Amerikaarf.

I Chicago har aflidet egendomsagenten R. T. Lilja, född i Karlskrona. Ha efterlemnar 175,000 kronor, hvilken förmögenhet i det närmaste oafkortad tillfaller slägtingar i Sverige.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.