En liten älskvärd interiör från kronprinshofvet

har på enskild väg kommit till Smålands-Postens kännedom. Kronprinsessan, alla stockholmares gunstling på grund af sitt enkla, älskvärda väsen, häde före jul låtit iordningsställa fullständiga kostymer åt tio små fattiga barn och utdelningen af desamma hade bestämts till annandag jul, då hela den kungliga familjen tillbringade aftonen hos tronföljaren. Åt kronprinsessans små skyddslingar var då anordnat ett rikligt försedt julbord samt särskild julgran, kring hvilken de, sedan de iförts sina nya, goda kläder, fingo taga sig en svängom med de höga herrskaperna, hvarvid sjelfvaste hans majestät ej lär ha hållit sig undan.Gotlands Tidning.
Måndagen den 11 Januari 1886.
N:r 2, 3. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.