Vintertrafiken.

I postångfartyget Sofias turer å linjen Vestervik-Visby vidtages den förändringen att fartyget, med inställande af turen från Vestervik till Visby den 17 d:s, från den 18 d:s och tills vidare afgår från Vestervik till Visby den 17 d:s, från den 18 d:s och tills vidare afgår från Vestervik måndagar, onsdagar och fredagar på morgnarne samt från Visby tisdagar, torsdagar och lördagar jemväl på morgnarne.Gotlands Tidning.
Måndagen den 11 Januari 1886.
N:r 2, 3. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.