Ingen smuggling på Gotland.

Tullmän från hela landet ha konfererat i fackfrågor i Stockholm. D. N. har passat på att fråga en del tullmän hur det är med spritsmugglingen nu för tiden. Bl. a. har tidningen frågat tullförvaltare K. Berggren från Visby, som berättade, att är frid och försoning på Gotland.
— Vi ha två garantier mot smuggling på Gotland, säger han, och det är för det första de gotländska böndernas sparsamhet och för det andra bestämmelsen att alla ha rätt till fyra liter sprit. Gotlänningarna tycka, att smuggelspriten är både dyr och dålig och vilja inte veta av den. Det är många år sedan vi gjorde några större beslag, och nu, då vi fått en god kustbevakning med bilar och motocyklar, lär det väl inte heller bli några flera. Och det är jag glad åt.
Visst sikta vi ibland smuggelfartyg, särskilt uppe vid Gotska Sandön, där de med förkärlek hålla till, men dessa båtar handla på Stockholm och Södertörn. Det är en bra bit till fastlandet, men smuggelflottan är också väl rustad.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141