För granskning

af upprättadt utdelningsförslag och om detta godkännes, för mottagande af redovisning, behagade, från orten afvikna f. bonden Johan Nicklas Hansson Ronnings i Gröttlingbo Borgenärer, sammanträda å Burge Gästgifvaregård, fredagen den 9 instundande Oktober kl. 1 på dagen.
Alfva den 15 September 1874.
SYSSLOMANNEN.Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76