valla i Klinte. 716
19150226 - Dagens postbåt 716
19150226 - Död. Nils Peter Eriksson. 747
19150226 - En utställning 772
19150226 - Fastlandspost 736
19150226 - Födda. 752
19150226 - Från artillerikåren. 836
19150226 - Från landsbygden. Rute. 792
19150226 - I och om kriget. 687
19150226 - Kriget. 758
19150226 - Kungörelse. 882
19150226 - Lösöreauktion. 754
19150226 - Passagerarelista. 712
19150226 - Senaste Nyheterna från kriget. 755
19150226 - Tack. Jansson. 746
19150226 - Temperatur och lufttryck 894
19150226 - Till öfverstelöjtnant 870
19150226 - Tingstäde landstormsförenings 838
19150226 - Ur dagens post. 841
19150226 - Venia 991
19150227 - Anslag till skogsdikning. 773
19150227 - Arbetareföreningens Biografteater. 908
19150227 - Auktion vid Annexen i Sundre. 818
19150227 - Dagens Nyheters Köbenhavnsfotograf 751
19150227 - Död. Emelia Maria Augusta. 783
19150227 - En bräckt skena 879
19150227 - Ett understöd af 425 kr. 725
19150227 - Föreatåndaretjänsten 711
19150227 - Från domkapitlet. 900
19150227 - Från landsbygden. Fleringe. 727
19150227 - Från sjön. 712
19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud. 746
19150227 - Gotlands tegelbruksaktiebolag 1003
19150227 - Kriget. 762
19150227 - Militärbefälhafvaren på Gotland 811
19150227 - Naturskydd. 864
19150227 - Passagerarelista. 866
19150227 - Sjuttiosex år 744
19150227 - Tack. LILY. 795
19150227 - Temperatur och lufttryck 928
19150227 - Tidigare post. 754
19150227 - Till jordbrukskonsulent 821
19150227 - Till skogsodling af kalmarker 873
19150227 - Ur dagens post. 949
19150227 - Vinterpostfarten. 655