Besvär

kommer att hos regeringen anföras öfver k:s befallningshafvandes utslag, i anledning af stadsfullmäktiges framställning om utsträckning i tiden för utskänkning på sön- och helgdagar å stadshotellet och i D. B. W:s paviljong.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.