Barlingbo församlings lån.

Länsstyrelsen yrkar hos k. m:t bifall till Barlingbo församlings ansökan om tillstånd att upptaga ett amorteringslån å 16,000 kr. för uppförande av folkskola och lärarebostad i församlingen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141