Öfverkörd å jernväg.

Kristinehamn den 8 januari. Heradshöfdingen i Östersysslets domsaga hr Sverin Löwenhielm, f. 1823, hittades i dag å bangårdens vexel med afklippt hufvud. Han har på hemvägen till Marieberg antagligen snafvat samt öfverraskats af anälltåget eller en vexlingsmaskin. Han var riksdagsman för Kristinehamn 1878-1881 samt stadsfullmäktig.Gotlands Tidning.
Måndagen den 11 Januari 1886.
N:r 2, 3. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.