Till ledamöter

i sjömanshusdirektionen för 8 år återvaldes konsulerna Carl L. Ekman och C. Molander samt nyvaldes kaptederna J. Sandelin och A. Smitterberg. Till suppleanter utsågos handl. R. Wallér, hamnmästaren A. N. Winberg och kapten C. O. Gardell.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.