Konkurs-Auktion.

Bagaren Alfred Svenssons till konkurs afträdda lösörebo, bestående af hvarjehanda möbler, diverse jern- och blecksaker, åtskilligt glas och porslin, något linne, träsaker och träkärl, jämte en mängd annat, som här icke så noga behöfver uppräknas, försäljes genom offentlig auktion, i bemälde Svenssons bostad vid Strandgatan, midt emot Romdahlska bryggeriet, tisdagen den 12 Januari från klockan 10 förmiddagen kontant vid auktion.
Visby den 4 Januari 1886.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Måndagen den 11 Januari 1886.
N:r 2, 3. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.