Dödsfall.

Befälhafvaren å bergningsångaran Freja kapt. J. E. Nilsson afled i fredags å serafinerlasarettet i Stockholm.Gotlands Tidning.
Måndagen den 11 Januari 1886.
N:r 2, 3. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.