Dömd brottsling och sjelfmord.

Trädgårdsmästaren Påhlsson i Malmö, dömd till 8 års straffarbete för mordförsöket mot handlanden Roslin samt för vexelförfalskning, har förkortat lifvet genom hängning i sin cell.Gotlands Tidning.
Måndagen den 11 Januari 1886.
N:r 2, 3. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.