Till kapten

i Norra skånska infanteriregementet har utnämnts löjtnant S. T. B. Cronlund, förut vid Gotlands infanteriregemente.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 december 1937
N:r 288