Restauratrisen Tydén,

som i torsdags befanns halva fallit öfverbord från ångaren Klintehamn, men upptogs vid lif, fast mållös, är nu på bättringsvägen och har återfått talförmågan. Händelsen lär hafva tillgått sålunda, att fröken Tydén, som å backen förut skulle afhemta några förnödenheter, öfverfallits af svindel och dervid velat gå tillbaka åt akternedgången, men i stället gått tvärtom och fallit öfver det i piken särdeles låga jernräcket. Att hon skulle fallit i sjön från fartygets däck är så mycket orimligare, som de 4 fot höga rälingsportarne voro stängda.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.