Ångaren Klintehamn,

som skulle i morse anlända med stockholmspost, är ännu icke synlig, enär kapten Smitterberg naturligtvis mäst för snöstormen ankra i skärgården.


 

Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.