Trettondagen

ingick i går med en äkta nordisk snöstorm, som rasade hela dagen och fortfar äfven i dag. Den gamla förutsägelsen om "trettondagsknobben" har således i år visat sig hållfast.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.